Unit 4 lớp 9 Getting started

Lời giải bài tập tiếng Anh 9 mới Unit 4 Getting Started nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Unit 4 lớp 9 Life in the past Getting started bao gồm đáp án, file nghe mp3 và hướng dẫn dịch các bài tập trong SGK tiếng Anh lớp 9 mới. Mời bạn đọc tham khảo, download lời giải hay.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- know the key language and structures to be learnt in this unit.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Life in the past”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Getting started

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Read the conversation again and answer the questions. Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

1. Truyền thống trong gia đình Nguyên là gì?

2. Đội điện ảnh có thường xuyên đến ngôi làng không?

3. Trẻ em làm gì khi đội làm phim đến làng?

4. Ai trong làng có đài phát thanh?

5. Bố của Nguyên có nhớ quá khứ không? Ông ấy đã nói gì?

Đáp án

1. Fathers make kites for sons.

2. Once every two months.

3. They used to come early, trying to get a place near the screen.

4. Only wealthy households.

5. Yes, he does. He said: “Sometimes I wish I could go back to that time.”

b. Match the expressions (1 - 4) from the conversation with their meanings (a - d). Can you add some more expressions with the same meaning? Nối những câu biểu cảm(1-4) ở đoạn hội thoại với nghĩa thích hợp( a-d). Bạn có thể thâm những biểu cảm nào khác với ý nghĩa tương tự không?

Đáp án

1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b;

1. Thật bình tĩnh! - mục đích đánh giá

2. Chắc chắn rồi. - mục đích đồng ý

3. Wow, tôi không thể tưởng tượng được điều đó. - mục đích thể hiện ngạc nhiên

4. Tôi ước tôi có thể trở lại thời gian đó. - mục đích thể hiện sự mong muốn

c. Choose suitable expressions from 1b to complete the short conversations. Chọn những câu biểu cảm thích hợp ở phần 1b để hoàn thành đoạn hội thoại ngắn.

Đáp án

1. Sure

2. I can't imagine that.

3. How cool!

4. I wish I could go back to that time.

5. How cool!

6. I can't imagine that.

Hướng dẫn dịch

Bố: Quà cho con trai này.

Nguyên: Ôi 1 cái diều! Thật tuyệt! Con cảm ơn bố.

Bố: Bố đã làm nó cho con đấy., giống như ông nội đã từng làm cho bố.

Nguyên: Đó là truyền thống gia đình à bố?

Nguyên: Đúng con à, truyền thống theo từng thế hệ.

Nguyên: Con rất thích. Vậy khi còn nhỏ bố hay làm gì để giải trí?

Bố: À, mọi thứ đều rất giản đơn. Bố không có tivi hay mạng gì cả. Đội chiều phim thường tới 2 tháng 1 lần, và tất cả mọi người trong làng sẽ tới xem. Trẻ con thì luôn đến sớm, cố gắng lấy 1 vị trí gần màn chiếu.

Nguyên: Con đoán nó là dịp rất đặc biệt phải không bố?

Bố: Chắc chắn rồi.

Nguyên: Con ước bây giờ cũng có đội chiếu phim như thế.

Bố: ừ, vui lắm.

Nguyên: Làm thế nào để bố biết về thế giới bên ngoài.

Bố: Nhà mình có 1 cái đài. chỉ người có điều kiện mới có nó thôi. Cả làng nghe các chương trình tin tức qua loa phát thanh.

Nguyên: Wow, con không thể tưởng tượng được.

Bố: Bố biết, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều con trai à. Mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nguyên: Bố có nhớ ngày xưa không?

Bố: Bố nghĩ là có. Đôi khi bố ước mình có thể quay lại thời đó.

2. Use that words/ phrases in the box to complete the sentences. Sử dụng từ/ cụm từ trong bảng để hoàn thành câu.

Đáp án

1. loudspeaker.

2. traditions

3. generations.

4. technological changes.

5. events.

6.a special occasion.

3. In groups, brainstorm some of the past events and practices in your area. Make a list and present them to the class. Làm việc theo nhóm, suy nghĩ một vài sự kiện quá khứ và thực hành. Lập 1 danh sách và thuyết trình cho cả lớp cùng nghe.

Gợi ý

- Girls used not to go to school in the past.

- People used to cook meal with fire from wood or straw.

- People used to use water from wells.

- Women work as a homemaker, Men work as a breadwinner.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past Getting started. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 2.200
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm