Unit 4 lớp 9 Communication

Lời giải SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 4 Communication nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com tổng hợp và đăng tải. Soạn Communication tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past hướng dẫn giải bài tập 1 - 5 SGK trang 45 tiếng Anh lớp 9 mới giúp các em giải bài tập tiếng Anh 9 mới trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- make comments on or express opinions about facts in the past

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the topic “Life in the past”.

- Structures: used to; wish sentence for the present

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 4 Communication

1. a. Look at the introduction to the competition that was launched on the 4Teen website. Discuss the questions. Nhìn vào phần giới thiệu cuộc thi trên trang mạng 4Teen rồi thảo luận câu hỏi.

1. What do you think is the purpose of the Looking Back competition?

(Bạn nghĩ gì về cuộc thi mang tên Looking Back?)

2. Who do you think sent in the stories to the competition?

(Bạn nghĩ ai gửi những câu chuyện tới cuộc thi?)

3. What do you think the stories below are about?

(Bạn nghĩ những câu chuyện dưới đây nói về cái gì?)

Gợi ý đáp án

1. It collects stories about the past to help people understand more about life in that time.

(Nó thu thập những câu chuyện về quá khứ để giúp mọi người hiểu thêm về cuộc sống trong thời kỳ đó.)

2. I think the elderly sent in the stories to the competition.

(Tôi nghĩ rằng những người lớn tuổi đã gửi những câu chuyện trong cuộc thi.)

3. The first story is about work of a postman in a remote area and the second one is about life and traditions in Baffin Island long time ago.

(Câu chuyện đầu tiên kể về công việc của một người đưa thư ở một vùng sâu vùng xa và câu chuyện thứ hai nói về cuộc sống và truyền thống lâu đời ở đảo Baffin.)

b. Read the stories and see if your answers are correct. Đọc các câu chuyện và xem câu trả lời của bạn có đúng không.

Hướng dẫn dịch

Cuộc thi "Nhìn lại" đã nhận được hàng ngàn câu chuyện từ khắp nơi trên thế giới. Đây là 2 câu chuyện chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn.

1. Tôi là một người đưa thư ở một vùng xa xôi của Myanmar. Mỗi tháng 1 lần tôi đèn thị trấn đế lấy thư và đi bộ từ làng này đến làng khác, những ngôi làng cách nhau rất xa. Tại mỗi làng, tôi giao và nhận thư. Tôi cũng từng đọc và viết thư cho những người dân trong làng. Hầu hết họ đều mù chữ. Tôi cũng truyền đạt lại tin tức mà tôi đã nghe từ thị trấn và những ngôi làng khác. Mọi người đôi xử với tôi rất tốt. Đó là một công việc vất vả nhưng tôi yêu nó.

2. Mẹ tôi đến từ đảo Baffin. Bà ấy từng sống trong một lều tuyết: một ngôi nhà hình vòm được xây từ những tảng băng. Ngôi nhà chỉ có 1 phòng cho tất cả các thế hệ: ông bà, cha mẹ, các anh, các chị chưa kết hôn và thỉnh thoảng là họ hàng khác. Mọi người làm việc cùng nhau để tồn tại trong mùa đông Bắc Cực. Những người đàn ông ra ngoài để săn bắn trong khi phụ nữ ở nhà may quần áo và chuẩn bị thức ăn. Khi phải đi xe, họ cưỡi xe chó kéo. Vào buổi tối họ thường tiêu khiển bằng cách kế và diễn lại các câu chuyện. Họ cũng nhảy với nhạc trống.

2. Read the stories and find the words which mean. Đọc các câu chuyện và tìm các từ có nghĩa. 

Đáp án

1. illiterate; 2. pass on; 3. treat; 4. block; 5. survive; 6. dogsled;

3. Work in groups. Discuss the questions. Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi.

Đáp án

Story 1: 2,4.

Story 2: 1,3,5.

5. Work in groups. Work out a story for the Looking Back competition. Then present it to your class. Làm việc theo nhóm. Viết 1 câu chuyện cho cuộc thi Nhìn lại quá khứ. Sau đó thuyết trình trước cả lớp.

My father grew up in the countryside nearby Hanoi. He used to play with his peers in the village. Back to that time, there was no computer or smartphones; and toys were really rare and luxurious. However, my father said he had had a quite memorable childhood with his friends. They created physical games to entertain themselves. Traditional games were really popular. They play with marbles, plastic band, leaves and flowers instead of stuffed animals, dolls or miniature vehicle. At that time, there were also more outdoor spaces for children than at present. They could easily find a place for going fishing or flying a kite. I find the story about my father’s childhood really interesting and amazing. I wish I could do things like him at that time with my friends now. That must be wonderful!

Xem thêm bài văn mẫu: Work out a story for the Looking Back competitions

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past Communication.

Đánh giá bài viết
6 2.653
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm