Từ vựng Unit 3 lớp 9 Teen stress and pressure

Từ vựng tiếng Anh Unit 3 lớp 9 Teen stress and pressure

Với mong muốn giúp các em học sinh học tốt tiếng Anh lớp 9 chương trình mới, VnDoc.com đã đăng tải bộ tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit năm học 2020 - 2021. Trong đó, Tài liệu Từ vựng Tiếng Anh 9 Unit 3: Teen Stress And Pressure gồm toàn bộ từ mới quan trọng, kèm theo phiên âm và định nghĩa giúp các em học sinh lớp 9 học Từ vựng Tiếng Anh hiệu quả.

* Xem thêm Ngữ pháp Unit 3 lớp 9 tại:

Ngữ pháp Unit 3 lớp 9 Teen stress and pressure

VOCABULARY

Từ mớiPhiên âmĐịnh nghĩa
1. adolescence(n) /ˌædəˈlesns/giai đoạn vị thành niên
2. adulthood(n) /ˈædʌlthʊd/giai đoạn trưởng thành
3. calm(adj) /kɑːm/bình tĩnh
4. cognitive skill(n) /ˈkɒɡnətɪv skɪl/kĩ năng tư duy
5. concentrate(v) /kɒnsntreɪt/tập trung
6. confident(adj) /ˈkɒnfɪdənt/tự tin
7. delighted(adj) /dɪˈlaɪtɪd/vui sướng
8. depressed(adj) /dɪˈprest/tuyệt vọng
9. embarrassed(adj) /ɪmˈbærəst/xấu hổ
10. emergency(n) /iˈmɜːdʒənsi/tình huống khẩn cấp
11. frustrated(adj) /frʌˈstreɪtɪd/bực bội (vì không giải quyết được việc gì)
12. helpline(n) /ˈhelplaɪn/đường dây nóng trợ giúp
13. house-keeping skill(n) /haʊs-ˈkiːpɪŋ skɪl/kĩ năng làm việc nhà
14. independence(n) /ˌɪndɪˈpendəns/sự độc lập, tự lập
15. informed decision(n) /ɪnˈfɔːmd dɪˈsɪʒn/quyết định có cân nhắc
16. left out(adj) /left aʊt/cảm thấy bị bỏ rơi, bị cô lập
17. life skill/laɪf skɪl/kĩ năng sống
18. relaxed(adj) /rɪˈlækst/thoải mái, thư giãn
19. resolve conflict(v) /rɪˈzɒlv ˈkɒnflɪkt/giải quyết xung đột
20. risk taking(n) /rɪsk teɪkɪŋ/liều lĩnh
21. self-aware(adj) /self-əˈweə(r)/tự nhận thức, ngộ ra
22. self-disciplined(adj) /self-ˈdɪsəplɪnd/tự rèn luyện

23. stressed

(adj) /strest/căng thẳng, mệt mỏi
24. tense(adj) /tens/căng thẳng
25. worried(adj) /ˈwɜːrid/lo lắng

* Xem thêm Hướng dẫn Soạn tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure tại:

Trên đây là toàn bộ từ vựng tiếng Anh 9 mới Unit 3 Teen Stress And Pressure. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bảnTừ vựng Tiếng Anh lớp 9 tại đây: Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit . Chúc các em học sinh ôn tập hiệu quả!

Bên cạnh đó, mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 3.667
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm