Review 1 lớp 9 Language

Review 1 lớp 9 Language

Hướng dẫn giải SGK tiếng Anh lớp 9 Review 1 Units 1 - 2 - 3 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 mới theo từng lesson do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Language trang 36 - 37 SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập ở nhà đầy đủ trước khi đến lớp.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- revise the language they have studied since Unit 1, 2, 3.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to the Units 1 - 2 - 3.

- Structures: complex sentence

comparative form

reported speech with confidence

question words before to-infinitive

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Review 1 Language

Pronunciation

1. Listen and practise saying the sentences. Pay attention to the underlined words. Nghe và thực hành nói những câu sau. Tập trung vào những từ được gạch chân.

Bài nghe

1. My town is nice and peaceful, but it isn't very big.

(Thị trấn của tôi đẹp và thanh bình nhưng nó không lớn)

2. Da Nang Museum of Cham Sculpture attracts a lot of foreign visitors.

(Bảo tàng điêu khắc Chăm pa Đà Nẵng thu hút rất nhiều du khách nước ngoài)

3. A: Were you wearing a helmet when you fell off your bike?

(Bạn có đang đội mũ bảo hiểm khi bạn ngã xe không?)

B: No, I wasn't.

(Không, tôi không đội)

4. Son: Can I goto a party tonight, mum?

(Con có thể đến bữa tiệc tối nay được không mẹ?)

Mother: OK, but please don't make noise when you come home.

(Được thôi, nhưng con đừng làm ồn khi con trở về nhà)

5. A: My mum's really a good friend of mine.

(Mẹ của tôi thực sự là một người bạn tốt của tôi)

B: Is she? Mine is very strict towards me.

(Mẹ của bạn á? Mẹ của tôi thì rất nghiêm khắc với tôi)

2. Look at the underlined words in the sentences and mark them as W (weak) or S (strong). Then listen to check and practise. Nhìn vào những từ được gạch chân trong câu và đánh dấu W( nhẹ) hoặc S ( mạnh). Nghe để kiểm tra và thực hành.

Bài nghe

Đáp án

1. A. is (_W_) Minh happy about winning the scholarship?

B. Yes, he is (_S_). But his parents are (_W_) happier.

2. A. I can't (_S_) understand it. Aren't (_S_) you my son?

B. I'm terribly sorry, Dad. But it isn't (_S_) entirely my fault.

3. A. Pho Hien is (_W_) a very old town in North Viet Nam.

B. Is it (_S_)? Where is it (_W_) located?

4. A. It's (_W_) raining. Are they (_W_) wearing raincoats?

B. She (_S_) is, but he (_S_) isn't.

Vocabulary

3. Match the verbs in column A with the words/phrases in column B. Nối động từ ở cột A với từ/ cụm từ ở cột B.

Đáp án

- reduce pollution: giảm ô nhiễm

- pull down an old building: phá hủy một tòa nhà cũ

- empathise with someone: thông cảm với ai đó

- make a handicraft: làm đồ thủ công

- set up a home business: thiết lập một doanh nghiệp

- feel worried and frustrated: cảm thấy lo lắng và thất vọng

- have high expectations: có kỳ vọng cao

- provide employment: cung cấp việc làm

4. Fill each gap with a word from the box. Điền mỗi chỗ trống 1 từ.

Đáp án

1 - giant; 2 - tallest; 3 - attractions; 4 - symbol;

5 - fascinating; 6 - excited; 7 - affordable; 8 - interest;

Hướng dẫn dịch

The London Eye, also known as the Millennium Wheel, is a (1) _giant___ observation wheel in London. The entire structure is 135 metres (443 ft) tall and the wheel has a diameter of 120 metres (394 ft). When erected in 1999 it was the world’s (2) _tallest___observation wheel. It is now one of the most popular (3) _attractions___ in the world. It is considered to be a (4) __symbol__ of London. People make special journeys to see the (5) __fascinating__giant wheel. 15,000 people can ride the wheel every day. They feel (6) __excitied__ to climb above the city and look back down on it. Not just rich people, but everybody can do this. It is public and (7) _affordable___ , and it has become a place of (8) __interest__ in London.

(London Eye, còn được gọi là Vòng quay Thiên niên kỷ, là một vòng quay quan sát khổng lồ ở London. Toàn bộ cấu trúc cao 135 mét (443 ft) và vòng quay có đường kính 120 m (394 ft). Khi được xây dựng vào năm 1999, nó là vòng quan sát cao nhất thế giới. Đây là một trong những điểm tham quan phổ biến nhất trên thế giới. Nó được coi là một biểu tượng của London. Người ta thực hiện các chuyến đi đặc biệt để xem bánh xe khổng lồ hấp dẫn. 15.000 người có thể ngồi xe lăn mỗi ngày. Họ cảm thấy vui mừng khi leo lên trên thành phố và ngắm cảnh từ tầm trên đó. Không chỉ những người giàu có, mà tất cả mọi người đều có thể làm điều này. Nó là công cộng và giá cả phải chăng, và nó đã trở thành một nơi thu hút khi đến London).

Grammar

5. Complete each sentence with the correct form of a phrasal verb from the list. Hoàn thành mỗi câu theo dạng đúng của cụm động từ.

Đáp án

1. set up

2. deal with

3. turned down

4. look up

5. give up

6. put up with

7. got over

8. keep up with

Hướng dẫn dịch

1. Hai quốc gia đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao.

2. Khi bạn mệt mỏi và bị căng thẳng, điều quan trọng là hãy tự chăm sóc bản thân và tìm cách giải quyết nó.

3. Sáu người đăng ký làm việc, nhưng bốn người đã bị từ chối.

4. Tại sao bạn không tìm kiếm từ này trong từ điển?

5. Mike phải từ bỏ môn thể thao vì chấn thương.

6. Tôi sẽ phát điên! Tôi không thể chịu đựng được có quá nhiều nhầm lẫn!

7. Tôi nghĩ cô ấy đã vượt qua cuộc cãi vả với người bạn thân của cô.

8. Thật khó để theo kịp với những thay đổi của công nghệ.

6. Rewrite the following questions in reported speech, using question words before fo-infinitives. Viết lại các câu sau bằng lời nói gián tiếp, sử dụng cấu trúc từ để hỏi + to V.

Đáp án

1. Trang wondered what to wear to the fancy dress party.

2. She couldn't decide whether to help Chau with the money her mum had given to her.

3. Nick wondered where to get those traditional handicrafts.

4. Phuc had no idea who to turn to for help with his homework.

5. Hoa was not sure when to break the sad news to him.

Everyday English

7. Choose the suitable words/ phrases complete the mini-talks. Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp hoàn thành cuộc hội thoại sau.

Đáp án 

1. As far as i know

2. what to do

3. cool

4. no worries

5. If I were in your shoes

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Review 1 Units 1 - 2 - 3 Language. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 2.899
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm