Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Giáo dục công dân năm 2022 - 2023 số 2

Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Giáo dục công dân năm 2022 - 2023 số 2 là đề thi học kì 1 môn GDCD lớp 9 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi học kì 1 lớp 9 này sẽ là tài liệu hay giúp các bạn ôn tập và củng cố kiến thức hiệu quả, từ đó đạt kết quả cao trong kì thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi học kì 1 GDCD 9 năm 2022 đề 1

Câu 1: Thế nào là chí công vô tư?

A. Là một phẩm chất đạo đức của con người

B. Là đối xử công bằng trong mọi trường hợp

C. Là giải quyết mọi việc dựa trên lập trường, suy nghĩ của bản thân

D. Là phẩm chất đọa đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Câu 2: Biểu hiện nào sau đây thể hiện sự chí công vô tư?

A.Chỉ làm những gì nếu thấy có lợi cho bản thân.

B. Khi giải quyết công việc luôn ưu tiên cho người thân quen.

C. Kiên quyết không hi sinh lợi ích cá nhân cho lợi ích tập thể.

D. Kiên quyết phản đối những hành vi đi ngược lại lợi ích của tập thể.

Câu 3: Để rèn luyện phẩm chất chí công vô tư học sinh không được:

A. Ủng hộ, quý trọng người chí công vô tư

B. Phê phán những hành động vụ lợi cá nhân

C. Bình bầu thi đua cho những bạn mình quý mến

D. Lên án những hành động thiếu công bằng

Câu 4: Biểu hiện nào sau đây không thể hiện sự chí công vô tư?

A. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân

B. Vô tư, khách quan khi đánh giá người khác

C. Hi sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung

D. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vét của chung làm lợi cho mình.

Câu 5: Kỉ luật tốt làm cho

A. Áp lực học tập và công việc nặng nề

B. Quyền lực người quản lí tăng lên

C. Chất lượng và hiệu quả công việc tăng cao

D. Con người tự tin trong cuộc sống

Câu 6: Mọi người được làm chủ công việc của tập thể và xã hội được gọi là:

A. Tự chủ

B. Dân chủ

C. Quản lí

D. Tự quản

Câu 7: Ý kiến: “Dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra” nói về

A. Vai trò của nhân dân

B. Tự quản

C. Sức mạnh của nhân dân

D. Dân chủ

Câu 8: Biểu hiện nào sau đây thể hiện thiếu kỉ luật

A. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học có đơn xin phép

B. Công nhân đảm bảo kĩ thuật an toàn trong lao động sản xuất

C. Cán bộ, nhân viên đang giờ làm việc bỏ ra ngoài làm việc riêng

D. Đội viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội theo đúng quy định

Câu 9: Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?

A. Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật

B. Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp

C. Không quay cóp bài trong kiểm tra, thi cử

D. Cả ba ý kiến trên

Câu 10: Em tán thành ý kiến nào dưới đây?

A. Mọi người đều có quyền được sống trong hòa bình

B. Chỉ có các nước lớn, nước giàu mới ngăn chặn được chiến tranh

C. Bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh là trách nhiệm của lãnh đạo các nước

D. Chiến tranh sẽ thúc đẩy xã hội phát triển

Câu 11: Bảo vệ hòa bình là:

A. Giữ gìn cuộc sống bình yên

B. Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tông giáo và quốc gia

C. Không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang

D. Tất cả các ý trên

Câu 12: Hành vi nào dưới đây không thể hiện tình yêu hòa bình

A. Tham gia viết thư giao lưu với bạn bè quốc tế

B. Tìm hiểu văn hóa các dân tộc trên thế giới

C. Luôn tìm cách để người khác phải phục tùng theo ý kiến của mình

D. Giải quyết mâu thuẫn bằng thương lượng, đàm phán

Câu 13: Hoạt động nào không phải là hoạt động thể hiện hoà bình.

A. Đấu tranh chống khủng bố.

B. Dùng vũ lực để dẹp yên các cuộc biểu tình.

C. Mít tinh phản đối chiến tranh.

D. Thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với các dân tộc trên thế giới

Câu 14: Biểu hiện nào dưới đây là biểu hiện của tình yêu hòa bình?

A. Biết lắng nghe để hiểu và thông cảm với người khác.

B. Không chấp nhận điểm khác với mình ở người khác.

C. Phân biệt đối xử, kì thị với người khác.

D. Dùng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn.

Câu 15: Xu thế chung của thế giới hiện nay là

A. Hòa bình ổn định và hợp tác kinh tế

C. Chiến tranh lạnh

B. Đối đầu xung đột

D. Chống khủng bố

Câu 16: Ý kiến nào dưới đây thể hiện lòng yêu hoà bình ?

A. Chiều theo ý muốn của người khác sẽ tránh được mâu thuẫn

B. Mâu thuẫn nào cũng có thể thương lượng để giải quyết

C. Sống khép mình mới tránh được xung đột

D. Cần thân thiện với những người có quan hệ mật thiết với mình

Câu 17: Hành vi nào sau đây không thể hiện tinh thần yêu hoà bình?

A. Biết lắng nghe và luôn quan tâm đến người khác

B. Dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn

C. Ủng hộ các cuộc đấu tranh vì chính nghĩa

D. Tham gia các cuộc thi vẽ tranh về hoà bình

Câu 18: Việc làm nào sau đây góp phần bảo vệ hòa bình cho toàn nhân loại?

A. Tăng cường chế tạo vũ khí để hủy diệt hàng loạt.

B. Tăng cường giao lưu, hợp tác giữa các quốc gia.

C. Xâm lấn lãnh thổ của các quốc gia, dân tộc.

D. Kích động để chia rẽ giữa các dân tộc, tôn giáo.

Câu 19: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang được gọi là

A. Ổn định

B. Hòa hoãn

C. Hòa giải

D. Hòa bình

Câu 20: Những hoạt động nhằm ngăn chặn, không để xảy ra chiến tranh hoặc xung đột vũ trang được gọi là hoạt động

A. Bảo vệ hòa bình

B. Giải quyết xung đột

C. Đàm phán hòa bình

D. Bảo vệ nhân dân

Câu 21: Thành phố nào ở Việt Nam được công nhận là thành phố vì hòa bình?

A. Thành phố Hồ Chí Minh

B. Huế

C. Hà Nội

D. Đà Nẵng

Câu 22: Cho biết xu thế chung của thế giới ngày nay là:

A. Đối đầu xung đột.

C. Hòa bình ổn định và hợp tác để phát triển kinh tế.

B. Chiến tranh lạnh.

D. Hạn chế quan hệ với các nước để tránh xảy ra xung đột.

Câu 23: Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của ai?

A. Những người có tiềm lực quân sự mạnh.

B. Những nước giàu có.

C. Toàn nhân loại.

D. Những nước từng bị chiến tranh.

Câu 24: Câu 114: Con vật nào sau đây là biểu tượng của hòa bình?

A. Bồ câu

B. Hải âu

C. Bồ nông

D. Đại bàng

Câu 25: Em sẽ ứng xử như thế nào khi thấy các bạn cãi nhau, đánh nhau?

A. Tránh đi, không tham gia vào cuộc cãi lộn hoặc đánh lộn đó.

B. Tham gia đánh cãi nhau để bênh vực lẽ phải.

C. Can ngăn các bạn và giúp các bạn hòa giải.

D. Đứng ngoài cổ vũ cho bên nào mạnh hơn.

Xem đáp án trong file tải về

ĐỀ KIỂM TRA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KỲ I, LỚP 9

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)

A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

B. NỘI DUNG ĐỀ

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)

Câu 1 (0,5 điểm): Hãy điền cụm từ còn thiếu vào trong câu sau cho đúng với nội dung bài đã học:

Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là...............................................

Câu 2 (0,5 điểm): Em tán thành quan điểm nào sau đây về khả năng sáng tạo của con người? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Học sinh còn nhỏ chưa thể sáng tạo được.

B. Năng động, sáng tạo là phẩm chất riêng của các thiên tài.

C. Chỉ trong nghiên cứu khoa học mới cần đến sáng tạo.

D. Năng động, sáng tạo là phẩm chất cần có của tất cả mọi người.

Câu 3 (0,5 điểm): Câu nào sau đây thể hiện lý tưởng sống cao đẹp của thanh niên hiện nay? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Là thanh niên phải biết chơi hết mình, làm hết mình.

B. Là thanh niên là phải biết hưởng thụ.

C. Là thanh niên ngoài lợi ích và sự tiến bộ của bản thân, phải biết cống hiến cho quê hương, đất nước.

D. Là thanh niên phải biết làm giàu và phấn đấu để có địa vị cao trong xã hội.

Câu 4 (0,5 điểm): Theo em, biểu hiện nào sau đây không thể hiện tính tự chủ ? (hãy khoanh tròn chữ cái trước câu mà em chọn)

A. Bình tĩnh, tự tin trong mọi việc.

B. Không chịu được ý kiến phê bình của người khác.

C. Luôn cố gắng ôn tồn, nhã nhặn trong giao tiếp.

D. Lễ độ, lịch sự, đúng mực trong mọi hoàn cảnh.

Câu 5 (1 điểm) Hãy kết nối một ô ở cột bên trái (A) với một ô ở cột bên phải (B) sao cho đúng:

A B
a/ Là lớp trưởng Hoa luôn luôn tôn trọng bạn bè trong
các cuộc họp lớp.
1. Tự chủ
b/ Thành không theo lời rủ rê chích hút ma tuý. 2. Dân chủ và kỷ luật.
c/ Trong giờ sinh hoạt lớp, Nam xung phong phát
biểu, góp ý kiến vào kế hoạch hoạt động của lớp.
3. Chí công vô tư
d/ Là bạn thân nhưng Hoàng vẫn phê bình Hoa không
trung thực trong giờ kiểm tra.
4. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
đ/ Dũng chỉ không học bài buổi tối những hôm có
phim hay
 
e/ Ngoài giờ học, Linh còn tìm đọc thêm sách để biết
nhiều hơn về lịch sử dân tộc
 

..... nối với ..... ..... nối với .....

..... nối với ..... ..... nối với .....

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)

Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Theo em, học sinh có thể làm gì để kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Câu 2 (2 điểm)

Vì sao chúng ta phải chống chiến tranh, bảo vệ hòa bình?

Bản thân em có thể làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình? (nêu 4 việc có thể làm)

Câu 3 (3 điểm)

Cho tình huống sau:

Minh thường mang bài tập của môn khác ra làm trong lúc cô giáo đang giảng bài môn mà bạn ấy cho là không quan trọng.

Có bạn khen đó là cách làm việc có năng suất.

Hỏi:

  1. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao?
  2. Nếu là bạn cùng lớp, em sẽ ứng xử như thế nào?

............................

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 9 môn Giáo dục công dân năm học 2022 - 2023 được VnDoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này các em sẽ làm quen với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, từ đó chuẩn bị tốt cho kì thi học kì 1 lớp 9 sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt, nếu thấy tài liệu hay, hãy chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo nhé.

Đánh giá bài viết
24 26.715
Sắp xếp theo

Lớp 9 môn khác

Xem thêm