Write a paragraph about your family

Nằm trong bộ đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề cho trước, tài liệu hướng dẫn viết đoạn văn bằng tiếng Anh giới thiệu về gia đình dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. 3 Đoạn văn mẫu tiếng Anh nói về gia đình giúp các em hoc sinh hình dung ra cách viết, từ vựng tiếng Anh theo chủ đề Family hiệu quả.

Bài viết số 1. Đoạn văn tiếng Anh về gia đình ngắn

Hello. My name is Lien. I'm 12 years old. I'm a student at Cau Giay secondary school. Today, I want to tell you about my family. There are four people in my family: my father, my mother, my younger brother and me. My father is thirty-eight years old. He is a doctor. My mother is thirty-six years old. She is a teacher. My younger brother is 7 years old. He is a student. My family always share many things together. I love my family so much.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Liên. Tôi 12 tuổi. Tôi là học sinh tại trường THCS Cầu Giấy. Hôm nay tôi muốn giới thiệu về gia đình mình. Gia đình tôi có 4 người: Bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi 38 tuổi và là môt bác sĩ. Mẹ tôi 36 tuổi và là một giáo viên. Em trai tôi 7 tuổi và là một học sinh. Gia đình tôi luôn luôn chia sẻ mọi thứ với nhau. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều. 

Bài viết số 2. Viết đoạn văn tiếng Anh về bản thân và gia đình có dịch

Hello. My name is Thuy Linh. Let me introduce myself and my family. I'm 18 years old this year, a student of Ha Noi University of Industry. Taking a walk and hanging out with friends are my hobbies. I am now living and studying in Hanoi, but I was born and raised in Thai Binh Province. My family has 4 people: my father, mother, older sister and me. My father name's Tuan, he is 50 years old and he is an engineer. My mother name's Thuy, she's 48 years old, and working as a nurse in a local hospital. My older sister names Hoa, she is 23 years old and she is a teacher, she feels happy when teaching children. When we are free, my family often goes out for camping outdoors, it's very meaningful and funny. I feel very happy to be with my family.
I love my family so much. I will try to learn and work well to take care of my family. I hope that my family is always happy and has the best things. Thank you for listening to my thoughts.

Bài dịch

Xin chào. Tôi tên là Thùy Linh. Hãy để tôi giới thiệu về bản thân mình và gia đình của tôi. Tôi năm nay 18 tuổi, sinh viên trường Đại học công nghiệp Hà Nội. Đi dạo và đi chơi với bạn bè là sở thích của tôi. Tôi hiện đang sinh sống và học tập tại Hà Nội, nhưng tôi sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thái Bình. Gia đình tôi có 4 người: bố, mẹ, chị gái và tôi. Bố tôi tên Tuấn, năm nay 50 tuổi và là kỹ sư. Mẹ tôi tên Thủy, 48 tuổi, đang là y tá của một bệnh viện địa phương. Chị gái tôi tên Hoa, năm nay 23 tuổi, là giáo viên, chị cảm thấy rất vui khi dạy các em nhỏ. Khi rảnh rỗi, gia đình tôi thường đi cắm trại ngoài trời, rất ý nghĩa và vui nhộn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi ở bên gia đình của mình.

Tôi yêu gia đình của tôi rất nhiều. Tôi sẽ cố gắng học và làm việc thật tốt để lo cho gia đình. Mong rằng gia đình mình luôn hạnh phúc và gặp những điều tốt đẹp nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những suy nghĩ của tôi.

Bài viết số 3. Đoạn văn giới thiệu về gia đình bằng tiếng Anh có dịch

There are four people in my family: my parents, my brother and I. My father is forty-four years old. He is a worker in META.vn company. He has a good sense of humor and he always tells many funny stories to make us smile. My father likes gardening very much as well as watching TV programs. Unlike most men, my father likes cooking and he cooks very well. My mother is at the same age as my father. My mothers is also a worker. She likes cooking and traveling too, so whenever my parents have free time, we go some interesting place to relax. It's a great time. My brother is eight years old. He studies in primary school. He is interested in computer games and sports like football. I am now in my final year at the secondary school and in my attempt to win a place at high school. I am under a lot of study pressure. However, being the eldest child in my family I try to help with the household chores such as wash the dishes, mop the floor and so on. Members of our family have very close relationships with each other. We often share our feelings, and whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly. In sum, My family is important to me. I love my family very much.

Bài dịch

Có bốn người trong gia đình tôi: bố mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi bốn mươi bốn tuổi. Ông ấy là công nhân trong công ty META.vn. Ông ấy có khiếu hài hước và ông ấy luôn kể nhiều câu chuyện hài hước khiến chúng tôi mỉm cười. Bố tôi rất thích làm vườn cũng như xem các chương trình TV. Không giống như hầu hết đàn ông khác, bố tôi thích nấu ăn và ông ấy nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi bằng tuổi bố tôi. Mẹ tôi cũng là công nhân. Bà ấy cũng thích nấu ăn và đi du lịch, vì vậy bất cứ khi nào bố mẹ tôi có thời gian rảnh, chúng tôi sẽ đi một số nơi thú vị để thư giãn. Đó là khoảng thời gian tuyệt vời. Em trai tôi tám tuổi. Em ấy học ở trường tiểu học. Em ấy thích các trò chơi máy tính và các môn thể thao như bóng đá. Bây giờ tôi đang học năm cuối cấp hai và đang cố gắng giành một suất vào trường cấp ba. Tôi đang phải chịu rất nhiều áp lực trong học tập. Tuy nhiên, là con cả trong gia đình, tôi cố gắng phụ giúp việc nhà như rửa bát, lau sàn nhà, v.v. Các thành viên trong gia đình chúng tôi có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Chúng tôi thường chia sẻ cảm xúc của mình và bất cứ khi nào có vấn đề, chúng tôi thảo luận thẳng thắn và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Tóm lại, gia đình tôi quan trọng đối với tôi. Tôi yêu gia đình tôi rất nhiều.

Trên đây là Những đoạn văn ngắn tiếng Anh về gia đình. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện viết Tiếng Anh, Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
4 9.085
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm