Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1

Unit 11 lớp 9 Skills 1

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Skills 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 11 lớp 9 Changing Roles in Society gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 4 có trong trang 65 66 SGK tiếng Anh 9 mới.

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Reading

1. Discuss in groups

(Thảo luận theo nhóm.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1

Gợi ý đáp án

1. What changes in society will we see in ten years time?

(Thay đổi gì trong xã hội chúng ta sẽ nhìn thấy trong 10 năm nữa?)

=> Maybe the quality of education will be improved more and more.

(Có thể chất lượng giáo dục sẽ ngày càng được cải thiện.)

2. What will be the changes in the roles of men and women in society?

(Những thay đổi về vai trò của đàn ông và phụ nữ trong xã hội sẽ là gì?)

The roles of men and women in society will be equal; women can do jobs that are once considered as only for men.

(Vai trò của nam và nữ trong xã hội sẽ được cân bằng; phụ nữ có thể làm những công việc từng được coi là chỉ dành cho đàn ông.)

3. How will the increasing involvement of women in public life affect society?

(Việc ngày càng nhiều phụ nữ tham gia vào đời sống cộng đồng sẽ ảnh hưởng đến xã hội như thế nào?)

=> It will increase the gender equality in the society.

(Điều đó sẽ làm tăng sự bình đẳng giới trong xã hội.)

2.a. Read the passage and match the undered words/phrases in the passage with their definitions.

(Đọc bài đọc và nối những từ/ cụm từ được gạch chân trong bài đọc với định nghĩa của chúng.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1

Gợi ý đáp án

1. d

2. e

3. b

4. f

5. a

6. c

2.b. Read the passage again and answer the questions.

(Đọc lại bài và trả lời câu hỏi.)

Gợi ý đáp án

1. What is seen as a fascinating change in developing countries?

(Điều gì được xem như là sự thay đổi thú vị ở những nước đang phát triển?)

=> The ever increasing involvement of women in education and employment.

(Sự tham gia ngày càng nhiều của phụ nữ trong giáo dục và việc làm.)

2. What will be affected by this change?

(Điều gì sẽ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này?)

=> The socio-economic picture of these countries.

(Tình trạng kinh tế xã hội của các quốc gia này.)

3. How will the roles of the males in families change?

(Vai trò của đàn ông trong gia đình sẽ thay đổi như thế nào?)

=> Their financial burden will be reduced. However, they will no longer be the dominant figures and will learn to share decision-making and housework.

(Gánh nặng tài chính của họ sẽ giảm. Tuy nhiên, họ sẽ không còn là những người thống trị và sẽ học cách chia sẻ việc ra quyết định và công việc gia đình.)

4. What will the children learn when their mothers go out to work?

(Những đứa trẻ sẽ học gì khi mẹ chúng ra ngoài làm việc?)

=> They will learn to be more independent.

(Họ sẽ học cách độc lập hơn.)

5. Which economic sector will be challenged first by the change?

(Ngành kinh tế nào sẽ bị thách thức trước tiên bởi sự thay đổi này?)

=> The service sector. (Ngành dịch vụ.)

6. How will the countries' economies benefit from this change?

(Nền kinh tế của những nước này có được lợi ích từ sự thay đổi này như thế nào?)

=> It will develop. (Nó sẽ phát triển.)

Speaking

3.a. Here are some predictions about the changing roles of males and females in the future. Tick (√) the one(s) you agree with.

(Đây là những dự đoán về sự thay đổi vai trò của đàn ông và phụ nữ trong tương lai. Đánh dấu (√) với ý kiến bạn đồng ý.)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1

Hướng dẫn dịch

1. Nhiều đàn ông sẽ ở nhà làm nội trợ: chăm sóc con và làm việc nhà.

2. Sẽ rất bình thường khi phụ nữ cầu hôn đàn ông

3. Chồng sẽ được nghỉ phép co lương khi vợ sinh con

4. Phân nửa giáo viên tiểu học là đàn ông

5. Sẽ có nhiều nữ chính trị gia hơn

6. Những nghề như cảnh sát, quân đội, bảo vệ và thám tử tư sẽ không chỉ dành cho nam.

3.b. Work in groups. Share the predictions you agree with in 3a in the group. Discuss if you agree with groupmates' choices. Give reasons and examples to support your opinion.

(Làm việc theo nhóm. Chia sẻ dự đoán mà bạn đồng ý ở bài 3a trong nhóm. Thảo luận nếu bạn đồng ý với lựa chọn của thành viên trong nhóm. Đưa ra lý do ví dụ để hỗ trợ ý kiến của bạn.)

4. With more women having well- jobs, what changes will we see in service sector? Make a list, and present it to the class.

(Với ngày càng nhiều phụ nữ có việc làm tốt, những thay đổi nào về dịch vụ chúng ta sẽ nhìn thấy? Liệt kê danh sách và trình bày trước lớp.)

Gợi ý đáp án

- Car will be decorated following women’s hobbies.

(Ô tô sẽ được trang trí theo sở thích của phụ nữ.)

- Household appliances will be more various

(Thiết bị gia dụng sẽ trở nên đa dạng dạng hơn)

- Fashion and cosmetics will develop more.

(Thời trang và đồ trang điểm sẽ phát triển hơn.)

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2 MỚI

Trên đây là Soạn Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 196
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm