Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2

Skills 2 Unit 9 lớp 11

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 11 Skills 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2021 - 2022 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 11 lớp 9 Changing Roles in Society gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 5 có trong trang 67 SGK tiếng Anh 9 mới.

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listening

1. Look at the maps. Where is Kenya located? What do you know about this country?

(Nhìn vào bản đồ. Kenya được đặt ở đâu? Bạn biết gì về đất nước này?)

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2

Gợi ý đáp án

Kenya is in the east of Africa. Its capital and largest city is Nairobi. It had a population of approximately 48 million people in January 2017.

2. Listen to the description of some changes in the roles of women in Kenya. Decide if the statements are true (T) or false (F).

( Nghe bài mô tả một số sự thay đổi về vai trò của phụ nữ ở Kenya. Quyết định những câu sau là đúng hay sai.)

Bài nghe

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2

Gợi ý đáp án

1. T

2. T

3. T

4. F

5. F

Nội dung bài nghe

Part 1: Back in the mid-twentieth century, Kenya was a more male-dominated society compared to today. Men were ahead of women in both education and employment. But the situation has changed a lot since then. More and more women are working these days. They earn to support their families, as well as to be financially independent. More women study nowadays. Higher education has witnessed a great rise in the number of women attending colleges and universities.

Part 2: Let's look at some figures.

In 1995, 65 percent of Kenyan females stayed at home as housewives. This number dropped dramatically to 47 percent in 2010. It is predicted that this number will keep falling to around 30 percent in 2025.

Only 22 percent of university students were girls in Kenya in 1995. Fifteen years later, in 2010, this number went up to 36 percent. Research shows that it will keep rising, and in 2025, about 48 percent of the student population will be made up of females.

3. Listen to part 2 again and fill the blanks the correct information.

(Nghe lại phần 2 và điền vào chỗ trống với thông tin đúng)

Bài nghe

Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2

Gợi ý đáp án

1. 1995: 65%

2. 2010: 24%

3. 2025: 30%

4. 1995: 22%

5. 2010: 36%

6. 2025: 48%

Writing

4. Work in groups. How do you think the roles of teenagers will change in the future? Brainstorm and make a list of possible changes.

(Làm việc theo nhóm. Bạn nghĩ vai trò của thanh thiếu niên sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai? Tư duy và liệt kê danh sách những thay đổi có thể)

5. Choose one of your group's ideas, and write a short paragraph about it.

(Chọn một trong những ý kiến của nhóm bạn, và viết một đoạn văn ngắn về nó. )

Trên đây là Soạn Tiếng Anh 9 Unit 11 Skills 2. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 475
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm