Unit 3 lớp 9 Skills 1

Hướng dẫn giải tiếng Anh Unit 3 lớp 9 Skills 1 nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải bài tập trang 32 SGK tiếng Anh 9 mới Unit 3 Teen stress and pressure hướng dẫn giải các phần bài tập phần Reading - Speaking Unit 3 tiếng Anh 9 Teen stress and pressure giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- read for general and specific information about a helpline service for teens in Viet Nam

- talk about teen stress and pressure and how to cope with them

2. Objectives:

- Vocabulary: knowledge about teen stress and pressure

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 3 Skills 1

READING

1. a. Do you know what a child helpline is?

Bạn có biết đường dây trợ giúp trẻ em không?

Gợi ý

It helps children to listen, give an advice in order to solve them problems.

b. Now read the articles

Bây giờ cùng đọc bài báo sau.

Hướng dẫn dịch

Số điện thoại thần kỳ

Số điện thoại thần kỳ 18001567 là đường dây nóng miễn phí 24 giờ cho dịch vụ hướng dẫn và bảo vệ trẻ em và trẻ vị thành niên ở Việt Nam. Đường dây cứu trợ được chính quyền thành lập vào năm 2004 với sự tài trợ của Plan Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ quốc tế phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm.

Trong năm 2014, đường dây cứu trợ đã nhận được hơn 1,5 triệu cuộc gọi từ trẻ em và người lớn trong cả nước. 69% cuộc gọi đến từ trẻ em và hầu hết các em gọi đến nằm trong độ tuổi từ 11 - 14 và 15 - 18 tuổi. Các cuộc gọi hầu hết là những câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn và sức khỏe tinh thần cũng như thể chất. Thêm vào đó, gần 3000 trường hợp là trẻ em bị lạc hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ bị bạo hành, buôn bán trẻ em hoặc lạm dụng tình dục cần sự hỗ trợ khẩn cấp.

Đường dây cứu trợ khuyến khích những đứa trẻ tham gia vào tổ chức của mình bằng cách xem các em như những người bạn tâm giao và những người ra quyết định.

Là một thành viên của đường dây cứu trợ trẻ em quốc tế, số điện thoại thần kỳ có mục đích tạo ra cho trẻ em những điều kiện thuận lợi để phát triển thể chất và tinh thần. Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc lời khuyên hoặc biết ai đó cần chỉ cần gọi 18001567.

(Các sự kiện, số liệu và hình ảnh trong đoạn văn được cung cấp bởi Plan Viet Nam)

2. Answer the questions. Trả lời câu hỏi sau.

1 - Magic Number 18001567 là gì?

2 - Những nhóm tuổi nào đã gọi cho đường dây trợ giúp nhiều nhất?

3 - Các cuộc gọi chủ yếu là về điều gì?

4 - Tại sao có 3.000 cuộc gọi được hỗ trợ khẩn cấp?

5 - Magic Number thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của họ như thế nào?

6 - Mục đích của đường dây trợ giúp là gì?

Đáp án

1. It's a free service for counselling and protecting children and young adults in Viet Nam.

(Đây là dịch vụ tư vấn và bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên miễn phí ở Việt Nam.)

2. They were callers in the 11-14 year-old and 15-18 year-old groups.

(Họ là người gọi trong nhóm tuổi 11-14 và 15-18.)

3. The calls were mostly questions about family relationships, friendships, and physical and mental health.

(Các cuộc gọi hầu hết là các câu hỏi về mối quan hệ gia đình, tình bạn, và sức khoẻ thể chất và tinh thần.)

4. Because they were cases of missing or abandoned children, or children who were suffering from violence, trafficking, or sexual abuse.

(Vì đây là trường hợp trẻ bị mất tích hoặc bị bỏ rơi, hoặc trẻ em bị bạo lực, buôn bán hoặc lạm dụng tình dục.)

5. The helpline promotes child participation in its operations by involving children as peer communicators and decision-makers

(Đường dây trợ giúp thúc đẩy sự tham gia của trẻ trong các hoạt động của nó bằng cách liên quan đến trẻ em như những người truyền đạt và ra quyết định.)

6. It aims to create favourable conditions for children to develop physically and mentally.

(Nó nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ phát triển về thể chất và tinh thần.)

3. Read the text again and decide if the following statements are true (T) or false (F). Đọc lại đoạn văn và quyết định xem những câu sau là đúng (T) hay sai (F).

Hướng dẫn dịch

1. Ban có thể gọi Magic Number bất cứ khi nào trong ngày hoặc đêm.

2. Dịch vụ và gọi điện thoại là miễn phí.

3. Chỉ những đứa trẻ có thể gọi đường dây hỗ trợ.

4. Người gọi điểm hình gọi cho Magic Number là trẻ em 9 tuooie.

5. Tất cả các quyết định về hoạt động của đường dây hỗ trợ do người lớn thực hiện.

6. Dịch vụ này có ở tất cả các tỉnh thành của Việt Nam.

Đáp án

1 - T; 2 - T; 3 - F; 4 - F; 5 - F; 6 - T;

SPEAKING

4. Listen to two students calling a child helpline and complete the notes. Then use the notes te role-play the callers. Nghe 2 học sinh gọi cho đường dây giúp đỡ trẻ em và hoàn thành chú thích sau. Sau đó sử dụng để đóng vai người gọi điện.

Bài nghe

Đáp án

Caller 1

Caller: girl, from Ha Noi, last year of high school

Feeling now: a bit depressed and confused

Problem: wants to be a designer; but her parents want her to be a doctor

Question: doesn’t know what to say to her parents

Caller 2

Caller: boy, named Long, 13 years old, from Ho Chi Minh City

Feeling now: worried

Problem: online friend asked for 5 million dong; said if he refused to give it, his life would be difficult

Question: wonders whether to tell somebody about this

Nội dung bài nghe

Caller 1: (girl) Hi, I'm from Ha Noi. I'm in my last year of high :oool. I'm feeling a bit depressed about my situation. I've been studying really hard to satisfy my parents and have always had xod grades. But last week they said that they didn't want me to x to Arts School to be a designer. They want me to be a doctor, “feel confused... I don't know what to say to my parents.

(nữ) Xin chào, tôi đến từ Hà Nội. Tôi đang học năm cuối cấp 3. Tôi đang cảm thấy chán nản về trường hợp của tôi. Tôi đang học thực sự chăm chỉ để hài lòng bố mẹ và luôn đạt điểm số tốt. Nhưng tuần trước, họ nói rằng họ không muốn tôi thi vào trường Nghệ thuật để làm nhà thiết kế. Họ muốn tôi trở thành bác sĩ. Tôi cảm thấy mung lung, bối rối ... Tôi không biết phải nói gì với bố mẹ tôi.

Caller 2: (boy) My name's Long. I'm 13 and I'm from Ho Chi Minh City. I made a friend playing online games, and we've met several times in real life to play video games in Internet cafés. Last week he told me he needed 5 million dong and asked if I could help him. I said no, but two days ago he said he would make my life difficult if I didn’t give him the money. I'm a bit worried. Should I tell somebody about this’

(nam) Tên của tôi là Long. Tôi 13 tuổi và tôi đến từ TP Hồ Chí Minh. Tôi kết bạn với một người bạn chơi game trên mạng, và chúng tôi gặp nhau vài lần ngoài đời thực để chơi game ở quán cà phê Internet. Tuần trước, anh ấy bảo tôi anh ấy cần 5 triệu đồng và hỏi tôi xem liệu tôi có thể giúp anh ấy không. Tôi nói không, nhưng 2 ngày sau anh ấy nói anh ấy sẽ làm cho cuộc sống của tôi khó khăn nếu tôi không đưa anh ấy tiền. Tôi có chút lo lắng. Tôi có nên nói với mọi người về điều này?

5. Look at 2, A CLOSER LOOK 1. Imagine you are one of these students. You want to call the Magic Number helpline to ask for help. What do you say? Your partner listens and takes notes. Nhìn vào bài 2 phần A Closer look 1. Tưởng tượng bạn là một trong những học sinh đó. Bạn muốn gọi tới đường dây trợ giúp Number để nhờ giúp đỡ. Bạn nên nói gì? Bạn nhóm của bạn sẽ nghe và ghi lại.

Gợi ý

Caller 1: Hi, my name is Linh, I’m 14 years old. I’m a bit tense because of my score at school. I always think that I must get the highest score in every exam, I must be the best student in the class. Therefore, I spend all my time studying… Lately, I feel exhausted and bored. Although I study almost all day, I hardly remember all the things I’m taught. I’m really worried. What should I do?

(Con tên là Linh, 14 tuổi. Con đang cảm thấy khá mệt mỏi với điểm số trên trường. Con luôn nghĩ rằng mình phải đạt điểm cao nhất trong tất cả cuộc thi. Con phải là học sinh giỏi nhất lớp. Do đó, con dành toàn bộ thời gian để học... Nhưng gần đây con cảm thấy kiệt sức và chán nản. Mặc dù con ngồi học cả ngày nhưng con không thể ghi nhớ những gì đã học. Con thực sự rất lo lắng. Con phải làm gì bây giờ ạ?)

Caller 2: My name is Hoa, and I live in Hanoi. Recently I have encountered some problems. One of them is that I feel worried when I have to wait for the bus in that neighbourhood after my evening class. It’s so quiet and dark there. I wonder whether to ask the local authority to install light poles along that road or not.

(Tên cháu là Hoa và cháu sống ở Hà Nội. Gần đây cháu gặp một số vấn đề. Một trong số chúng là cháu cảm thấy lo lắng khi phải đợi xe buýt ở trong khu vực đó sau khi tan học buổi tối. Ở đó quá yên ắng và tối tăm. Cháu tự hỏi liệu có nên yêu cầu chính quyền địa phương lắp đặt các cột đèn dọc con đường đó hay không.)

Caller 3: My name's Nam. I'm from Ho Chi Minh City and I'm in the last year of high school. Yesterday, one of my classmates forced me to do his homework for him. I said no as I thought it wasn't fair. But he said if I didn't do it, he would make my life difficult. I’m a bit worried, and I don't know what to do. If you were me, what would you do?

(Tên cháu là Nam. Cháu đến từ Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua, một trong số những người bạn cùng lớp đã ép cháu phải làm bài tập về nhà giúp bạn ấy. Cháu đã nói “không” vì cháu nghĩ như thế không công bằng. Nhưng bạn ấy dọa nếu cháu không làm giúp, bạn ấy sẽ khiến cuộc sống của cháu khốn đốn. Cháu hơi lo lắng, và không biết nên làm gì. Nếu là cô, cô sẽ làm gì ạ?)

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure Skills 1.

Đánh giá bài viết
2 3.171
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm