Communication Unit 9 lớp 9 English in the world

Hướng dẫn giải bài tập SGK tiếng Anh Unit 9 lớp 9 Communication nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit năm 2020 - 2021 do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Soạn Communication Unit 9 tiếng Anh lớp 9 English in the world gồm gợi ý, hướng dẫn giải chi tiết các bài tập 1 - 3 trong trang 37 SGK tiếng Anh lớp 9 mới.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of the lesson, sts will be able to:

- discuss experiences in learning and using English

2. Objectives:

- Vocabulary related to the topic: English in the world

II. Soạn giải Communication tiếng Anh Unit 9 lớp 9 English in the world

1. Make notes about yourself. Hoàn thành đoạn ghi chú về bản thân bạn.

Hướng dẫn dịch

1. Bạn học tiếng Anh bao lâu rồi?

2. Bạn nhớ gì về lớp học tiếng Anh đầu tiên?

3. Bạn đã tham gia kỳ thi tiếng Anh nào rồi?

4. Tại sao bây giờ bạn thích học tiếng Anh?

5. Bạn muốn đến những nước nói tiếng Anh nào?

6. Bạn nghĩ trình độ tiếng Anh bây giờ của bạn là gì?

7. Bạn có thể cải thiện tiếng Anh bên ngoài lớp học như thế nào?

8. Bạn muốn sử dụng tiếng Anh vì mục đích nào trong tương lai?

9. Bạn thích gì về ngôn ngữ tiếng Anh?

10. Bạn không thích gì về tiếng Anh?

Gợi ý

1 - I have been learning English since I was six years old.

(Tôi đã đang học tiếng Anh kể từ khi tôi sáu tuổi)

2 - We was excited about the games and quizs the teacher gave.

(Chúng tôi rất hào hứng về những trò chơi cô giáo đã đưa ra)

3 - I have taken both the writting test and the speaking test in English.

(Tôi mới tham gia kì thi viết và kì thì nói môn Tiếng Anh)

4 - Because it is useful for my future.

(Bởi vì nó hữu ích cho tương lai của tôi)

5 - I would like to visit England and America.

(Tôi muốn ghé thăm nước Anh và nước Mỹ)

6 - I think my level is quite good.

(Tôi nghĩ trình độ của tôi khá tốt)

7 - I join English club to improve my speaking skill everyday.

(Tôi tham gia câu lạc bộ tiếng Anh để cải thiện kĩ năng nói hàng ngày)

8 - I would like to use English for my work in the future.

(Tôi muốn sử dụng Tiếng Anh cho công việc của tôi trong tương lai)

9 - It is the official language in many countries so it’s convenient for people to communicate.

(Nó là ngôn ngữ chính thức ở nhiều quốc gia vì vậy nó rất thuận tiện để cho mọi người giao lưu)

10 - It has too many words and structures.

(Nó có quá nhiều từ vựng và cấu trúc)

2. Work in pairs. Take turns to ask and answer the questions in 1. Make notes about your partner. How many things do you have in common? Làm việc theo cặp. Luân phiên để hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài 1. Tạo ghi chú về bạn của bạn. Có ba nhiêu điều chung giữa cả hai?

3. Work in groups. Tell your group the things that you and your partner have in common. Làm việc theo nhóm. Nói với nhóm của bạn về những điều mà bạn với bạn của bạn có điểm chung.

Gợi ý

My partner and I would like to visit England in the future. So I think we will try to learn English so that we can communicate with English native speakers. We also would like to join English club to improve speaking and make new friends. We all think that English has many words.

Trên đây là Soạn tiếng Anh lớp 9 Unit 9 English around the world Communication. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 1.639
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm