Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học - Sở Giáo dục Đồng Nai

Đề kiểm tra học kì I lớp 9 môn Hóa học

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 của sở Giáo dục Đồng Nai là đề thi học kì I môn Hóa lớp 9 có đáp án được VnDoc sưu tầm. Chúng tôi giới thiệu đề thi học kì 1 lớp 9 môn Hóa này nhằm giúp các em học sinh luyện đề, tự kiểm tra kiến thức cũng như ôn tập chuẩn bị cho kiểm tra cuối học kì 1 sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo.

Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GD&ĐT Hoài Nhơn năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Thuận Hưng, Hậu Giang năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 - 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng Nam

SỞ GIÁO DỤC ĐỒNG NAIĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
MÔN HOÁ HỌC LỚP 9

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)

Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy các kim loại được xếp theo chiều hoạt động hoá học tăng dần là

A. K, Mg, Cu, Al, Zn, Fe. B. Fe, Cu, K, Mg, Al, Zn.
C. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K. D. Zn, K, Mg, Cu, Al, Fe.

Câu 2. Có 2 chất bột trắng CaO và Al2O3 thuốc thử để phân biệt được 2 chất bột là

A. dung dịch HCl. B. NaCl.
C. H2O. D. giấy quỳ tím.

Câu 3. Lưu huỳnh đioxit được tạo thành từ cặp chất nào sau đây?

A. CaSO3 và HCl; B. CaSO4 và HCl;
C. CaSO3 và NaOH D. CaSO3 và NaCl.

Câu 4. Có 2 dung dịch không màu là Ca(OH)2 và NaOH. Để phân biệt 2 dung dịch này bằng phương pháp hoá học dùng

A. HCl. B. CO2. C. phenolphtalein. D. nhiệt phân.

Câu 5. CaCO3 có thể tham gia phản ứng với

A. HCl. B. NaOH. C. KNO3. D. Mg.

Câu 6. Trong các kim loại: Al, Ag, Au, Fe, Cu, thì kim loại dẫn điện tốt nhất là

A. Cu. B. Ag. C. Al. D. Au.

II. Tự luận (7 điểm)

Câu 7. (3 điểm)Viết các phương trình hoá học biểu diễn sơ đồ chuyển hoá sau:

Câu 8. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học sau:

Câu 9. (2 điểm) Hoà tan một lượng CuO cần 50 ml dung dịch HCl 1M.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.
b) Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng.
c) Tính CM của chất trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể.

(Biết H = 1, S = 32, O = 16,Cl = 35,5, Cu = 64)

Ngoài đề thi học kì 1 lớp 9 trên, các em học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 9 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Những đề thi học kì 1 lớp 9 này được ra từ các trường THCS trên toàn quốc. Với việc ôn thi học kì 1 qua đề thi cũ, các em sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm trước khi bước vào kì thi chính thức. Chúc các em học tốt.

Đánh giá bài viết
102 64.904
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 9

    Xem thêm