Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 2 City life

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 2 City life

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Complete each of the following sentences with comparatives or superlatives. Add “the” where necessary

1. This is (good)_____________ food I’ve ever eaten in this country.

2. Peter’s new haircut is (trendy) ____________han the previous one.

3. The building looks much (nice)____________ in green than the previous white.

4. I had to drive my car along (narrow)____________ road in the region.

5. Nam’s house is (far)____________ from the city centre than my house.

Use the words given and other words to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.

1. We have never stayed at a worse hotel than this.

This _______________ we’ve ever stayed at.

2. Please continue doing your work and don’t let anything interrupt you.

Please __________________ and don’t let anything interrupt you.

3. I think Da Nang is not so exciting as Ho Chi Minh City.

I think Ho Chi Minh City _________________ Da Nang.

4. Our city has five big shopping malls.

There _________________ in our city.

5. The Central Tower is the tallest building in this city.

No building in this city _______________________ the Central Tower.

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 2 City life

Complete each of the following sentences with comparatives or superlatives. Add “the” where necessary

1. This is (good)______the best_______ food I’ve ever eaten in this country.

2. Peter’s new haircut is (trendy) ______trendier______han the previous one.

3. The building looks much (nice)______nicer______ in green than the previous white.

4. I had to drive my car along (narrow)_____the narrowest_______ road in the region.

5. Nam’s house is (far)______farther______ from the city centre than my house.

Use the words given and other words to complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence.

1. This _______is the worst hotel________ we’ve ever stayed at.

2. Please ________go on with your work__________ and don’t let anything interrupt you.

3. I think Ho Chi Minh City _____is more exciting than____________ Da Nang.

4. There _______are five big shopping malls__________ in our city.

5. No building in this city __________is taller than_____________ the Central Tower.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life nâng cao, Bài tập Word Form lớp 9 Unit 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
2 2.588
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm