15 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD

Bộ Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD

VnDoc xin giới thiệu 15 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD. Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 9 ôn tập lại kiến thức môn Giáo dục công dân, tích lũy thêm cho bản thân mình những kinh nghiệm giải đề hay, đồng thời biết cách phân bổ thời gian làm bài sao cho hợp lý để đạt được điểm số cao cho kì thi học kì 1 lớp 9. Sau đây là đề thi mời các bạn tải về tham khảo

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập THCS miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 9. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu mới nhất.

Đề 1

A. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN( 10 ĐIỂM)

Câu 1: Người biết kiềm chế cảm xúc, luôn bình tĩnh, tự tin trọng mọi tình huống là biểu hiện

A. Chí công vô tư

B. Đức tính tự chủ

C. Kỉ luật

D. Dân chủ

Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện tính tự chủ của công dân?

A. Thường xuyên dao động trước thử thách

B. Phụ thuộc hoàn toàn vào người khác

C. Luôn đặt lợi ích riêng lên hàng đầu

D. Biết tự điều chỉnh hành vi của mình

Câu 3: Người có phẩm chất chí công vô tư luôn công bằng, không thiên vị, xuất phát từ lợi ích chung, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân

A. thường xuyên coi trọng tình cảm riêng tư

B. giải quyết công việc theo lẽ phải

C. đặt mọi quyền lợi của mình lên hàng đầu

D. đề cao tất cả nhu cầu cá nhân

Câu 4: Tích cực, chủ động, dám nghĩ, dám làm là thể hiện phẩm chất đạo đức nào sau đây?

A. Năng động

B. Kỉ luật

C. Tự chủ

D. Dân chủ

Câu 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới là

A. Biện pháp mở rộng địa giới lãnh thổ

B. Xu hướng chạy đua vũ trang giữa các quốc gia

C. Cách thức chiếm lĩnh địa vị thống trị

D. Quan hệ bạn bè thân thiện giữa các nước

Câu 6: Tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang, có mối quan hệ hiểu biết, tôn trọng, bình đẳng và hợp tác giữa các quốc gia được gọi là

A. Hòa bình

B. Dân chủ

C. Kỉ luật

D. Tự chủ

Câu 7: Những quy định chung của một cộng đồng hoặc tổ chức xã hội yêu cầu mọi người phải tuân theo nhằm tạo ra sự thống nhất hành động để đạt chất lượng, hiệu quả trong công việc là nội dung khái niệm nào dưới đây?

A. Kỉ luật

B. Chí công vô tư

C. Tự chủ

D. Dân chủ

Câu 8: Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung là nội dung khái niệm nào dưới đây

A. Hợp tác

B. Tự chủ

C. Kỉ luật

D. Dân chủ

Câu 9: Truyền thống tốt đẹp của dân tộc là những giá trị tinh thần hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài của dân tộc, được truyền từ

A. lãnh thổ này sang lãnh thổ khác

B. đất nước này sang đất nước khác

C. địa phương này sang địa phương khác

D. thế hệ này sang thế hệ khác

Câu 10: Bảo vệ, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là công dân đã

A. đề cao tư tưởng mê tín dị đoan

B. góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc

C. Phổ cập tín ngưỡng vùng miền

D. sùng bái tập quán địa phương

Câu 11: Sau hoạt động trải nghiệm của lớp 9a1, bạn D được cô giáo phân công viết bài thu hoạch cùng các bạn B, K, A. Trong quá trình cùng làm việc, bạn K và A phát hiện bạn B làm thay toàn bộ phần việc của bạn D nên K báo với cô giáo. Xác nhận thông tin này là đúng sự thật, cô giáo đã phê bình cả nhóm trước trước lớp. Những học sinh nào dưới đây vận dụng không đúng nội dung hợp tác?

A. Bạn K và D

B. Bạn B, A và K

C. Bạn B, K và D

D. Bạn B và D

Câu 12: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả có tác dụng gì

A. Góp phần làm nên những kì tích vẻ vang

B. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân, gia đình, xã hội

C. Góp phần đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

D. Góp phần thực hiện những nhiệm vụ chung

Câu 13: Hợp tác giữa các nước trên thế giới không nhằm giải quyết vấn đề nào dưới đây

A. Đẩy lùi những bệnh hiểm nghèo

B. Hạn chế sự bùng nổ dân số

C. Thu hẹp chủ quyền lãnh thổ

D. Khắc phục tình trạng đói nghèo

Câu 14: Mọi công dân cùng làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả sẽ góp phần

A. Thâu tóm mọi nguồn nhân lực

B. san bằng lợi ích cá nhân

C. nâng cao chất lượng cuộc sống

D. chia đều các nguồn thu nhập

Câu 15: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc là

A. Tích cực tham gia các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

B. Tôn trọng nền văn hóa của các dân tộc, quốc gia khác

C. Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống

D. Sẽ tạo cơ hội cho mọi người cùng phát triển

Câu 16: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây

A. Chí công vô tư là phải thể hiện ở lời nói

B. Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của con người

C. Học sinh còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện đức tính chí công vô tư

D. Người chí công vô tư chỉ thiệt cho mình

Câu 17: Quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới tạo cơ hội và điều kiện để các nước

A. đồng loạt thử nghiệm vũ khí hạt nhân

B. cùng tích cự chạy đua vũ trang

C. tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

D. can thiệp vào công việc nội bộ của nhau

Câu 18: Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?

A. Là góp phần xây dựng mối quan hệ tôn trọng, thân thiện giữa con người với con người

B. Là góp phần kế thừa và phát huy những làng nghề của dân tộc

C. Là tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao trong một thời gian nhất định

Câu 19: Hoạt động nào dưới đây nhằm bảo vệ hòa bình giữa các quốc gia?

A. Can thiệp vào nội bộ của các quốc gia

B. Tăng cường mở rộng diện tích lãnh thổ

C. Chiếm lĩnh vị thế bá chủ toàn cầu

D. Dùng đàm phán để giải quyết xung đột

Câu 20: Thế nào là người năng động, sáng tạo?

A. Là người luôn suy nghĩ và hành động không mệt mỏi để thực hiện lí tưởng của dân tộc, của nhân loại

B. Là người luôn say mê, tìm tòi, linh hoạt xử lí các tình huống xảy ra trong cuộc sống

C. Là người luôn biết xuất phát từ lợi ích chung và biết đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng

Câu 21: Thư viện cùng nhau hy vọng của trường THCS Phương Trung là biểu hiện của sự hợp tác giữa

A. Việt Nam- Hàn Quốc

B. Việt Nam- Nhật

C. Việt Nam- Hoa Kì

D. Việt Nam- Nga

Câu 22: Hàng năm chúng ta tỏ chức kỉ niệm ngày nhà giáo Việt nam 20/11 là thể hiện

A. Chí công vô tư

B. Đức tính tự chủ

C. Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc

D. Dân chủ

Câu 23: Câu ca dao:

“Non cao cũng có đường trèo

Đường dẫu hiểm nghèo cũng có lối đi”

Nói về người có đức tính nào?

A. Chí công vô tư

B. Năng động, sáng tạo

C. Dân chủ

D. Đức tính tự chủ

Câu 24: Câu tục ngữ: “Thương người như thể thương thân” nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Yêu nước

B. Tôn sư trọng đạo

C. Lao động

D. Nhân nghĩa

Câu 25: Câu ca dao:

“Một cây làm chẳng nên non

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”

nói về truyền thống nào của dân tộc ta?

A. Yêu nước

B. Nhân nghĩa

C. Lao động

D. Đoàn kết

Câu 26: Câu ca dao:

“Dù ai nói ngả nói nghiêng

Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân”

Nói về người có phẩm chất đạo đức nào?

A. Kỉ luật

B. Chí công vô tư

C. Dân chủ

D. Đức tính tự chủ

Câu 27: Câu thơ:

“Quan sơn muôn dặm một nhà

Bốn phương vô sản đều là anh em”

Thể hiện:

A. Chí công vô tư

B. Hữu nghị và hợp tác

C. Dân chủ

D. Đức tính tự chủ

Câu 28: Câu ca dao:

“Trống chùa ai vỗ thì thùng

Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng”

Nói về người có tính gì?

A. Chí công vô tư

B. Dân chủ

C. Không chí công vô tư

D. Kỉ luật

Câu 29: Câu tục ngữ:

“Muốn tròn phải có khuôn

Muốn vuông phải có thước”

Nói về người có phẩm chất đạo đức nào?

A. Kỉ luật

B. Chí công vô tư

C. Dân chủ

D. Đức tính tự chủ

Câu 30: Hợp tác phải dựa trên cơ sở nào để hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của người khác

A. Bình đẳng

B. Tôn trọng

C. Hỗ trợ

D. Giúp đỡ

Tài liệu vẫn còn các bạn tải về để xem trọn nội dung

15 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD được VnDoc chia sẻ trên đây. Đề thi gồm 15 đề thi kèm đáp án. Hy vọng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học sinh ôn tập củng cố lại phần kiến thức đã học và kỹ năng giải đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài. Mời các bạn tham khảo tài liệu trên

.......................................................................

Ngoài 15 Đề thi học kì 1 lớp 9 môn GDCD. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 9, đề thi học học kì 2 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì lớp 9 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt

Đánh giá bài viết
2 841
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 9 Xem thêm