Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 3

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 3 do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Turn the following statements into reported speech

1. “Don't be so silly” Mr. John said to his wife.

→ _______________________________________

2. Tom said to the girl “When did you have this picture taken?”

→ _______________________________________

3. “Shall we go somewhere for a cup of coffee after class?” Tom said.

→ _______________________________________

4. John said to Marry “Why don’t you wear your hair a little longer?”

→ _______________________________________

5. Ann asked her brother “What are you planning to do tomorrow?”

→ _______________________________________

Write the correct form of the words in brackets.

1. My brother feels __________ when he’s playing the guitar. (relax)

2. Her networking and __________ skills came in handy for a charity boxing event she hosted. (organize)

3. We had the phone ____________ because we are moving tomorrow. (connect)

4. He is very ___________ in everything he does. (system)

5. He will be able to receive an ___________ from a government agency. (allow)

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure

Turn the following statements into reported speech

1. Mr. John told his wife not to be so silly.

2. Tom asked the girl when she had had that picture taken.

3. Tom suggested going somewhere for a cup of coffee after class.

4. John asked Marry why she didn’t wear her hair a little longer.

5. Ann asked her brother what he was planning to do the next day.

Write the correct form of the words in brackets.

1. My brother feels ____relaxed______ when he’s playing the guitar. (relax)

2. Her networking and ____organizational______ skills came in handy for a charity boxing event she hosted. (organize)

3. We had the phone _____disconnected_______ because we are moving tomorrow. (connect)

4. He is very _____systematic______ in everything he does. (system)

5. He will be able to receive an _____allowance______ from a government agency. (allow)

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 4 Life in the past MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 3 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen Stress and Pressure. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 2, Bài tập Word Form lớp 9 Unit 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 1.856
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm