Review 2 lớp 9 Language

Soạn Tiếng Anh lớp 9 Review 2 

Lời giải Lanugage SGK tiếng Anh lớp 9 mới Review 2 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Review 2 lớp 9 Language hướng dẫn giải các phần bài tập trang 70 SGK tiếng Anh 9 chuẩn bị tại nhà hiệu quả.

Review 2 lớp 9 Language

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Pronunciation

1. Read the mini-talks and circle the words in red which you think are stressed. Then listen and check.

(Đọc những đoạn hội thoại ngắn và khoanh vào các từ in đỏ mà bạn nghĩ được đặt trọng âm. Sau đó nghe và kiểm tra lại.)

Bài nghe

Review 2 lớp 9 Language

Vocabulary

2. Choose the phrases in the box to complete the sentences.

(Chọn các cụm từ trong bảng để hoàn thành câu.)

Review 2 lớp 9 Language

Gợi ý đáp án

1. entertain themselves

2. an acceptance

3. geological museum

4. preserve our traditions

5. earthen room

6. historic wonders

7. living standards

8. respect for seniority

3. Change the word form of the words provided to complete the sentences

(Thay đổi dạng của từ đã cho để hoàn thành câu.)

Review 2 lớp 9 Language

Gợi ý đáp án

1. extended

2. obey

3. solution

4. preserve

5. religious

6. recognised

7. contribution

8. illiterate

Grammar

4. Choose the correct answer A, B, C, or D to complete the sentences.

(Chọn đáp án đúng A, B, C, hoặc D để hoàn thành câu.)

Review 2 lớp 9 Language

Gợi ý đáp án

1. B

2. D

3. B

4. C

5. D

6. C

5. Complete the wishes for the situations.

(Hoàn thành Câu ước cho mỗi tình huống sau.)

Review 2 lớp 9 Language

Gợi ý đáp án

1. I wish I was now participating in an international summer camp in Brazil.

2. I wish we still had traditional markets.

3. I wish I could visit Nha Trang.

4. I wish I had time to learn ceramic painting.

5. I was not at home writing an essay / I was playing with my friends.

Everyday English

6. Complete the conversation with A-D.

(Hoàn thành đoạn hội thoại A-D.)

Review 2 lớp 9 Language

Gợi ý đáp án

1. C

2. A

3. D

4. B

Xem tiếp: Soạn tiếng Anh 9 Review 2 Skills MỚI

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Review 2 Language. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 190
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm