Write a paragraph about your family

Nằm trong bộ đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề cho trước, tài liệu hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu về gia đình dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. 8 Đoạn văn mẫu tiếng Anh nói về gia đình giúp các em hoc sinh hình dung ra cách viết, từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Family hiệu quả.

Đoạn văn tiếng Anh về gia đình ngắn - bài viết số 1

Hello. My name is Lien. I'm 12 years old. I'm a student at Cau Giay secondary school. Today, I want to tell you about my family. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and me. My father is thirty-eight years old. He is a doctor. My mother is thirty-six years old. She is a teacher. My younger brother is 7 years old. He is a student. My family always share many things together. I love my family so much.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Liên. Tôi 12 tuổi. Tôi là học sinh tại trường THCS Cầu Giấy. Hôm nay tôi muốn giới thiệu về gia đình mình. Gia đình tôi có 4 người: Bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi 38 tuổi và là môt bác sĩ. Mẹ tôi 36 tuổi và là một giáo viên. Em trai tôi 7 tuổi và là một học sinh. Gia đình tôi luôn luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều. 

Viết đoạn văn tiếng Anh về bản thân và gia đình có dịch - bài viết số 2

Hello. My name is Thuy Linh. Let me introduce myself and my family. I'm 18 years old this year, a student of Ha Noi University of Industry. Taking a walk and hanging out with friends are my hobbies. I am now living and studying in Hanoi, but I was born and raised in Thai Binh Province. My family has 4 people: my father, mother, older sister and me. My father name's Tuan, he is 50 years old and he is an engineer. My mother name's Thuy, she's 48 years old, and working as a nurse in a local hospital. My older sister names Hoa, she is 23 years old and she is a teacher, she feels happy when teaching children. When we are free, my family often goes out for camping outdoors, it's very meaningful and funny. I feel very happy to be with my family.
I love my family so much. I will try to learn and work well to take care of my family. I hope that my family is always happy and has the best things. Thank you for listening to my thoughts.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Thùy Linh. Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình và gia đình của tôi. Tôi năm nay 18 tuổi, sinh viên trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Đi dạo và đi chơi với bạn bè là sở thích của tôi. Tôi hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi tên Tuấn, năm nay 50 tuổi và là kỹ sư. Mẹ tôi tên Thủy, 48 tuổi, đang là y tá của một bệnh viện địa phương. Chị gái tôi tên Hoa, năm nay 23 tuổi, là giáo viên, chị cảm thấy rất vui khi dạy các em nhỏ. Khi rảnh rỗi, gia đình tôi thường đi cắm trại ngoài trời, rất ý nghĩa và vui nhộn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình của mình.

Tôi yêu gia đình của tôi rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt để lo cho gia đình. Mong rằng gia đình mình luôn hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những suy nghĩ của tôi.

Đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh có dịch - bài viết số 3

There are four people in my family: my parents, my brother and I. My father is forty-four years old. He is a worker in META.vn company. He has a good sense of humor and he always tells many funny stories to make us smile. My father likes gardening very much as well as watching TV programs. Unlike most men, my father likes cooking and he cooks very well. My mother is at the same age as my father. My mothers is also a worker. She likes cooking and traveling too, so whenever my parents have free time, we go some interesting place to relax. It's a great time. My brother is eight years old. He studies in primary school. He is interested in computer games and sports like football. I am now in my final year at the secondary school and in my attempt to win a place at high school. I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child in my family I try to help with the household chores such as wash the dishes, mop the floor and so on. Members of our family have very close relationships with each other. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. In sum, My family is important to me. I love my family very much.

Bài dịch

Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi bốn mươi bốn tuổi. Ông ấy là công nhân trong công ty META.vn. Ông ấy có khiếu hài hước và ông ấy luôn kể nhiều câu chuyện hài hước khiến chúng tôi mỉm cười. Bố tôi rất thích làm vườn cũng như xem các chương trình TV. Không giống như hầu hết đàn ông khác, bố tôi thích nấu ăn và ông ấy nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi bằng tuổi bố tôi. Mẹ tôi cũng là công nhân. Bà ấy cũng thích nấu ăn và đi du lịch, vì vậy bất cứ khi nào bố mẹ tôi có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ đi một số nơi thú vị để thư giãn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Em trai tôi tám tuổi. Em ấy học ở trường tiểu học. Em ấy thích các trò chơi máy tính và các môn thể thao như bóng đá. Bây giờ tôi đang học năm cuối cấp hai và đang cố gắng giành một suất vào trường cấp ba. Tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực trong học tập. Tuy nhiên, là con cả trong gia đình, tôi cố gắng phụ giúp việc nhà như rửa bát, lau sàn nhà, v.v. Các thành viên trong gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Chúng tôi thường chia sẻ cảm xúc của mình và bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi thảo luận thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Tóm lại, gia đình tôi quan trọng đối với tôi. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều.

Write about your family - bài viết số 4

My family is small. There are only four members in my family. They are my father, mymother, my sister and me. My father is a teacher. He is forty-five years old. My mother works at home. She is afew years younger than father. My sister goes to school. She is sixteen years old. I’m five yearsyoungers than my sister. Everyone in my family is good and happy . My father and my mother love my sister and mevery much. They buy manything for us. Sometimes they takes us to the cinema. They also tell usmany interesting stories. Sometimes thay help us in our studies.

Nội dung dịch

Gia đình của tôi nhỏ. Chỉ có bốn thành viên trong gia đình tôi. Đó là cha tôi, mẹ tôi, em gái tôi và tôi. Cha tôi là một giáo viên. Ông ấy bốn mươi lăm tuổi. Mẹ tôi làm việc tại nhà. Mẹ nhỏ hơn cha vài tuổi. Em gái tôi đi học. Em ấy mười sáu tuổi. Tôi hơn em gái tôi năm tuổi. Mọi người trong gia đình tôi đều tốt và hạnh phúc. Cha tôi và mẹ tôi rất yêu quý chị tôi và tôi rất nhiều. Họ mua nhiều thứ cho chúng tôi. Đôi khi họ đưa chúng tôi đến rạp chiếu phim. Họ cũng kể cho chúng ta nhiều câu chuyện thú vị. Đôi khi nó giúp chúng ta trong việc học tập.

Write a paragraph about your family (100-120 words) - bài viết số 5

My family consists of four people. There are my parents, my brother and me. My father is an engineer. My mother is a housewife. My brother is a student, and I am a police. We get up at 6 o’clock every morning. After breakfast, I and my father go to work, my mother does the housework and my brother goes to school. We have lunch at noon and dinner at 7 p.m. In the evening after dinner, we sit together in the living-room talking or watching television for about an hour. Then my brother and I go to our own rooms. My family is a very happy one. We love each other very much and expect to live together under the same roof forever.

Bài dịch

Gia đình tôi gồm bốn người. Có bố mẹ tôi, anh trai tôi và tôi. Cha tôi là một kỹ sư. Mẹ tôi là nội trợ. Anh trai tôi là kỹ sư, và tôi là cảnh sát. Chúng tôi thức dậy lúc 6 giờ đồng hồ mỗi sáng. Sau bữa sáng, tôi và bố tôi đi làm, mẹ tôi làm việc nhà và anh trai tôi đi học, chúng tôi ăn trưa vào buổi trưa và bữa tối lúc 7 giờ tối. Buổi tối sau khi ăn tối, chúng tôi ngồi cùng nhau trong phòng khách nói chuyện hoặc xem tivi khoảng một giờ. Sau đó anh trai tôi và tôi đi về phòng riêng của chúng tôi. Gia đình tôi là một gia đình rất hạnh phúc. Chúng tôi rất yêu nhau và mong muốn được sống cùng nhau dưới một mái nhà mãi mãi.

Write a short paragraph about your family - bài viết số 6

There are 5 people in my family, I live with my mom, my dad, and two young sisters. We live in Thai Nguyen. My mum 's name is Hang. She is 40, and she is a kind and great woman. She's tall, beautiful and healthy. My mom 's got long, black hair and brown eyes, and white skin. She is a housework, she spends most of her time to take care for my family. I very love and respect her. My dad's name is Tu, he is a little fat and short, but he is very strong. He's a self-employed, and he is 53 years old. My dad is a kind, generous, friendly person. He always teaches me how to become a good man, and person Who is useful for the society. My sister is 10, she is a student, she 's very intelligent, and she like listen to music, traveling. We all love, respect one another and get along well. I love my family.

Hướng dẫn dịch

Gia đình tôi có 5 người, tôi sống với mẹ, bố và hai em gái. Chúng tôi sống ở Thái Nguyên. Mẹ tôi tên là Hằng. Mẹ tôi 40 tuổi, là một người phụ nữ tốt bụng và tuyệt vời. Mẹ tôi cao, xinh đẹp và khỏe mạnh. Mẹ tôi có mái tóc dài, đen, mắt nâu và làn da trắng. Mẹ tôi là người đảm việc nhà, bà dành phần lớn thời gian để chăm lo cho gia đình tôi. Tôi rất yêu quý và tôn trọng mẹ. Bố tôi tên Tú, hơi mập và lùn nhưng rất khỏe. Bố tôi là một người kinh doanh tự do, và đã 53 tuổi. Bố tôi là một người tốt bụng, hào phóng, thân thiện. Bố luôn dạy tôi cách trở thành người tốt, người có ích cho xã hội. Em gái tôi 10 tuổi, đang là học sinh, rất thông minh và thích nghe nhạc, đi du lịch. Tất cả chúng ta đều yêu thương, tôn trọng lẫn nhau và hòa thuận với nhau. Tôi yêu gia đình của tôi.

Talk about your family ngắn - bài viết số 7

My family is a small family with three people. My mother is a great woman. She is currently unemployed and now staying at home doing housework. She was a single mom for long time, but she always took care of me and my brother very well. She is very strong and good at cooking. My older brother is studying in grade 10 at Dich Vong high school. He always walks or takes the bus to school. He is very amusing. He always jokes and tells something funny. He is a dynamic and talkative. I'm studying at Cau Giay secondary school. I'm very shy and quiet. In brief, we are a small family, but we always spend a good time together.

Dịch

Gia đình tôi là một gia đình nhỏ có ba người. Mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt vời. Cô ấy hiện đang thất nghiệp và ở nhà làm nội trợ. Làm mẹ đơn thân đã lâu nhưng bà luôn chăm sóc tôi và anh trai tôi rất chu đáo. Bà ấy rất khỏe và nấu ăn ngon. Anh trai tôi đang học lớp 10 trường THPT Dịch Vọng. Anh ấy luôn đi bộ hoặc đi xe buýt đến trường. Anh ấy rất vui tính. Anh ấy luôn nói đùa và kể điều gì đó vui nhộn. Anh ấy là một người năng động và nói nhiều. Tôi đang học trường THCS Cầu Giấy. Tôi rất nhút nhát và ít nói. Tóm lại, chúng tôi là một gia đình nhỏ, nhưng chúng tôi luôn dành thời gian vui vẻ bên nhau.

Talk about your family lớp 6 - bài viết số 8

Hello. My name is Nhung. I'm 12 years old. I'm a student at Gia Lam junior school. Today, I want to tell you about my family. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and me. My father is forty years old. He is a doctor. My mother is 35 years old. She is a teacher. My younger brother is 5 years old. He is a student. My family always share many things together. I love my family so much.

Dịch

Xin chào. Em tên là Nhung. Em 12 tuổi. Em là học sinh trường THCS Gia Lâm. Hôm nay, em muốn kể cho các bạn nghe về gia đình của em. Có bốn người trong gia đình em: cha em, mẹ em, em trai em và em. Cha em bốn mươi tuổi. Ông là một bác sĩ. Mẹ em năm nay 35 tuổi. Bà ấy là giáo viên. Em trai em 5 tuổi. Em ấy là một học sinh. Gia đình em luôn chia sẻ với nhau nhiều điều. Em yêu gia đình của em rất nhiều.

Trên đây là Những đoạn văn ngắn tiếng Anh về gia đình. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
6 17.011
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm