Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9

Bộ đề thi Vật lý 9 học kì 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 năm học 2016 - 2017 được VnDoc sưu tầm và đăng tải, là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho thầy cô trong quá trình giảng dạy, ôn luyện kiến thức đã học cho các em đồng thời cũng giúp học sinh làm quen nhiều dạng đề kiểm tra Vật lý lớp 9 khác nhau. Mời các em tham khảo

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý số 1

PHÒNG GD&ĐT HOÀNH BỒ
TRƯỜNG TH&THCS KỲ THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2016 - 2017
Môn: Vật lý 9
Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

I/ Trắc nghiệm: (3,0 điểm)

Câu 1. Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành:

A. Cơ năng B. Hóa năng C. Năng lượng ánh sáng D. Nhiệt năng

Câu 2. Biểu thức nào dưới đây là của định luật Ôm:

A. I = U.R B. R = U/I C. I = U/R D. U = I.R

Câu 3. Trong mạch gồm các điện trở R1 = 6 Ω; R2 = 12 Ω mắc nối tiếp. Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

A. 4 Ω B. 6 Ω C. 9 Ω D. 18 Ω

Câu 4. Vật nào sau đây ứng dụng hoạt động từ của dòng điện?

A. Bàn là B. Bóng đèn dây tóc C. Động cơ điện D. Nồi cơm điện

Câu 5. Chọn câu sai: Các đặc điểm của từ phổ của nam châm là:

A. Càng gần nam châm các đường sức từ càng gần nhau hơn.
B. Các đường sức từ là các đường cong khép kín.
C. Mỗi một điểm có nhiều đường sức từ đi qua.
D. Chỗ nào đường sức từ dày thì từ trường mạnh, chỗ nào đường sức từ thưa thì từ trường yếu.

Câu 6. Nam châm điện được sử dụng trong các dụng cụ nào dưới đây?

A. Chuông điện B. Máy tính bỏ túi C. Bóng đèn điện D. Đồng hồ đeo tay

II/ Tự luận (7,0 điểm)

Câu 7 (3,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ: Khi đóng khóa K kim nam châm bị hút vào ống dây.

Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

a, Hãy vẽ các đường sức từ bên trong ống dây và chiều các đường sức từ.

b, Xác định từ cực của ống dây và kim nam châm

c, Nêu các cách để làm tăng từ trường của ống dây. Vẽ lại hình vào bài làm

Câu 8 (4,0 điểm)

Cho mạch điện như hình vẽ

Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9
Bóng đèn ghi 12V - 6W; R2 = R3 = 20, UAB = 15V

a) Cho biết ý nghĩa của các số ghi trên đèn và tính điện trở của bóng đèn.

b) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch và số chỉ của ampe kế.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 9

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

D

C

D

C

C

A

II. Tự luận

Câu 7

a, Vẽ đúng chiều của dòng điện trong mạch điện từ cực (+) qua các vật dẫn đến cực (-) nguồn điện

- Xác định đúng chiều của đường sức từ

b, Xác định đúng từ cực của ống dây

- Xác định đúng từ cực của kim nam châm

c, Tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây

- Tăng số vòng dây

Câu 8

a, 12V - 6W là Hiệu điện thế định mức và công suất định mức của bóng đèn. Đèn hoạt động bình thường khi dùng đúng hiệu điện thế định mức và khi đó công suất tiêu thụ của bóng đúng bằng công suất định mức.

b, Điện trở R1 của bóng đèn là:

Từ công thức: Đáp án đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

Điện trở tương đương của đoạn mạch là:

Vì R1 nt ( R2//R3) nên Đáp án đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

Số chỉ của ampe kế là: I = U/R = 15 : 34 = 0,44A

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn Vật lý số 2

PHÒNG GD&ĐT BÙ ĐĂNGĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN VẬT LÝ 9
Năm học 2016 – 2017
Thời gian làm bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Chọn ý đúng (3,0 điểm)

Câu 1: Hệ thức của định luật Ôm là

A. I = U.R B. I = U/R C. R = U.I D. U = I.R

Câu 2: Mắc hai điện trở 10Ω và 20Ω nối tiếp với nhau vào hai điểm có hiệu điện thế 12V. Cường độ dòng điện trong mạch là.

A. 0,4A B. 0,3A C. 0,6A D. 12A

Câu 3: Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc vào nguồn điện. Để hai đèn cùng sáng bình thường, phải chọn hai bóng đèn:

A. Có cùng hiệu điện thế định mức.
B. Có cùng cường độ dòng điện định mức.
C. Có cùng điện trở.
D. Có cùng công suất định mức.

Câu 4: Một dây dẫn bằng Nikenli dài 20m, tiết diện 0,05mm2. Điện trở suất của Nikenli 0,4.10-6Ωm. Điện trở của dây dẫn là

A. 40Ω B. 80Ω C. 160Ω D. 180Ω

Câu 5: Ký hiệu đơn vị đo công của dòng điện là

A. J B. kW.h C. W D. V

Câu 6: Mạch điện gồm một bếp điện có điện trở Rb (Rb có thể thay đổi) mắc nối tiếp với một điện trở r = 30Ω. Biết hiệu điện thế giữa hai đầu mạch bằng 220V. Để công suất tiêu thụ của bếp bằng 320W, thì điện trở Rb có giá trị bằng:

A. 220Ω B. 30Ω C. 11,25Ω D. 80Ω

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Trình bày cấu tạo của nam châm điện và nêu cách làm tăng lực từ của nam châm điện.

Câu 2: (1,0 điểm) Phát biểu quy tắc bàn tay trái.

Câu 3: (2,0 điểm): Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ (Hình 1)

Đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

Biết: R1 = 8Ω; R2 = 20Ω; R3 = 30Ω; Ampe kế chỉ 1,5A

Tính RAB, U2 và UAB.

Câu 4: (3,0 điểm) Một quạt điện dùng trên xe ôtô có ghi 12V - 15W

a/ Cho biết ý nhĩa của của các số ghi này.

b/ Tính cường độ dòng điện chạy qua quạt khi quạt hoạt động bình thường.

c/ Tính điện năng quạt sử dụng trong một giờ khi chạy bình thường.

d/ Tính điện trở của quạt. Biết hiệu suất của quạt là 85%.

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MÔN VẬT LÝ LỚP 9

I/ TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

B

A

A

C

A, B

C, D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

II/ TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

Cấu tạo: Gồm một ống dây dẫn trong có lõi sắt non

0,5

Cách làm tăng lực từ của nam châm điện: Tăng cường độ dòng điện chạy qua các cuộn dây hoặc tăng số vòng của ống dây.

0,5

Câu 2

GSK trang 74

1,0

Câu 3

Đáp án đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

RAB = R1 + R23 = 8 + 12 = 20Ω

1,0

U2 = IA.R2 = 1,5.20 = 30V

0,5

Đáp án đề thi hk1 môn Vật lý lớp 9

0,5

Câu 4

a/ 12V là hiệu điện thế định mức của quạt

0,5

15W là công suất định mức của quạt

0,5

b/ Cường độ dòng điện chạy qua quạt: I = 15/12 = 1,25A

0,5

c/ Điện năng quạt sử dụng trong một giờ là

A = P.t = 15.3600 = 54000J

1,0

d/ Công suất hao phí bằng 15% công suất toàn phần

I2R = 0,15UI => R = 0,15U/I = 0,15.12/1,25 = 1,44Ω

0,5

Tài liệu còn nữa các em tải về để xem trọn vẹn nội dung nhé

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9 được VnDoc chia sẻ trên đây. Gồm tổng hợp đề thi học kì 1 lớp 9 của các trường trung học cơ sở trên cả nước. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho các em có thêm tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Chúc các em ôn thi tốt, dưới đây là một số đề thi học kì 1 lớp 9, các em tham khảo nhé

.......................................................................

Ngoài Bộ đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 9. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Sau những giờ học tập căng thẳng, chắc hẳn các bạn sẽ rất mệt mỏi. Lúc này, đừng cố ôn quá mà ảnh hưởng tới tinh thần và sức khỏe bản thân. Hãy dành cho mình 1 chút thời gian để giải trí và lấy lại tinh thần bạn nhé. Chỉ 10 phút với những bài trắc nghiệm EQ, trắc nghiệm IQ vui dưới đây của chúng tôi, các bạn sẽ có được sự thoải mái nhất, sẵn sàng cho bài học sắp tới:

Đánh giá bài viết
141 133.962
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm