Unit 5 lớp 9 A closer look 1

Lời giải A closer look 1 Unit 5 SGK tiếng Anh 9 mới nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn giải Unit 5 lớp 9 Wonders of Viet Nam A closer look 1 bao gồm gợi ý đáp án các phần bài tập 1 - 6 trang 52 - 53 SGK tiếng Anh lớp 9 mới Unit 5 giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Learn some vocabulary about the wonders of Viet Nam

- stress on short words in sentences.

2. Objectives:

- Vocabulary: the lexical items related to “Wonders of Viet Nam”.

- Phonics: stress on short words in sentences.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 5 A Closer look 1

Vocabulary

1. Write the words with the correct picture. Viết từ vào bức tranh đúng.

Đáp án

1 - B; 2 - D; 3 - A; 4 - E; 5 - C; 6 - F;

2. Fill in each blank with a suitable adjective from the box. Điền vào mỗi chỗ trống 1 từ thích hợp.

Đáp án

1 - located/situated.

2 - picturesque.

3 - astounding.

4 - geological

5 - administrative

3. a. Match the nouns in A to the definitions in B. (Nối những danh từ ở cột A với định nghĩa ở cột B.

Đáp án

1 - b; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - c;

b. Now use the nouns in 3a to complete the sentences. Bây giờ sử dụng các danh từ ở mục 3a để hoàn thành các câu.

Đáp án

1 - structure; 2 - measures; 3 - setting; 4 - complex; 5 - recognization;

Pronunciation

Stress on short words in sentences

4. Listen and repeat, paying attention to the words in red in each pair of sentences. Nghe và nhắc lại, tập trung vào các chữ in đỏ trong mỗi cặp câu.

Bài nghe

1. A: This is a solution, but not the only one.

B: Attempts to find a solution have failed.

2. A: I'm fond of bananas.

B: Bananas are what I'm fond of.

3. A: It's not trick and treat; it's trick or treat.

B: I need Peter and Mary or John and Nick to help me.

4. A: It's good but expensive.

B: You shouldn't put "but" at the end of the sentence.

5. Read the mini-talks and underline the short words (for, the, from, and, but, at, of, to) you think use the strong form. Đọc đoạn hội thoại ngắn và gạch chân các từ ngắn (for, the, from, and, but, at, of, to) mà bạn nghĩ được đặt trọng âm.

1. A: Where are you from?

B: I'm from Ha Noi.

2. A: Can you come and check this paragraph for me?

B: It's OK but you shouldn't use ‘and’ at the beginning of the paragraph.

3. A: Did you ask her to join our group?

B: I've asked her several times but she doesn't want to.

4. A: Is this letter from Peter?

B: No, the letter is to him, not from him.

6. Work in pairs. Practise the mini-talks in 5. Làm việc theo cặp. Luyện tập các mẩu đối thoại ở mục 5.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders of Viet Nam A Closer Look 1. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh lớp 9 Xem thêm