Unit 5 lớp 9 Looking back

Lời giải Looking back Unit 5 SGK tiếng Anh lớp 9 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam Looking back hướng dẫn giải các phần bài tập trang 58 - 59 SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập trước khi đến lớp hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- practice review the vocabulary and grammar in unit 5.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam".

Structures: The impersonal passive

suggest + ving/ clause with should

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Looking back

Vocabulary

1. Match adjectives (1-5) in column A to definitions (a-e) in column B. Nối các tính từ (1-5) ở cột A với các định nghĩa (a-e) ở cột B.

Đáp án

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

2. Underline the correct word in each sentence. Gạch chân từ đúng trong câu.

Đáp án

1 - fortress;

2 - limestone;

3 - cavern;

4 - tombs;

Hướng dẫn dịch

1. Pháo đài là một tòa nhà đã được làm mạnh mẽ hơn và được bảo vệ ngăn chặn các cuộc tấn công.

2. Từ Cảng EYNON, những vách núi đá vôi kéo dài năm hoặc sáu dặm tới Worms Head.

3. Một hang lớn là một hang động đủ rộng để con người vào trong.

4. Điểm nổi bật nhất của Huế là những lăng mộ hoàng gia.

3. Use the words from the box to complete the sentences. Sử dụng những từ trong bảng hoàn câu.

Đáp án

1. complex

2. measures

3. recognition

4. setting

5. structure

Hướng dẫn dịch

1. Khu phức hợp giải trí mới này bao gồm hồ bơi, phòng xông hơi và phòng tập thể dục.

2. Có nhiều biện pháp để giảm thiệt hại cho những kỳ quan nhân tạo.

3. Hội An được UNESCO công nhận là di sản thế giới năm 1999.

4. Chùa nằm ở khu vực nông thôn.

5. Kiến trúc đã được khôi phục qua nhiều năm.

Grammar

4. Rewrite the following sentences using impersonal passive. Viết lại những câu sau sử dụng bị động khách quan.

Đáp án

1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year.

2. It has been reported thatThien Duong is the longest cave in Viet Nam.

3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century.

4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see.

5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man-made wonders.

5. Imagine four bad things that happened you yesterday, and ask your partner what should do in each situation. Tưởng tượng 4 điều tồi tệ đã xảy ra với bạn ngày hôm qua và hỏi bạn cặp của bạn nên làm gì trong mỗi tình huống đó.

Gợi ý

1. A: I lost my credit card. What should I do?

B: I suggest you should block the card and then redo it.

2. A: My motorbike was breakdown. What should I do?

B: I suggest you should take it to repair.

3. A: I have had a headache for 2 days. What should I do?

B: I suggest you should go to the hospital.

Communication

6. In pairs, make travel suggestions using the prompts and respond to them. Làm việc theo cặp, đưa ra các gợi ý du lịch sử dụng các câu gợi ý và trả lời lại.

Hướng dẫn dịch

A. Rất giá trị khi đến Chùa Hương. Nó đẹp như tranh vẽ.

B. Đúng vậy, đó là những gì tôi đã nghe được.

Đáp án

A: Don’t bother buying suncream on the beach, they are very expensive.

B: Thanks, that’s really useful.

A: You really must go to Da Nang. It is one of the most extraordinary beautiful beaches in our country.

B: That’s good to know.

7. Choose A-F to complete the following conversation. Practise the conversation with your partner. Chọn A - F để hoàn thành đoạn hội thoại sau. Thực hành với bạn cặp của mình.

Đáp án

1 - E; 2 - D; 3 - F; 4 - A; 5 - C; 6 - B;

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam Looking back. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
5 1.028
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm