Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure

Luyện nghe tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh lớp 9 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Listen to a friend talking about stress. Choose the correct answer A, B, C or D

Bài nghe

1. The topic of the talk is _____________.

A. beating stress in your life

B. avoiding stress to have a good life

2. Life in Hong Kong is _______________.

A. peaceful and not stressful

B. full of stress

3. The speaker says _______________.

A. you should be afraid of change

B. Changes are a normal part of everyday life

4. Families in Hong Kong _____________.

A. have lots of people

B. have few people

5. The speaker says ______________.

A. you should avoid other people to reduce stress

B. talking to other people helps to reduce stress

-The end-

Đáp án luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure

Listen to a friend talking about stress. Choose the correct answer A, B, C or D

Gợi ý đáp án

1. A

2. B

3. B

4. A

5. B

Nội dung bài nghe

I wanna talk about beating stress today. You know life here in Hong Kong is very stressful so I think today’s topic is very useful for everyone because we can do something about it, just to cope with the stress. So maybe you have some changes in your life, maybe a big change and a small change, but instead of being afraid, I think you should have a positive attitude and think of changes as a normal part of life.

And I think maybe here in Hong Kong, the families are crowded into a very small housing space, so maybe you would sometimes argue with your family and I think trying to resolve the disagreement with people is very important because then you can build strong relationships and keep commitments you have made. For example, maybe you are feeling alone and you want to have some company and I think asking the people you trust for help is very important because if you have a bunch of friends, they can listen to you, then you can release some stress through talking to them.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 3: Teen Stress and Pressure. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Bài tập passive voice lớp 9, Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 375
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm