Skills 1 Unit 10 lớp 9 Space travel

Tài liệu Soạn Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Skills 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2022 - 2023 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn unit 10 lớp 9 Space travel gồm gợi ý lời giải hay cũng như hướng dẫn dịch và file nghe mp3 bài tập tiếng Anh phần 1 - 4 có trong trang 54 SGK tiếng Anh 9 mới.

Skills 1 Unit 10 lớp 9 Space travel

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Reading

1. Do you recognise the Vietnamese astronaut in these photos? Discuss with a partner what you know about him. Then turn the page around and read the Quick Facts box.

(Bạn có nhận ra phi hành gia Việt Nam trong những bức ảnh này? Thảo luận với bạn cùng học điều bạn biết về ông ấy. Sau đó xoay ngược trang để đọc khung Quick Facts.)

Skills 1 Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

Pham Tuan is a Vietnamese person. He was the first Vietnamese and Asian in space.

2. Read the text and do the exercises.

(Đọc và làm bài tập.)

Skills 1 Unit 10 lớp 9 Space travel

a. Place these sentences in appropriate paragraphs.

(Đặt những câu này vào đoạn văn phù hợp.)

Gợi ý đáp án

1. c

2. a

3. b

Hướng dẫn dịch bài đọc

Tháng 11 năm 2014, phi hành gia đầu tiên của Việt Nam Phạm Tuân và Christer Fuglesang phi hành gia Thụy Điển, cùng hồi tưởng lại sứ mệnh trong một cuộc họp tại thành phố Hồ Chí Minh.

Trò chuyện cùng báo Tuổi trẻ, hai phi hành gia nói họ rất thích chuyến du hành trong môi trường không trọng lực. "Nhìn từ trên trái đất trông không to như chúng tôi vẫn nghĩ", Fuglesang, người đã bay vào không gian lần đầu năm 2006 gợi nhớ lại. "Không có ranh giới nào trên Trái Đất mà có thể nhìn từ không gian," ông nói thêm "Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác để chăm sóc hành tinh của chúng ta như những phi hành gia giúp đỡ nhau trong không gian".

Phạm Tuân mô tả lại bữa ăn đầu tiên của ông trên Trái Đất sau chuyến đi như thể là " rất ngon". Ông nói đó là cảm giác rất tuyệt vì phi hành gia không có thức ăn tươi trong không gian. Ông kể lại gia đình đã giúp đỡ ông như thế nào. "Chúng tôi cảm thấy rất cô đơn khi di chuyển trong không gian, vì vậy khi nghe tiếng nói của người thân mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc"

Cả hai phi hành gia đều đồng ý rằng để thực hiện giấc mơ cần nhiều nỗ lực, nhưng cơ hội trải nghiệm chuyến bay trong không gian của mọi người là như nhau, cho dù bạn là người Việt Nam, Thụy Điển hoặc bất kỳ quốc gia nào khác. Fuglesang nói tinh thần đồng đội và những kỹ năng xã hội rất quan trọng cho một phi hành giav vì công việc yêu cầu mọi người làm việc hòa đồng với nhau. Anh ấy cũng gợi ý mọi người học thêm tiếng nước ngoài để cộng tác tốt hơn với các đồng đội của mình.

b. Answer the questions.

(Trả lời những câu hỏi.)

Skills 1 Unit 10 lớp 9 Space travel

Gợi ý đáp án

1. Pham Tuan is Viet Nam's first astronaut, and Christer Fuglesang is Sweden's first astronaut.

(Phạm Tuân là phi hành gia đầu tiên của Việt Nam, và Christer Fuglesang là phi hành gia đầu tiên của Thụy Điển.)

2. He found that Earth didn't look as big as he thought, no boundaries on Earth could be seen from space we should cooperate to take care of it.

(Anh ta thấy rằng Trái đất không lớn như anh nghĩ, không có ranh giới nào trên trái đất có thể nhìn thấy từ không gian chúng ta nên cùng nhau để chăm sóc nó.)

3. It seemed he didn't enjoy it much since it wasn't fresh.

(Có vẻ như không thích nó vì nó không trong sạch.)

4. They talked to him when he was in space and that made him happy.

(Họ nói chuyện với anh ta khi anh ta ở trong không gian và làm anh ta hạnh phúc.)

5. They think the chance to fly to space is equal for everyone.

(Họ nghĩ rằng cơ hội để bay vào vũ trụ là bình đẳng cho tất cả mọi người.)

6. He thinks teamwork, social skills, and foreign languages are important for an astronaut.

(Ông nghĩ rằng làm việc nhóm, kỹ năng mềm, và ngoại ngữ là quan trọng đối với một phi hành gia.)

Speaking

3. Discuss with your partner the qualities and skills that you think are necessary for an astronaut today. You may look again A CLOSER LOOK 1, Activity 2 for more ideas.

(Thảo luận với bạn cùng học những phẩm chất và kỹ năng mà bạn nghĩ cần thiết cho một phi hành gia ngày nay. Bạn có thể xem lại A CLOSER LOOK 1, Activity 2 để có thêm ý tưởng.)

Gợi ý đáp án

From my point of view, an astronaut need some following qualities and skills. The first thing they need a good health to survive in a harsh space. Next, they have various knowledge about engineering and the spaceship system. The last important thing is cooperating skills, because only one astronaut cannot finish a trip into space, he/she have to know how to work together with other members of the crew to succeed in finishing their mission.

4. You are in a spacecraft and suddenly these problems happen. Work with your members to solve them.

(Bạn đang ở trong một tàu không gian và đột nhiên có vấn đề xảy ra. Làm việc với các thành viên để giải quyết vấn đề)

- One crew member feels extremely homesick.

(Một thuyền viên cảm thấy nhớ nhà vô cùng.)

- When looking at the monitoring system you discover a strange object approaching Earth.

(Khi nhìn vào hệ thống giám sát bạn phát hiện ra một vật thể lạ đang tiến đến Trái Đất.)

Gợi ý đáp án

When looking at the monitoring system you discover a strange object approaching Earth: The crew can contact the Mission Control Centre for help. They can start watching the object, record its movements, and report back to Earth.

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space travel Skills 2 MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 10 Space travel Skills 1.

Đánh giá bài viết
2 645
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm