Trắc nghiệm Ngữ âm tiếng Anh lớp 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam

Với mong muốn giúp các em học sinh ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 9 chương trình mới hiệu quả, VnDoc.com đã đăng tải bộ đề Ôn tập tiếng Anh lớp 9 mới theo từng chuyên đề bài tập khác nhau như: Ngữ âm, Ngữ pháp, Kỹ năng đọc, Kỹ năng viết. Tài liệu tiếng Anh ôn tập Ngữ âm gồm nhiều câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh 9 khác nhau giúp các em học sinh kiểm tra kiến thức Từ vựng tiếng Anh Unit 5 lớp 9. Mời bạn đọc tham khảo, download tài liệu hiệu quả.

Tiếng Anh 9 Unit 5 Wonders Of Viet Nam

Đề ôn tập tiếng Anh Unit 5 lớp 9 phần Ngữ âm (Phonetics) có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề Trắc nghiệm tiếng Anh lớp 9 mới theo Unit năm 2019 - 2020 có trên VnDoc.com. Đề kiểm tra tiếng Anh tổng hợp những từ mới tiếng Anh xuất hiện trong Unit 5: Wonders Of Viet Nam tiếng Anh 9 sách mới của bộ GD&ĐT giúp các em ôn tập hiệu quả.

Bài 1. Find the word which has a different sound in the part underlined.

Question 1:

A. dear

B. fear

C. hear

D. heart

Question 2:

A. stupid

B. studio

C. study

D. student

Question 3:

A. brother

B. thick

C. they

D. that

Question 4:

A machine

B. parachute

C. champagne

D. cheer

Question 5:

A. doctor

B. hospital

C. pollution

D. tomorrow

Question 6:

A. great

B. treasure

C. measure

D. pleasure

Question 7:

A. ancient

B.cave

C.cavern

D.aging

Question 8:

A.spectacular

B.structure

C.sculpture

D.picturesque

Question 9:

A.shrine

B.surprising

C.pilgrim

D.island

Question 10:

A.structure

B.culture

C.sculpture

D.future

Question 11:

A.cavern

B.citadel

C.complex

D.contestant

Bài 2. Choose the word which has a different stress pattern from the others.

Question 12:

A.contestant

B.picturesque

C.committee

D.astounding

Question 13:

A.imperial

B.spectacular

C.historical

D.recognition

Question 14:

A.valuable

B.memorable

C.historical

D.fascinating

Question 15:

A.geological

B.archaeology

C.administrative

D.ecological

Đáp án:

1. A 2. C 3. B 4. D 5. C 6. A 7. A 8. A
9. C 10. D 11. B 12. B 13. D 14. C 15. C

Trên đây là Bài tập tiếng Anh lớp 9 Unit 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 582
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm