Write a paragraph about your family

Nằm trong bộ đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề cho trước, tài liệu hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu về gia đình dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. 13 Đoạn văn mẫu tiếng Anh nói về gia đình giúp các em hoc sinh hình dung ra cách viết, từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Family hiệu quả.

Đoạn văn tiếng Anh về gia đình ngắn - bài viết số 1

Hello. My name is Lien. I'm 12 years old. I'm a student at Cau Giay secondary school. Today, I want to tell you about my family. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and me. My father is thirty-eight years old. He is a doctor. My mother is thirty-six years old. She is a teacher. My younger brother is 7 years old. He is a student. My family always share many things together. I love my family so much.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Liên. Tôi 12 tuổi. Tôi là học sinh tại trường THCS Cầu Giấy. Hôm nay tôi muốn giới thiệu về gia đình mình. Gia đình tôi có 4 người: Bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi 38 tuổi và là môt bác sĩ. Mẹ tôi 36 tuổi và là một giáo viên. Em trai tôi 7 tuổi và là một học sinh. Gia đình tôi luôn luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều.

Viết đoạn văn tiếng Anh về bản thân và gia đình có dịch - bài viết số 2

Hello. My name is Thuy Linh. Let me introduce myself and my family. I'm 18 years old this year, a student of Ha Noi University of Industry. Taking a walk and hanging out with friends are my hobbies. I am now living and studying in Hanoi, but I was born and raised in Thai Binh Province. My family has 4 people: my father, mother, older sister and me. My father name's Tuan, he is 50 years old and he is an engineer. My mother name's Thuy, she's 48 years old, and working as a nurse in a local hospital. My older sister names Hoa, she is 23 years old and she is a teacher, she feels happy when teaching children. When we are free, my family often goes out for camping outdoors, it's very meaningful and funny. I feel very happy to be with my family.
I love my family so much. I will try to learn and work well to take care of my family. I hope that my family is always happy and has the best things. Thank you for listening to my thoughts.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Thùy Linh. Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình và gia đình của tôi. Tôi năm nay 18 tuổi, sinh viên trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Đi dạo và đi chơi với bạn bè là sở thích của tôi. Tôi hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi tên Tuấn, năm nay 50 tuổi và là kỹ sư. Mẹ tôi tên Thủy, 48 tuổi, đang là y tá của một bệnh viện địa phương. Chị gái tôi tên Hoa, năm nay 23 tuổi, là giáo viên, chị cảm thấy rất vui khi dạy các em nhỏ. Khi rảnh rỗi, gia đình tôi thường đi cắm trại ngoài trời, rất ý nghĩa và vui nhộn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình của mình.

Tôi yêu gia đình của tôi rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt để lo cho gia đình. Mong rằng gia đình mình luôn hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những suy nghĩ của tôi.

Đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh có dịch - bài viết số 3

There are four people in my family: my parents, my brother and I. My father is forty-four years old. He is a worker in META.vn company. He has a good sense of humor and he always tells many funny stories to make us smile. My father likes gardening very much as well as watching TV programs. Unlike most men, my father likes cooking and he cooks very well. My mother is at the same age as my father. My mothers is also a worker. She likes cooking and traveling too, so whenever my parents have free time, we go some interesting place to relax. It's a great time. My brother is eight years old. He studies in primary school. He is interested in computer games and sports like football. I am now in my final year at the secondary school and in my attempt to win a place at high school. I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child in my family I try to help with the household chores such as wash the dishes, mop the floor and so on. Members of our family have very close relationships with each other. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. In sum, My family is important to me. I love my family very much.

Bài dịch

Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi bốn mươi bốn tuổi. Ông ấy là công nhân trong công ty META.vn. Ông ấy có khiếu hài hước và ông ấy luôn kể nhiều câu chuyện hài hước khiến chúng tôi mỉm cười. Bố tôi rất thích làm vườn cũng như xem các chương trình TV. Không giống như hầu hết đàn ông khác, bố tôi thích nấu ăn và ông ấy nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi bằng tuổi bố tôi. Mẹ tôi cũng là công nhân. Bà ấy cũng thích nấu ăn và đi du lịch, vì vậy bất cứ khi nào bố mẹ tôi có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ đi một số nơi thú vị để thư giãn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Em trai tôi tám tuổi. Em ấy học ở trường tiểu học. Em ấy thích các trò chơi máy tính và các môn thể thao như bóng đá. Bây giờ tôi đang học năm cuối cấp hai và đang cố gắng giành một suất vào trường cấp ba. Tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực trong học tập. Tuy nhiên, là con cả trong gia đình, tôi cố gắng phụ giúp việc nhà như rửa bát, lau sàn nhà, v.v. Các thành viên trong gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Chúng tôi thường chia sẻ cảm xúc của mình và bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi thảo luận thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Tóm lại, gia đình tôi quan trọng đối với tôi. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều.

Write about your family - bài viết số 4

My family is small. There are only four members in my family. They are my father, mymother, my sister and me. My father is a teacher. He is forty-five years old. My mother works at home. She is afew years younger than father. My sister goes to school. She is sixteen years old. I’m five yearsyoungers than my sister. Everyone in my family is good and happy . My father and my mother love my sister and mevery much. They buy manything for us. Sometimes they takes us to the cinema. They also tell usmany interesting stories. Sometimes thay help us in our studies.

Nội dung dịch

Gia đình của tôi nhỏ. Chỉ có bốn thành viên trong gia đình tôi. Đó là cha tôi, mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Cha tôi là một giáo viên. Ông ấy bốn mươi lăm tuổi. Mẹ tôi làm việc tại nhà. Mẹ nhỏ hơn cha vài tuổi. Em gái tôi đi học. Em ấy mười sáu tuổi. Tôi hơn em gái tôi năm tuổi. Mọi người trong gia đình tôi đều tốt và hạnh phúc. Cha tôi và mẹ tôi rất yêu quý chị tôi và tôi rất nhiều. Họ mua nhiều thứ cho chúng tôi. Đôi khi họ đưa chúng tôi đến rạp chiếu phim. Họ cũng kể cho chúng ta nhiều câu chuyện thú vị. Đôi khi nó giúp chúng ta trong việc học tập.

Write a paragraph about your family (100-120 words) - bài viết số 5

My family consists of four people. There are my parents, my brother and me. My father is an engineer. My mother is a housewife. My brother is a student, and I am a police. We get up at 6 o’clock every morning. After breakfast, I and my father go to work, my mother does the housework and my brother goes to school. We have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we sit together in the living-room talking or watching television for about an hour. Then my brother and I go to our own rooms. My family is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

Bài dịch

Gia đình tôi gồm bốn người. Có bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Cha tôi là một kỹ sư. Mẹ tôi là nội trợ. Anh trai tôi là kỹ sư, và tôi là cảnh sát. Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ đồng hồ mỗi sáng. Sau bữa sáng, tôi và bố tôi đi làm, mẹ tôi làm việc nhà và anh trai tôi đi học, chúng tôi ăn trưa vào buổi trưa và bữa tối lúc 7 giờ tối. Buổi tối sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng khách nói chuyện hoặc xem tivi khoảng một giờ. Sau đó anh trai tôi và tôi đi về phòng riêng của chúng tôi. Gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Chúng tôi rất yêu nhau và mong muốn được sống cùng nhau dưới một mái nhà mãi mãi.

Write a short paragraph about your family - bài viết số 6

There are 5 people in my family, I live with my mom, my dad, and two young sisters. We live in Thai Nguyen. My mum 's name is Hang. She is 40, and she is a kind and great woman. She's tall, beautiful and healthy. My mom 's got long, black hair and brown eyes, and white skin. She is a housework, she spends most of her time to take care for my family. I very love and respect her. My dad's name is Tu, he is a little fat and short, but he is very strong. He's a self-employed, and he is 53 years old. My dad is a kind, generous, friendly person. He always teaches me how to become a good man, and person Who is useful for the society. My sister is 10, she is a student, she 's very intelligent, and she like listen to music, traveling. We all love, respect one another and get along well. I love my family.

Hướng dẫn dịch

Gia đình tôi có 5 người, tôi sống với mẹ, bố và hai em gái. Chúng tôi sống ở Thái Nguyên. Mẹ tôi tên là Hằng. Mẹ tôi 40 tuổi, là một người phụ nữ tốt bụng và tuyệt vời. Mẹ tôi cao, xinh đẹp và khỏe mạnh. Mẹ tôi có mái tóc dài, đen, mắt nâu và làn da trắng. Mẹ tôi là người đảm việc nhà, bà dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình tôi. Tôi rất yêu quý và tôn trọng mẹ. Bố tôi tên Tú, hơi mập và lùn nhưng rất khỏe. Bố tôi là một người kinh doanh tự do, và đã 53 tuổi. Bố tôi là một người tốt bụng, hào phóng, thân thiện. Bố luôn dạy tôi cách trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Em gái tôi 10 tuổi, đang là học sinh, rất thông minh và thích nghe nhạc, đi du lịch. Tất cả chúng ta đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và hòa thuận với nhau. Tôi yêu gia đình của tôi.

Talk about your family ngắn - bài viết số 7

My family is a small family with three people. My mother is a great woman. She is currently unemployed and now staying at home doing housework. She was a single mom for long time, but she always took care of me and my brother very well. She is very strong and good at cooking. My older brother is studying in grade 10 at Dich Vong high school. He always walks or takes the bus to school. He is very amusing. He always jokes and tells something funny. He is a dynamic and talkative. I'm studying at Cau Giay secondary school. I'm very shy and quiet. In brief, we are a small family, but we always spend a good time together.

Dịch

Gia đình tôi là một gia đình nhỏ có ba người. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy hiện đang thất nghiệp và ở nhà làm nội trợ. Làm mẹ đơn thân đã lâu nhưng bà luôn chăm sóc tôi và anh trai tôi rất chu đáo. Bà ấy rất khỏe và nấu ăn ngon. Anh trai tôi đang học lớp 10 trường THPT Dịch Vọng. Anh ấy luôn đi bộ hoặc đi xe buýt đến trường. Anh ấy rất vui tính. Anh ấy luôn nói đùa và kể điều gì đó vui nhộn. Anh ấy là một người năng động và nói nhiều. Tôi đang học trường THCS Cầu Giấy. Tôi rất nhút nhát và ít nói. Tóm lại, chúng tôi là một gia đình nhỏ, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian vui vẻ bên nhau.

Talk about your family lớp 6 - bài viết số 8

Hello. My name is Nhung. I'm 12 years old. I'm a student at Gia Lam junior school. Today, I want to tell you about my family. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and me. My father is forty years old. He is a doctor. My mother is 35 years old. She is a teacher. My younger brother is 5 years old. He is a student. My family always share many things together. I love my family so much.

Dịch

Xin chào. Em tên là Nhung. Em 12 tuổi. Em là học sinh trường THCS Gia Lâm. Hôm nay, em muốn kể cho các bạn nghe về gia đình của em. Có bốn người trong gia đình em: cha em, mẹ em, em trai em và em. Cha em bốn mươi tuổi. Ông là một bác sĩ. Mẹ em năm nay 35 tuổi. Bà ấy là giáo viên. Em trai em 5 tuổi. Em ấy là một học sinh. Gia đình em luôn chia sẻ với nhau nhiều điều. Em yêu gia đình của em rất nhiều.

Talk about my family - bài viết số 9

Hi everyone, my name is Phuong. I will introduce my family to you. Our family has 4 people including my father, my mother, my younger brother and me. My father is an engineer at a construction site near my home. My father is very busy. He usually had to stand outside all day. So he has a tanned skin. However, one day he still spends time playing with me. My mother is a good housewife. Every day I can eat delicious dishes that I cook. Mother takes care of her family very well. Before I go to bed, my mother usually reads me a story. My brother is 10 years old this year. Very good boy. I often play with him in my free time so my mom can do other things. I love my family very much.

Bản dịch nghĩa

Chào các bạn, mình tên là Phương. Mình sẽ giới thiệu về gia đình mình cho các bạn. Nhà mình có 4 người gồm có bố mình, mẹ mình, em trai mình và mình. Bố mình là một kỹ sư tại một công trường gần nhà. Bố mình rất bận rộn. Ông ấy thường phải đứng ngoài trời cả một ngày. Vì vậy ông ấy có làn da rám nắng. Tuy nhiên, một ngày bố vẫn dành thời gian chơi cùng chị em mình. Mẹ mình là một à nội trợ đảm đang. Mỗi ngày mình đều đều được ăn những món ngon mà mà nấu. Mẹ chăm sóc gia đình mình rất chu đáo. Trước khi đi ngủ mẹ thường sẽ đọc truyện cho mình nghe. Em trai mình năm nay 10 tuổi. Cậu bé rất ngoan. Mình thường chơi với em vào thời gian rảnh để mẹ mình có thể làm nhiều việc khác. Mình rất yêu gia đình của mình.

Tell me about your family - bài viết số 10

I’ve always been proud to be born into my family. One of the things I am most proud of is the carpentry tradition. My family has been a carpenter for three generations. Also, since childhood, I have seen many beautiful wooden products. To be able to create those products, it must go through many different steps. First, my dad will choose the type of wood and their size. After that, my dad will measure and cut the pieces of the wood to match. Next my dad will shape the wooden pieces. Once the wood pieces are finished, my dad will paint them with beautiful colors. I love watching my dad work. When I was growing up I wanted to continue the work my dad was doing. From there, many beautiful and useful wooden products can be created.

Dịch

Tôi luôn tự hào khi được sinh ra trong gia đình của tôi. Một trong những điều tôi tự hào nhất đó là truyền thống làm nghề mộc. Gia đình tôi ba đời đều làm thợ mộc. CŨng chính vì thế mà từ nhỏ tôi đã được thấy rất nhiều những sản phẩm đẹp làm từ gỗ. Để có thể tạo ra những sản phẩm đó thì phải trải qua nhiều bước khác nhau. Đầu tiên, bố tôi sẽ lựa chọn loại gỗ và kích thước của chúng. Sau đó, bố tôi sẽ đo và cắt những miếng gỗ cho phù hợp. Tiếp theo bố tôi sẽ tạo hình cho những miếng gỗ. Khi đã hoàn thiện về hình dáng bố tôi sẽ sơn những màu sắc đẹp mắt lên chúng. Tôi thích nhìn bố làm việc. Khi tôi lớn lên tôi muốn tiếp tục những công việc mà bố đang làm. Từ đó có thể tạo ra được nhiều sản phẩm bằng gỗ đẹp mắt và có ích.

Write about yourself and your family - bài viết số 11

As a traditional family in Vietnam, I have a big one. My family has 6 members, including grandpa, Grandma, Mom, Dad, brother and me. My mom’s name is Phuong. She has long black hair with black eyes. She is a Math teacher in primary school near my house. My Dad’s name is Hung, he’s tall and strong and he is an engineer. For me, mom is the most beautiful woman and my dad is the most wonderful man. My grandma’s name is Hong. She is 69 years old and next 1 year, we will organize the 70th longevity wishing ceremony and I look forward to taking part in this ceremony. Besides, another woman who i love so much is my brother. His name is Phong. He is 18 years old and like my dad, he is tall and handsome. I really love my family and hope that we are always happy.

Bản dịch

Là một gia đình truyền thống ở Việt Nam, gia đình tôi cũng đông người. Gia đình tôi có 6 thành viên, bao gồm ông, bà, mẹ, bố, anh trai và tôi. Mẹ tôi tên là Phương. Cô ấy có mái tóc đen dài với đôi mắt đen. Cô ấy là giáo viên dạy Toán ở trường tiểu học gần nhà tôi. Bố tôi tên là Hùng, ông ấy cao, khỏe và ông ấy là một kỹ sư. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ đẹp nhất và bố là người đàn ông tuyệt vời nhất. Bà tôi tên là Hồng. Bà đã 69 tuổi và 1 năm tới, chúng tôi sẽ tổ chức lễ chúc thọ lần thứ 70 và tôi rất mong được tham gia buổi lễ này. Bên cạnh đó, một người phụ nữ khác mà tôi vô cùng yêu quý chính là em trai tôi. Anh ấy tên là Phong. Anh ấy 18 tuổi và giống bố tôi, anh ấy cao và đẹp trai. Tôi thực sự yêu gia đình của mình và mong rằng chúng tôi luôn hạnh phúc.

Write a passage about your family - bài viết số 12

I come from a nuclear family which consists of 3 members. There are my parent and me. My dad is forty-two years old and he is a great doctor. He leaves home at 8 in the morning and only comes back home when it is 10 pm. My dad is hard-working and friendly. Meanwhile, my mother is a finance manager. She is even busier than my father. She often has to go on business and spend little time at home. Although they are successful and busy, they still care for us. They teach us and attend every meeting and events at our school. My family is happy. I love them very much and I want us to live together under the same roof for the rest of my life.

Bản dịch

Tôi đến từ một gia đình hạt nhân bao gồm 3 thành viên. Có cha mẹ của tôi và tôi. Bố tôi bốn mươi hai tuổi và ông ấy là một bác sĩ giỏi. Anh ấy rời nhà lúc 8 giờ sáng và chỉ trở về nhà khi đã 10 giờ tối. Bố tôi là người chăm chỉ và thân thiện. Trong khi đó, mẹ tôi là giám đốc tài chính. Cô ấy còn bận hơn cả bố tôi. Cô thường xuyên phải đi công tác và ít dành thời gian ở nhà. Dù thành công và bận rộn nhưng họ vẫn quan tâm đến chúng tôi. Họ dạy chúng tôi và tham dự mọi cuộc họp và sự kiện ở trường chúng tôi. Gia đình tôi hạnh phúc. Tôi yêu họ rất nhiều và tôi muốn chúng tôi sẽ sống cùng nhau dưới một mái nhà cho đến cuối đời.

Introduce about your family - bài viết số 13

Let me tell you something about my family. My father is sixty-four. My mother is only fifty one. Dad has his own business. Mum helps him with the business. I have a brother and a sister. The oldest is my brother, Thomas. He is twenty eight. He is married and has two children. My sister is an accountant and she works in a bank. Then there's me. I am twenty. I am in my second year at university. We usually get together and spend our weekend nights in a hotspot restaurant downtown. Wherever I go, I will always come back to my family. I know they are my loved ones.

Google dịch

Hãy để tôi kể cho bạn nghe vài điều về gia đình tôi. Cha tôi sáu mươi bốn tuổi. Mẹ tôi chỉ năm mươi mốt. Bố có công việc kinh doanh riêng. Mẹ giúp anh ấy kinh doanh. Tôi có một anh trai và một chị gái. Người lớn nhất là anh trai tôi, Thomas. Anh ấy hai mươi tám. Ông đã kết hôn và có hai con. Em gái tôi là một kế toán và cô ấy làm việc trong một ngân hàng. Sau đó, có tôi. Tôi hai mươi. Tôi đang học năm thứ hai tại trường đại học. Chúng tôi thường tụ tập cùng nhau và dành những buổi tối cuối tuần tại một nhà hàng hotspot ở trung tâm thành phố. Dù đi đâu, làm gì tôi cũng sẽ luôn về với gia đình. Tôi biết họ là những người thân yêu của tôi.

Trên đây là Những đoạn văn ngắn tiếng Anh về gia đình. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
28 85.081
Sắp xếp theo
    Luyện viết tiếng Anh Xem thêm