Bài tập It is said that/ People say that có đáp án lớp 9

Câu bị động không ngôi 

It is said that... là cấu trúc thường được dùng trong tiếng Anh để diễn đạt ý trong câu bị động. Để ghi nhớ cách dùng cấu trúc này, VnDoc.com giới thiệu tới các bạn Cấu trúc It is said that... trong Tiếng Anh lớp 9 và bài tập vận dụng có đáp án. Việc luyện tập bài tập liên quan sẽ giúp bạn ghi nhớ bài nhanh hơn kiến thức trong bài. Chúc các bạn học tốt.

Bài tập It is said that/ People say that có đáp án lớp 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Lý thuyết It is said that

Lý thuyết It is said that

Bài tập luyện tập

Chuyển các câu với động từ tường thuật sau sang câu bị động (2 cách)

1.Some people believe that 13 is an unlucky number.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2.They say that John is the brightest student in class.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

3.I knew that they had told him of the meeting.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

4.They declared that she won the competition.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5.They rumored the man was still living.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

6.They reported that the troops were coming.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

7.People rumored that there was a ghost in that house.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

8.They claimed that everything they said was true.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

9.They don’t think that this camera costs that much.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

10. People didn’t expect that the building collapsed after the storm.

………………………………….………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Cấu trúc It is said that... trong tiếng anh và bài tập vận dụng có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com cũng đăng tải rất nhiều tài liệu học tập khác giúp học tốt môn tiếng Anh khác nhau. Mời các bạn vào tham khảo và luyện tập để nâng cao trình độ tiếng Anh của mình.

Đánh giá bài viết
3 135
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh 9 mới

    Xem thêm