Từ vựng Unit 7 lớp 9 Recipes and Eating habits

Từ vựng Unit 7 tiếng Anh lớp 9: Recipes And Eating Habits

Nằm trong tài liệu Từ vựng Tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit, tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits dưới đây gồm toàn bộ Từ mới Tiếng Anh quan trọng, phiên âm và định nghĩa Tiếng Việt dễ hiểu xuất hiện trong Unit 7 Recipes and Eating habits SGK tiếng Anh lớp 9 mới do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Mời Thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh lớp 9 tham khảo và download thuận tiện cho việc học tập.

* Xem thêm: Ngữ pháp Unit 7 lớp 9 Recipes and Eating habits

VOCABULARY

Từ mới Phân loại/ Phiên âm Định nghĩa
1. Prawn (n)  con tôm
2. Fantastic (adj)  tuyệt vời
3. ingredient (n) thành phần, nguyên liệu
4. celery (n)  cần tây
5. supper (n)  bữa tối
6. starve (v) chết đói
7. vinegar (n) giấm
8. chunk (n) khúc gỗ
9. allergic (adj) dị ứng
10. nutrious (adj) bổ dưỡng
12. chop  (v) /tʃɒp/ chặt
13. cube (n) /kjuːb/ miếng hình lập phương
14. deep-fry  (v) /diːp-fraɪ/ rán ngập mỡ
15. dip  (v) /dɪp/ nhúng
16. drain  (v) /dreɪn/ làm ráo nước
17. garnish (v) /ˈɡɑːrnɪʃ/  trang trí (món ăn)
18. grate  (v) /ɡreɪt/ nạo
19. grill  (v) /ɡrɪl/ nướng
20. marinate  (v) /ˈmærɪneɪt/ ướp
21. peel  (v) /piːl/ gọt vỏ, bóc vỏ
22. purée  (v) /ˈpjʊəreɪ/ xay nhuyễn
23. roast  (v) /rəʊst/ quay
24. shallot  (n) /ʃəˈlɒt/ hành khô
25. simmer  (v) /ˈsɪmə(r)/ om
26. spread  (v) /spred/ phết
27. sprinkle  (v) /ˈsprɪŋkl/ rắc
28. slice (v) /slaɪs/ cắt lát
29. staple  (n) /ˈsteɪpl/ lương thực chính
30. starter  (n) /ˈstɑːtə(r)/ món khai vị
31. steam  (v) /stiːm/ hấp
32. stew (v) /stjuː/ hầm
33. stir-fry  (v) /stɜː(r)-fraɪ/ xào
34. tender (adj) /ˈtendə(r)/ mềm
35. versatile  (adj) /ˈvɜːsətaɪl/ đa dụng
36. whisk (v) /wɪsk/ đánh (trứng…)

* Tham khảo thêm Bài tập Unit 7 lớp 9 có đáp án:

Soạn Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits

Kiểm tra Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes And Eating Habits

Bài tập nâng cao Tiếng Anh lớp 9 Unit 7 Recipes And Eating Habits

Trên đây là toàn bộ từ vựng Tiếng Anh Unit 7: Recipes And Eating Habits SGK Tiếng Anh lớp 9 sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit . Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 2.319
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Từ vựng tiếng Anh Xem thêm