Bài tập passive voice lớp 9

Bài tập về câu Bị động có đáp án

Nằm trong bộ đề Ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản theo chủ đề, VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập passive voice lớp 9 dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Bộ bài tập tiếng Anh về Câu bị động có đáp án sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn tập nhuần nhuyễn hơn phần lý thuyết Ngữ pháp tiếng Anh các bạn đã tìm hiểu và ghi nhớ. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Bài tập Passive Voice lớp 9

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

I/ Change into passive voice.

1. The teacher always welcomes new students.

______________________________________

2. People speak English all over the world.

______________________________________

3. Thomas Edison invented the phonograph in 1877.

______________________________________

4. The police found two children in the forest.

______________________________________

5. They will send your order as soon as possible.

______________________________________

6. The scientists are studying the problem carefully.

______________________________________

7. Pat Murphy was riding the horse.

______________________________________

8. The police have just arrested the robbers.

______________________________________

9. Sue told us she had born her baby.

______________________________________

10. They can use this room after 5 p.m.

______________________________________

II/ Change to the passive voice.

1. People know that he is armed.

______________________________________

2. It is believed that the man was killed by terrorists.

______________________________________

3. People think that the company is planning a new advertising campaign.

______________________________________

4. It was reported that the President had suffered a heart attack.

______________________________________

5. It is alleged that the man was driving at 110 miles an hour.

______________________________________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. that / £200 / was / was/ it / reported / donated / build / to / park / local / the.

______________________________________

2. it / yesterday / that / Jim / would / meeting / to / come / the / Was / expected?

______________________________________

3. is / that / is / a / view / hotel / from / of / spectacular / the / It / claimed / there / mountain / that.

______________________________________

4. in / It / Vietnam / is / that / should / believed / rickshaw / by / travelling / try / tourists.

______________________________________

5. that / that / there / many / cottages / It / many / was / rumored / picturesque / village / in.

______________________________________

Đáp án bài tập Passive Voice lớp 9

I/ Change into passive voice.

1. New students are always welcomed by the teacher.

2. English is spoken all over the world.

3. The phonograph was invented by Thomas Edison in 1877.

4. Two children were found in the forest by the police.

5. Your order will be sent as soon as possible.

6. The problem is being studied carefully by the scientists.

7. The horse was being ridden by Pat Murphy.

8. The robbers have just been arrested by the police.

9. We were told that Sue had born her baby.

10. This room can be used after 5 p.m.

II/ Change to the passive voice.

1. He is known to be armed.

2. The man is believed to have been killed by terrorists.

3. The company is thought to be planning a new advertising campaign.

4. The President was reported to have suffered a heart attack.

5. The man is alleged to have been driving at 110 miles an hour.

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. It was reported that £200 was donated to build the local park.

2. Was it expected that Jim would come to the meeting yesterday?

3. It is claimed that there is a spectacular view of the mountain from the hotel.

4. It is believed that tourists should try travelling by rickshaw in Vietnam.

5. It was rumored that there were many picturesque cottages in that village.

Trên đây là Bài tập passive voice lớp 9. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh cơ bản như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
1 111
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ pháp tiếng Anh Xem thêm