Tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Communication

Unit 1 lớp 9 Communication

Tài liệu Soạn Unit 1 Local Environment lớp 9 Communication do VnDoc biên soạn và đăng tải cung cấp file nghe và lời giải chi tiết. Mời các em tham khảo.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

- Plan a day out to a place of interest for their class

2. Objectives:

- Skills: writing, speaking

- Vocabulary: related to a place of interest

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 1 Communication

1. Nick, Mi, Duong, and Mai are planning a day out to a place of interest for their class. Listen to their conversation and complete their plan by filling each blank with no more than three words.

(Nick, Mi, Dương và Mai đang lên kế hoạch đi thăm 1 địa điểm nổi tiếng cho lớp của mình. Nghe đoạn hội thoại và hoàn thành kế hoạch bằng việc điền vào chỗ trống không quá 3 từ).

Bài nghe:

A DAY OUT 

(Ngày vui chơi bên ngoài)

Details

(Chi tiết)

Who to prepare

(Người chuẩn bị)

Place

(Địa điểm)

(1) Green Park

Means of transport

(Phương tiện đi lại)

(2) bus

(xe buýt)

Time to set off

(Giờ khởi hành)

(3) 8 a.m

(8 giờ sáng)

Mai: stick a notice

Mai: dán ghi chú

Food

(Thức ăn)

(4) bring own lunch

(tự mang bữa trưa)

Drinks

(Đồ uống)

For everyone

(Cho mọi người)

Nga: buy in a (5) supermarket

(Nga: mua ở siêu thị)

Activities

(Các hoạt động)

Morning: (6) team-building games and quizzes

(Buổi sáng: trò chơi tập thể và câu đố)

Lunch: 11:30

(Ăn trưa: 11.30)

Afternoon: go to a traditional (8) painting village at 1:30 (9) make their own paintings

(Buổi chiều: đến làng tranh truyền thống lúc 1.30; tự vẽ)

Nick: prepare games

(Nick: chuẩn bị trò chơi)

Thanh: prepare (7) quizzes

(Thanh: chuẩn bị câu đố)

Time to come back

(Giờ trở về)

(10) 5 p.m

(5 giờ chiều)

Nội dung bài nghe

Mi: So we’ve decided that we’re going to Green Park

(Vậy nên chúng mình đã quyết định rằng chúng tôi sẽ đến Green Park.)

Duong: Yeah. It’s the best choice. We can go there by bus. And the bus stop is opposite our school!

(Ừ. Đó là sự lựa chọn tốt nhất. Chúng ta có thể đến đó bằng xe buýt. Và trạm xe buýt đối diện trường học của chúng ta đấy!)

Nick: We have to make sure everybody turns up at the school gate at 8 a.m!

(Chúng ta phải đảm bảo rằng mọi người đều có mặt ở cổng trường lúc 8 giờ sáng.)

Mai: I’ll stick a notice on the board then.

(Vậy thì tớ sẽ dán một thông báo lên bảng.)

Mi: What about food and drink? I think each person should bring their own lunch.

(Còn đồ ăn thức uống thì sao? Tớ nghĩ mỗi người nên mang theo bữa trưa của mình.)

Nick: Good idea! But we need someone to buy drinks for everyone.

(Ý kiến hay đấy! Nhưng chúng ta cần ai đó mua đồ uống cho mọi người.)

Mai: What about Nga? She lives next to the school and there’s a supermarket near her house.

(Nga thì sao? Cô ấy sống cạnh trường học và có một siêu thị gần nhà cô ấy.)

Duong: Right. We’ll need some team-building games to play as well.

(Được đó. Chúng ta cũng sẽ cần một số trò chơi theo nhóm để chơi. )

Nick: Like. Tug of war? I’ll prepare them.

(Giống Kéo co ấy à? Tớ sẽ chuẩn bị chúng.)

Mi: Ok, Nick. And Thanh can prepare some fun quizzes.

(Được đấy Nick. Và Thanh có thể chuẩn bị một số câu đố vui.)

Mai: Right. We’ll reach the park at about 9 a.m. We can look round and then gather at the big playground to play the games and do the quizzes.

(Đúng. Chúng ta sẽ đến công viên vào khoảng 9 giờ sáng. Chúng ta có thể tìm kiếm rồi tập trung mọi người tại sân chơi lớn để chơi các trò chơi và trả lời câu đố.)

Nick: We’ll have lunch at about 11.30. What about the afternoon?

(Chúng ta sẽ ăn trưa vào khoảng 11h30. Còn buổi chiều thì sao?)

Duong: There’s a traditional painting village about 1 km from the park. We can walk there. The artisans will show us how to make paintings, and we can also make our own.

(Có một làng tranh truyền thống cách công viên khoảng 1 km. Chúng ta có thể đi bộ đến đó. Các nghệ nhân sẽ chỉ cho chúng ta cách làm tranh, rồi chúng ta cũng có thể tự làm.)

Mi: Great! We’ll go there at about 1.30 p.m. and take the bus back to school at 5 p.m.

(Tuyệt! Chúng ta sẽ đến đó vào khoảng 1:30 chiều. và bắt xe buýt trở lại trường lúc 5 giờ chiều.)

2. Imagine that your class is going to a place of interest in your area. Work in groups to discuss the plan for this day out. Make notes in the table.

(Tưởng tượng lớp học của bạn dự định đi tham quan 1 địa điểm nổi tiếng. Làm việc theo nhóm để bàn bạc những dự định cho ngày hôm đó. Điền vào bảng sau)

Gợi ý:

Details

Who to prepare

Place/ Địa Điểm

Cat Ba island

Means of transport/ Phương tiện di chuyển

Coach & Ship

Time to set off/ Thời gian khởi hành

6 a.m

Food/ Thức ăn

Seafood

Drinks/ Đồ uống

mineral water, coca-cola

Activities/ Hoạt động

team-building activities

Time to come back/ Thời gian về

6 p.m

3. Present your plan to the class. Which group has the best plan? Thuyết trình kế hoạch của bạn. Nhóm nào có kế hoạch tốt nhất?

Gợi ý đáp án

Good morning teacher and everyone!

Today, on behalf of my group, I am very glad to present to you about our plan for a one-day trip to a place of interest. First of all, after discussing, we came up with the decision to go to Thong Nhat Park for a picnic on Sunday. The reasons for this choice are that Thong Nhat Park is located right in Ha Noi so it does not take much time to get there and we can have more time to enjoy the trip; this park is really large so there is plenty of space for a picnic and other outdoor activities. Secondly, we made a detailed plan for this trip. To specify, we will gather at school and set off at 9 a.m on Sunday by bicycle altogether. Before arriving at the destination, Hoa and I will prepare our lunch at home while Trang will buy some drinks like Coke, Pepsi, Juice at the supermarket near her house. On arrival, An, Binh and Chien will be responsible for pitching a tent. After that, we will have lunch together and chat with each other. Binh will bring his guitar so we will sing together our favorite songs. In the afternoon, we will wander around to park and enjoy the fresh air there. We will go home at 5 p.m. I am really looking forward to carrying this plan out with my friends this weekend.

Thank you for listening to my presentation and if you like our plan, please vote for our group!

Tài liệu Soạn Unit 1 Local Environment lớp 9 lesson Communication trang 11 SGK tiếng Anh 9 tập 1 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh 9 theo Unit mới năm 2023 - 2024 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 1 cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau thuộc chủ đề bài học.

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 1 Local Environment Communication.

Đánh giá bài viết
8 14.762
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm