Chuyên đề câu tường thuật Tiếng Anh lớp 9

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
NGỮ PHÁP TING ANH LP 9
CÂU TRỰC TIẾP - GIÁN TIẾP
I. Khái niệm:
Lời nói trực tiếp (direct speech) sự lặp lại chính xác những từ của người nói.
Lời nói gián tiếp (indirect/reported speech) lời tường thuật lại ý của người nói, đôi
khi không cần phải dùng đúng những từ của người nói.
Tenses:
Direct Speech (Lời nói trực tiếp)
Reported Speech (lời nói gián tiếp)
Present simple Hiện tại đơn
Past simple Quá khứ đơn
Present progressive Hiện tại tiếp diễn
Past progressive Quá kh tiếp diễn
Past simple Quá khứ đơn
Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past progresive Quá khứ tiếp diễn
Past perfect progressive
QK hoàn thành tiếp diễn
Present perfect Hiện tại hoàn thành
Past perfect Quá khứ hoàn thành
Present perfect progressive
Hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Past perfect progressive
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past perfect Quá khứ hoàn thành
Past perfect progressive
Past perfect progressive
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Quá khứ hoàn thành tiếp diễn
Note: Will/ shall would/ should ; Must had to.
* Các trạng từ chỉ thời gian nơi chốn cũng như đại từ chỉ định được thay đổi theo quy tắc
sau:
Direct Speech
Indirect Speech ( Reported)
This
These
this/that + N
Here
Now
Today/Tonight
Yesterday
The day before yesterday
Tomorrow
The day after tomorrow
Next week/year
Last week/year
last Tuesday
That
Those
the + N
There
Then
That day/That night
The day before/the previous day
Two days before
The next day/ the following day
In two days’ time/two days later
The following week/year
The previous week/year
the previous Tuesday/the Tuesday before
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Direct Speech
Indirect Speech ( Reported)
A year ago
A year before/ the previous year
*Qui tắc thay đổi đại từ, nh từ
Direct Speech
Indirect Speech
( Reported)
I
You
We
Me
Us
My
Our
Your
He/ she
He/ she/ they
They/ you
Him/ her
Them
His/ her/ your
Their
His/ her/ my
+ Nguyên tắc trên được áp dụng cho tất cả các loại u tường thuật.
* 3 loại câu tường thuật bản:
1. Reported statements(tường thuật dạng câu kể)

English Grammar 9: Reported Speech

Tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh 9 về câu tường thuật nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 9 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu Tiếng Anh gồm toàn bộ lý thuyết, cấu trúc cách chuyển câu trực tiếp sang câu gián tiếp, cách chuyển đổi trạng từ, đại từ nhân xưng,... và nhiều dạng bài tập viết lại câu khác nhau giúp học sinh lớp 9 nắm chắc phần ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng này.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án, mời bạn đọc tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Chuyên đề câu tường thuật Tiếng Anh lớp 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
5 5.077
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm