Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 City life

Luyện nghe tiếng Anh lớp 9 chương trình mới

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 2 City Life do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây nằm trong bộ đề Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit mới nhất trên VnDoc.com. Đề tiếng Anh gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đầy đủ file nghe, giúp học sinh Tiếng Anh lớp 9 luyện kỹ năng nghe hiệu quả và đạt điểm cao trong các phần thi Listening.

Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life

Listen and choose the best answer

Bài nghe

1. Cairo _____________________________

A. Is a village

B. is the capital of Egypt

C. has more than ten million people

D. B & C are correct

2. Why do people go to Cairo?

A. Because there are more jobs in Cairo than in the countryside

B. Because they want to see the pyramids

C. Because there is a lot of traffic in Cairo

D. A & B are correct

3. We can replace the word “tourists” in the listening exercise by _______________

A. Newcomers

B. Visitors

C. Guests

D. Friends

4. The author likes Cairo because _______________

A. It is big

B. It is exciting

C. He thinks it is easy to meet new people there

D. All are correct

5. Which of the following is not true?

A. The author has a lot of friends

B. The author likes to meet new people

C. The author lives in a villa

D. The author’s mother doesn’t like to live there

Listen and decide if the following statements are true (T) or F (False)

Bài nghe

1. Time is the only waste caused by congestion.

2. In 2016, Bangkok was the city with the world’s biggest rush hour traffic delays.

3. The traffic situation in Manila has been better than Bangkok

4. The traffic situation of Bangkok in 2015 was better than in 2016.

5. The traffic situation of Mexico improved between 2015 and 2016.

*Tải file để xem chi tiết*

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Luyện nghe Tiếng Anh lớp 9 Unit 2: City life.

Đánh giá bài viết
5 4.278
1 Bình luận
Sắp xếp theo
 • huỳnh huy Hoàng Trần
  huỳnh huy Hoàng Trần

  nếu như là trang này có khả năng thì cần thêm đáp án cho câu hỏi để khi làm xong mình có thể dò lại xem mình sai chỗ nào


  Thích Phản hồi 01:31 04/11

  Luyện nghe tiếng Anh

  Xem thêm