Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits

Bài kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 9 Unit 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận phổ biến, bám sát chương trình của Bộ GD& ĐT trong Tiếng Anh 9 mới đi kèm đáp án.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Put the verbs in brackets into the correct tenses of the conditionals

1. If it (not pour) _____________ with rain tomorrow, we can (go) ___________ on a picnic.

2. My mother (not permit) _____________ me to go out unless I (promise) _____________ her to come back before 10.

3. He’ll be late for the train if he (not start) _____________ at once.

4. If you come late they (not let) _____________ you in.

5. If he (go) _____________ on telling lies nobody will believe a word he says.

Xem đáp án

1. If it (not pour) doesn’t pour with rain tomorrow, we can (go) go on a picnic.

2. My mother (not permit) will not permit me to go out unless I (promise) promise her to come back before 10.

3. He’ll be late for the train if he (not start) _____doesn’t start________ at once.

4. If you come late they (not let) ______won’t let_______ you in.

5. If he (go) _____goes________ on telling lies nobody will believe a word he says.

Reorder these words to have correct sentences

1. even/I/me/ if/ will/ to/ never/ apologizes/ forgive/he/him.

______________________________________________

2. specialties/ Thailand/ local/ visit/ ,/ the/ to/ try/ happen/ should/ you/ you/ if.

______________________________________________

3. Will / time/ you/ afford/ come/ can/ to/ you/ my/ if/ house?

______________________________________________

4. promotion/ he/ get/ must/ to/ dedication/ show/ wants/ his/ James/ hard/ work/ , / and.

______________________________________________

5. to/ You/ may/ have/ early/ you/ if/ leave

______________________________________________

Xem đáp án

1. I will never forgive him even if he apologizes to me.

2. If you happen to visit Thailand, you should try the local specialties.

3. Will you come to my house if you can afford time?

4. If James wants to get promotion, he must show his hard work and dedication.

5. You may leave early if you have to.

Xem thêm: Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 8 Tourism MỚI

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 9 Unit 7 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 9 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 9Ngữ Văn lớp 9. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits. Mời các bạn tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 9 hay như Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now, Luyện nghe Tiếng Anh 9 Unit 7 Recipes and Eating habits.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tiếng Anh THCS để nhận thêm những tài liệu hay: Nhóm Tiếng Anh THCS

Đánh giá bài viết
1 1.231
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm