Tổng hợp các chủ đề thi Nói Tiếng Anh lớp 9 năm 2019 - 2020

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo trong quá trình học tập và ôn thi Tiếng Anh lớp 9 học kỳ 1 và học kỳ 2, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Tổng hợp các chủ đề thi Nói Tiếng Anh lớp 9" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn chủ đề nói tiếng Anh xung quanh các Unit đã được học trong Tiếng Anh lớp 9.

I. Bộ đề thi học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 9 cuối học kì 2 có đáp án khác nhau. Mời bạn đọc nhấp vào từng đường link dưới đây để tham khảo & download từng đề thi.

II. Chủ đề nói tiếng Anh lớp 9 cả năm mới nhất

1. Phần 1 - Personal Information/ Introduce yourself

Tự giới thiệu về mình (HS linh hoạt giới thiệu về mình

(Học sinh tự nói ít nhất 4 - 5 câu về bản thân mình)

- Name / middle name / family name.

- Age.

- Job.

- Class / grade.

- School

-Home address.

Suggested Introduction:

My name is ............./ I'm........... I'm a student of class ...., TP lower secondary school. Every day I get up at 5, do morning exercises, and then have breakfast at 6. After that, I go to school at 6.15. My school is not far from my house, so I walk. ........

2. Phần 2.1 - Chủ đề nói học kì 2 lớp 9 năm 2019 - 2020

Xem thêm: Đề thi nói Tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm 2019 - 2020 NEW

Talking about the given topic 

Choose a topic and present it (Chọn 01 chủ đề và trình bày)

1. ENVIRONMENTAL PROBLEMS

Talk about what you should do to protect the environment.

You should say:

- Environmental problems nowadays

- Ways to protect the environment

2. ENERGY

Talk about what you should do to save energy.

You should say the ways how to:

+ reduce garbage

+ reusing paper

+ saving energy in the kitchen

(You can the ideas in the student's book on page 62)

3. SOLAR ENERGY

Talk about the advantages of solar energy.

You can use the cues given:

Solar energy/ cheap/ clean/ effective source of power/ not/ cause/ pollution/ waste/ natural resources/ / only one percent/ solar energy/ get/ earth/ provide/ enough power/ world's population/ / many countries/ already using/ solar energy/ / we hope/ VN/ have/ solar energy program/ near future/ /

4. FESTIVALS/ CELEBRATIONS

Talk about a festival you know.

You should say:

- The name of the festival

- What the festival is

- Where the festival is held

- When the festival is held

- How the festival is held

- Why the festival is held

- What you think about the festival

5. NATURAL DISASTERS

- Talk about some natural disasters you know .

- And talk what you think you want to buy and do to prepare for a typhoon.

- Tell a story about typhoon, using the words given on page 79 (student's book) .

6. LIFE ON OTHER PLANETS

Talk about the existence of UFOs.

Do you believe in the existence of UFOs? Why?/ Why not?

PART III: Answer the questions based on one of the topics (Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung chủ đề vừa trình bày.)

3. Phần 2.2 - Chủ đề nói học kì 1 lớp 9 mới năm 2019 - 2020

Choose a topic and present it (Chọn 01 chủ đề và trình bày)

1. FRIENDS/ PEN FRIENDS/ PEN PALS

Talk about one of your close friends/ pen friends/ pen pals.

You should say:

- Describe a friend. - How long have you known each other? - What do usually do together? - What do you like the most about him/ her? - How often do you see each other?

2. CLOTHING/ UNIFORMS

Talk about uniforms/ Ao dai "a traditional dress"

You should say:

+ Should lower secondary school students wear uniforms? Why?/ Why not?

(You may use the outlines in the student's book on pages 19/ 20)

3. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Talk about life in the countryside. You should say:

- Tell a country picnic. (You may use the ideas in the student's book on pages 26/ 27)

- Which do you prefer living: countryside or city? Why?

- Tell some changes about life in the countryside.

4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Talk about learning foreign languages.

You should say:

- Do you think learning foreign languages is very important, especially English? Tell the reason.

- What should you do to improve your English?

5. THE MEDIA

Talk about the media.

You should say:

- Tell some media you know.

- Tell some advantages & disadvantages of the Internet

PART III: Answer the questions based on one of the topics (Trả lời câu hỏi dựa vào nội dung chủ đề vừa trình bày.)

4. Phần 3 - Questions for the topics

Học sinh trả lời bộ câu hỏi tương ứng theo mỗi chủ đề dưới đây.

1. FRIENDS

- Do we think friendship is important? Why?

- Do you have any pen friends/ pen pals?

- How often do you write to each other?

- What do you like the most about him/ her?

2. CLOTHES

- What type of clothes do you like to wear?

- What do you usually wear on the weekend? Why do you wear these clothes?

- What type of clothes do you wear on special occasions?

- What kind of clothes do you dislike?

3. LIFE IN THE COUNTRYSIDE

- Where is your home village?

- What do people often do for a living in the countryside?

- What are some advantages & disadvantages of the countryside and a city?

4. LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

- Do you like learning English? Why?

- What aspect of learning English do you need to improve?

- What should you do to improve the aspects of learning English you are not good at?

5. THE MEDIA

- Do you like watching TV/ reading newspapers/ magazines/ listening to the radio/ using the internet?

- How many hours a day/ week do you spend watching TV?.........

Trên đây là Tổng hợp đề thi nói tiếng Anh lớp 9 cả năm. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
100 58.611
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm