Looking back Unit 9 lớp 9 English in the world

Soạn SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 Looking back nằm trong bộ đề Hướng dẫn giải tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Looking back Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm đáp án, hướng dẫn dịch các phần bài tập 1 - 6 trong trang 40 - 41 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

review of what they have learnt in Unit 9

2. Objectives:

-Vocabulary: knowledge about the work of students’ experiences in learning and using languages

Grammar: Conditional sentence type 2;

II. Soạn giải Looking back tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

Vocabulary

1. Underline the correct word in each sentence. Gạch dưới mỗi từ đúng trong mỗi câu.

Đáp án

1. first 2. accent 3. dialect 4. second 5. official

Tạm dịch:

1. Tôi đến từ Việt Nam. Tiếng mẹ đẻ của tôi là tiếng Việt.

2. Cô ấy nói tiếng Anh với chất giọng tôi không thể hiểu.

3. Từ địa phương Yorkshire là một trong nhiều dạng ngôn ngữ ở Anh.

4. Hầu hết học sinh học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

5. Canada có ngôn ngữ chính thức: Anh và Pháp.

2. Read what three people say about speaking languages. Fill each blank with a phrase in the boxes. Đọc cái mà ba người nói về việc nói ngôn ngữ. Điền vào chỗ trống với một cụm từ trong khung.

Đáp án

1.am reasonably good

2. can also get by

3. picked up

4. am bilingual

5. also fluent in

6. can have a conversation

7. it's a bit rusty

8. am quite bad at

9. know a few words

10. can't speak a word

Hướng dẫn dịch

Ngôn ngữ đầu tiên của tôi là tiêng Việt nhưng ở khu xóm tôi sống có nhiều gia đình người Anh, vì vậy tôi khá giỏi tiếng Anh, tôi cũng biết một chút tiếng Pháp. Tôi đến Paris mùa hè năm ngoái và tôi đã học được những từ cơ bản.

Tôi thành thạo hai thứ tiếng bởi vì bố của tôi là người Pháp mẹ của tôi là người Tây Ban Nha. Tôi cũng thông thạo tiếng Anh bởi vì tôi làm việc cho một công ty đa quốc gia. Tôi có thể giao tiếp bằng tiếng Ý nhưng còn vụng về.

Thành thật mà nói tôi kém về ngôn ngữ, tôi chỉ biết một vài từ tiếng Anh mà tôi đã học từ ông nhưng tôi không thể nói một từ nào cả.

3. Rewrite these sentences using the phrases in brackets. Viết lại những câu sau đây sử dụng những cụm từ trong ngoặc.

Đáp án

1. I can't speak a word of French.

2. I picked up a few words of English on holiday.

3. My brother is fluent in English.

4. I am bilingual in English and French.

5. I can get by in German on holiday.

6. My Russian is a bit rusty.

4. Use the words from the box to complete sentences. Sử dụng từ trong khung để hoàn thành câu.

Đáp án

1. accent 2. imitate 3. guess 4. look up

5. translate 6. mistakes 7. corrects 8. communicate

Dịch

Bình thường có chất giọng khi chúng ta nói tiếng Anh. Điều đó cũng tốt - những người khác thường có thể hiểu chúng ta. Thật là ý tưởng tốt khi nghe những CD hoặc xem DVD và cố gắng bắt chước người khác để phát âm tốt hơn. Nếu bạn gặp một từ mà bạn không biết nghĩa bạn có thể thỉnh thoảng đoán nghĩa từ những từ mà bạn biết hoặc bạn có thể tra từ điển. Nhiều người học giỏi tiếng Anh không cố dịch sang tiếng mẹ đẻ của họ. Dịch thỉnh thoảng là một ý tưởng nhưng hãy cố gắng nghĩ về một ngoại ngữ khác nếu bạn có thể. Rất bình thường khi mắc lỗi. Khi giáo viên của bạn chữa 1 lỗi sai trong văn nói và viết, hãy nghĩ về nó và nhận ra cái sai. Nhưng cũng rất quan trọng khi giao tiếp vì vậy đừng ngại nói.

Grammar

5. Put the correct relative pronoun in each sentence. Đặt đại từ quan hệ đúng vào mỗi câu.

Đáp án

1. Those are the stairs where I broke my arm.

2. There's a shop where you can buy English books and CDs.

3. The English couple who/that live next to us can get by in Vietnamese.

4. There's a shop near my house which/that sells cheap DVDs.

5. Look up the new words in the dictionary which/that has just been published by Oxford University Press.

Communication

6. Choose A-E to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner. Chọn A-E để hoàn thành bài đối thoại bài đối thoại sau đây. Thực hành bài đối thoại với bạn cùng học.

Đáp án

1. D; 2. C; 3. A; 4. E; 5. B;

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English in the world Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 628
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm