Unit 6 lớp 9 Getting started

Lời giải Getting started Unit 6 SGK tiếng Anh lớp 9 dưới đây nằm trong bộ đề Soạn tiếng Anh lớp 9 chương trình mới theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Lời giải Unit 6 lớp 9 Viet Nam Then and Now Getting started hướng dẫn giải các phần bài tập trang 60 - 61 SGK tiếng Anh 9 mới giúp các em chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả.

I. Mục tiêu bài học

1. Aims:

By the end of this lesson, students can

practice review the vocabulary and grammar in unit 6.

2. Objectives:

Vocabulary: the lexical items related to “Viet Nam Then and Now”.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 9 Unit 6 Getting started

Our school in the past

1. Listen and read. Nghe và đọc.

Bài nghe

a. Put a word/phrase from the box under each picture. Đặt các từ vào bức tranh đúng.

Đáp án

1. trench - chiến hào

2. tiled roof - mái ngói

3. facilities - cơ sở vật chất

4. photo exhibition - triển lãm tranh

5. rubber sandals - dép cao su

6. thatched house - nhà tranh

b. Find a word in the conversation that means. Tìm từ trong đoạn hội thoại có nghĩa.

Đáp án

1. anniversary

2. fascinating

3. missing

4. conditions

5. improved

6. proper

c. Read the statements and decide whether the information is true (T) or false (F), or not given (NG). Đọc các câu và quyết định xem thông tin nào là đúng (T) hoặc sai (F) hoặc không có thông tin (NG).

Đáp án

1. F

2. T

3. F

4. NG

5. T

d. Read the conversation again and answer questions. Đọc lại đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi.

Đáp án

1. The conversation takes place on the school's 60thanniversary.

2. Because it explains a lot about how the school was in the past.

3. There were trenches outside the classrooms.

4. The roof was made of tiles and some tiles were broken. The window frames were made of wood and some of them were missing.

5. They can learn that they are lucky to have such great learning facilities nowadays.

Hướng dẫn dịch

Dương: Cậu có tin được là hôm nay là kỉ niệm 60 năm thành lập trường không?

Phúc: Mình biết.Mình rất thích triển lãm ảnh. Thật hào hứng khi nhìn thấy trường mình ngày xưa trông như thế nào!

Dương: Đúng đó! Các bức ảnh thể hiện rất nhiều điều về trường mình ngày xưa.

Tom: Nhìn kìa! Hai bức ảnh này được chụp vào năm 1970.

Phúc: Lâu vậy rồi á? Trường trông giống những ngôi nhà lợp mái tranh với những cánh đồng lúa bao quanh. Chỉ có một vài lớp học và tường thì làm bằng bùn và rơm. Nhìn kìa- có cả hầm nữa.

Dương: Mình nghĩ thời chiến thì rất cần có những hầm như thế '=

Tom: Học sinh trong ảnh thì đi dép cao su và đội mũ rơm

Nhi: Này các câu, những bức này chụp năm 1985. Nhìn những viên gạch lát bị nứt kìa, cả khung cửa gỗ nữa... Mottj vài chỗ bị mất.

Dương: ĐÚng vậy. Mình không thể tưởng tượng được sao có thể học được trong điều kiện khó khăn như vậy.

Phúc: Ừ. Mọi thứ bây giờ được cải thiện đáng kể. Chúng ta có mọi thứ. Lớp học thoải mái, cơ sở vật chất đầy đủ như phòng máy tính chẳng hạn ...

Nhi: ĐỨng, chúng mình có đồng phục đẹp. Chúng ta may mắn hơn ngày xưa nhiều. Nhưng mình không chắc rằng kết quả học tập tốt hơn đâu...

2. Complete each sentence with a word from the REMEMBER! box which has the same meaning as the words in brackets. Hoàn thành câu sao cho giống nghĩa câu ban đầu.

Đáp án

1 - slight

2 - dramatically

3 - significantly

4 - considerable

5 - gradual

Hướng dẫn dịch

1. Có sự khác nhau không đáng kể ở chính sách quốc gia khi so sánh với 2 năm trước.

2. Hệ thống giao thông ở Hà Nội đã được nâng cấp 1 cách ấn tượng qua 10 năm qua.

3. Cuộc sống của người Việt Nam đã cải thiện đáng kể.

4. Có sự thay đối đáng kể trong cách con người làm việc.

5. Có sự tăng dần trong thu nhập của người dân trong 10 năm qua.

3. Interview your teacher about the features of your school when she/he started teaching here. Then use the information provided to talk about the changes to your school. Phỏng vấn giáo viên của bạn về những đặc điểm về trường của bạn khi Thầy/ Cô bắt đầu về giảng dạy. Sau đó sử dụng thông tin được cung cấp để nói về những sự thay đổi đó.

Gợi ý

- How did students usually go to school?

- Is there any modern device in class in the past?

- How did student desks look like at that time?

- Did students have beautiful clothes to wear when going to school?

Trên đây là Soạn tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam Then and Now. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
2 1.222
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh lớp 9

    Xem thêm