Lộ trình học Ngữ pháp Tiếng Anh cho người mới bắt đầu

Học toàn bộ Ngữ Pháp Tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

Tài liệu hướng dẫn cách học Ngữ pháp Tiếng Anh đầy đủ nhất dưới đây nằm trong bộ tài liệu Để học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu gồm lộ trình học Tiếng Anh từ Ngữ pháp Tiếng Anh cơ bản đến trọn bộ Ngữ pháp Tiếng Anh nâng cao cùng với phân bổ thời gian học từng chuyên đề Ngữ pháp Tiếng Anh quan trọng hiệu quả. Mời bạn đọc tham khảo!

Phần 1: BASIC GRAMMAR.

Lộ trình học ngữ pháp này dành cho các bạn mất gốc và gần như không biết chút tẹo nào về ngữ pháp tiếng Anh, ngoài ra nếu bạn muốn hệ thống lại kiến thức ngữ pháp thì bạn cũng có thể chọn cho mình lộ trình này. Khoảng thời gian dự kiến để hoàn thành lộ trình ngữ pháp căn bản – BASIC GRAMMAR là 9 – 11 tuần (chưa đến 3 tháng). Lưu ý, kết quả nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc vào lượng thời gian mà bạn dành ra để học theo lộ trình cũng như những kiến thức bạn đã có được trước đó.

Phần 2: ADVANCED GRAMMAR.

Lộ trình học ngữ pháp nâng cao này bao gồm toàn bộ chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh. Nếu bạn cần học tiếng Acnh để thi đại học, thi vào trường chuyên, lớp chọn hoặc luyện thi IELTS, TOEFL, TOEIC , thì bạn nên chọn lộ trình học ngữ pháp tiếng anh nâng cao chi tiết này của VnDoc.com.

I. BASIC GRAMMARThời gian dự kiến: 9 - 11 tuần

Lộ trình học ngữ pháp căn bản - Basic Grammar tóm tắt toàn bộ những chuyên đề ngữ pháp quan trọng nhất trong tiếng Anh và người học có nguy cơ bị mất căn bản ở những điểm ngữ pháp này. Chính vì vậy, VnDoc khuyên các bạn nên học thật kỹ, nắm thật chắc từng chuyên đề trước khi bước qua chuyên đề mới nhé.

Phần 1: Từ loại (word forms) và các loại thì (tenses)

Trước khi đi vào phần chính thì VnDoc xin giới thiệu sơ qua một chút về cấu trúc câu cơ bản trong tiếng Anh bao gồm:

Subject (S) + Verb (V) + Object (O) + Modifier

Từ loại nào được dùng để làm chủ ngữ hay tân ngữ? - Chính là danh từ (Noun) và đại từ (Pronoun)! Từ loại nào được dùng để làm động từ? - Các loại động từ chứ gì nữa! À đừng quên chia thì cho các động từ đó nữa nhé! Từ loại nào được dùng để làm bổ ngữ (Modifier)? - Đáp án không gì khác ngoài trạng từ (hoặc có đôi khi là tính từ)

Tuần 1:

Đại từ (pronouns)

Học tất tần tật về đại từ (Đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ bất định,…)

Tuần 2:

Danh từ (Nouns)

Cần nắm được thế nào là danh từ chung, danh từ riêng, danh từ cụ thể, và danh từ trừu tượng. Ngoài ra, cần phải ghi nhớ kỹ phần sở hữu cách của danh từ.

Tuần 3 + 4 :

Động từ và chia thì cho động từ

Động từ là thành phần quan trọng trong câu, cần học kỹ những phần:

- Trợ động từ (Be, Do/does, have/has và động từ khiếm khuyết)
- Phân từ (hiện tại phân từ, quá khứ phân từ, phân từ hoàn thành)
- Danh động từ và động từ nguyên mẫu
Ngoài ra, cần nắm chắc phần chia thì cho động từ trong câu, VnDoc chỉ đưa ra 6 loại thì quan trọng và thường được sử dụng nhất gồm:
1. Quá khứ đơn
2. Quá khứ hoàn thành
3. Hiện tại đơn
4. Hiện tại tiếp diễn
5. Hiện tại hoàn thành
6. Tương lai đơn

Tuần 5:

Tính từ + trạng từ + Các dạng so sánh tính từ / trạng từ

- Cách phân biệt trạng từ và tính từ, cách kết hợp giữa tính từ và danh từ, trạng từ và động từ.
- Dạng so sánh tính từ/ trạng từ quan trọng: so sánh hơn kém, so sánh nhất và so sánh bằng

Tuần 6:

Giới từ và liên từ

Phần giới từ: Các giới từ phổ biến như in, on, at và các cặp giới từ thường đi chung với nhau

Phần liên từ: quan trọng nhất là liên từ kết hợp (F.A.N.B.O.Y.S) và liên từ phụ thuộc (như because, although, ...)

Ôn tập tổng hợp từ loại:

VnDoc cung cấp cho các bạn rất nhiều bài test đánh giá và bài tập tổng hợp cho Phần Từ loại và các loại thì này. Đây là lúc bạn tự đánh giá được những gì mà mình học được qua 6 tuần vừa rồi. Nếu kết quả của bạn đạt yêu cầu, bạn có thể tiếp tục sang Phần 2 của lộ trình, còn nếu kết quả không như ý, bạn có thể quay lại ôn tập phần mà mình còn yếu bất cứ lúc nào.

Phần 2: Cấu trúc câu và mệnh đề

Tuần 7:

Câu điều kiện

Nắm rõ Câu điều kiện loại 1, Câu điều kiện loại 2, Câu điều kiện loại 3.

Tuần 8:

Câu bị động

Cấu trúc, cách chuyển câu chủ động sang câu bị động

Tuần 9:

Câu tường thuật

Gồm: cách tường thuật câu hỏi, câu khẳng định, câu mệnh lệnh cho các bạn, câu hỏi, câu mệnh lệnh v.v..

Tuần 10:

Mệnh đề quan hệ

Cách dùng who và which, cách phân biệt đại từ quan hệ và trạng từ quan hệ.

Cách nối hai mệnh đề, câu có sử dụng mệnh đề quan hệ.

Tuần 11:

Ôn tập

Ôn tập tổng hợp về từ loại, các loại thì, cấu trúc câu, và mệnh đề. VnDoc cung cấp các bài tập và bài kiểm tra tổng hợp giúp các bạn có thể ôn tập và đánh giá hiệu quả nhất.

II. LỘ TRÌNH ADVANCED GRAMMARThời gian dự kiến: 35 – 40 tuần (8 - 10 tháng)

Nội dung bao gồm các bài lý thuyết ngữ pháp được sắp xếp logic và liên kết chặt chẽ với nhau. Ngoài ra còn có các bài tập tổng hợp, bài kiểm tra đánh giá giữa các giai đoạn.

Phần 1: Tìm hiểu về từ loại (Thời gian dự kiến: 10 – 12 tuần)

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, mạo từ, liên từ là gì? Chúng được sử dụng và kết hợp như thế nào? Tất cả đều được tóm gọn và sắp xếp trong giai đoạn 1 này.

Mục tiêu: Biết cách dùng và phân biệt được các từ loại tiếng Anh

Tuần 1:

PRONOUN (ĐẠI TỪ)

- Tìm hiểu các loại đại từ trong tiếng Anh bao gồm (đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu, tính từ sở hữu, đại từ phản thân, đại từ bất định)
- Bài tập về đại từ

Tuần 2

NOUN (DANH TỪ)

- Lý thuyết về các loại danh từ, hình thức của danh từ (danh từ đếm được, danh từ không đếm được), và sở hữu cách của danh từ
- Bài tập về danh từ

Tuần 3

NOUN PHRASES (CỤM DANH TỪ)

- Học cách kết hợp cụm danh từ (từ định lượng + danh từ, mạo từ + danh từ, tính từ + danh từ ...)
- Bài tập về cụm danh từ

Tuần 4

CHỦ NGỮ GIẢ

- Tìm hiểu thế nào là chủ ngữ giả trong tiếng Anh

- Bài tập chủ ngữ giả

Tuần 5 + 6

ĐỘNG TỪ

- Tìm hiểu các loại động từ trong tiếng Anh (Danh động từ - Động từ nguyên mẫu; Phân từ; Trợ động từ, ...)
- Bài tập các động từ tổng hợp

Tuần 7

GIỚI TỪ

- Lý thuyết về các loại giới từ trong tiếng Anh
- Bài tập tổng hợp giới từ

Tuần 8

CỤM ĐỘNG TỪ

- Lý thuyết về cụm động từ, giới thiệu các cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh - Bài tập cụm động từ

Tuần 9

TÍNH TỪ

- Các loại tính từ và vị trí của tính từ trong câu/ thành phần câu
- Bài tập về tính từ

Tuần 10

TRẠNG TỪ

- Các loại trạng từ (trạng từ chỉ thời gian, nơi chốn, sự thường xuyên, v.v...) và hình thức của trạng từ
- Bài tập về trạng từ

Tuần 11

SO SÁNH TRẠNG TỪ/ TÍNH TỪ

- Lý thuyết các dạng so sánh tính từ/ trạng từ thông dụng (so sánh hơn kém, so sánh nhất, so sánh bằng, so sánh kép, ...)

- Bài tập các dạng so sánh

Tuần 12

LIÊN TỪ, TỪ NỐI CÂU

- Lý thuyết về liên từ nối các thành phần câu và từ nối các câu (Liên từ kết hợp, liên từ tương quan, liên từ phụ thuộc, ...)

- Bài tập liên từ, từ nối câu

Tuần 13

ÔN TẬP TỔNG HỢP

Hoàn thành các bài tập tổng hợp từ loại của VnDoc

Phần 2: Tìm hiểu về các loại thì (tenses) (Thời gian dự kiến: 12 – 14 Tuần)

Giai đoạn này rất quan trọng vì các loại thì có cách dùng và công thức áp dụng khác nhau, cần phải chú ý để tránh nhầm lẫn.

Bước 1: Tìm hiểu các thì quá khứ

Tuần 1

THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN

- Cách dùng, cấu trúc, các động từ bất quy tắc, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ đơn - Bài tập thì quá khứ đơn

Tuần 2

THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ tiếp diễn

- Bài tập thì quá khứ tiếp diễn

Tuần 3

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành

- Bài tập thì quá khứ hoàn thành

Tuần 4

THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

- Bài tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bước 2: Tìm hiểu các thì hiện tại

Tuần 5

THÌ HIỆN TẠI ĐƠN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn

- Bài tập thì hiện tại đơn

Tuần 6

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn

- Bài tập thì hiện tại tiếp diễn

Tuần 7

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành

- Bài tập thì hiện tại hoàn thành

Tuần 8

THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

- Bài tập thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bước 3: Tìm hiểu các thì tương lai

Tuần 9

THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì tương lai đơn

- Bài tập thì tương lai đơn

Tuần 10

THÌ TƯƠNG LAI GẦN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì tương lai gần

- Bài tập thì tương lai gần

Tuần 11

THÌ TƯƠNG LAI TIẾP DIỄN

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết của thì tương lai tiếp diễn

- Bài tập thì tương lai tiếp diễn

Tuần 12

THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH

- Cách dùng, cấu trúc, dấu hiệu nhận biết thì tương lai hoàn thành
- Bài tập thì tương lai hoàn thành

Tuần 13

ÔN TẬP TỔNG HỢP CÁC LOẠI THÌ

Hoàn thành các bài tập chia thì tổng hợp của VnDoc

Phần 3: Tìm hiểu cấu trúc câu phức và mệnh đề (Thời gian dự kiến: 11 – 13 tuần)

Tập trung vào các cấu trúc câu phức tạp hơn cùng với các dạng mệnh đề (clauses) trong tiếng Anh

Mục tiêu: Nắm được cách dùng các cấu trúc câu, biết được thế nào là mệnh đề quan hệ (tính từ), mệnh đề trạng ngữ, ...

Bước 1: Các cấu trúc câu quan trọng

Tuần 1

CÂU ĐIỀU KIỆN

- Lý thuyết câu điều kiện bao gồm loại 1, 2, 3, và câu điều kiện hỗn hợp.

- Bài tập câu điều kiện

Tuần 2

CẤU TRÚC GIẢ ĐỊNH

- Tìm hiểu cấu trúc giả định (subjunctive), thể giả định trong các cấu trúc As if/ as though, It’s time, wish, would rather, ...

- Bài tập về cấu trúc giả định

Tuần 3

CÂU BỊ ĐỘNG

- Lý thuyết về câu bị động, các dạng câu bị động thường gặp

- Bài tập câu bị động

Tuần 4

CÂU TƯỜNG THUẬT

- Lý thuyết về câu tường thuật, cách tường thuật câu hỏi, câu mệnh lệnh, câu trực tiếp, ... - Bài tập câu tường thuật

Tuần 5

ĐẢO NGỮ

- Lý thuyết về các dạng đảo ngữ phổ biến trong tiếng Anh - Bài tập các cấu trúc đảo ngữ thường gặp

Tuần 6

CÂU HỎI ĐUÔI

- Lý thuyết về câu hỏi đuôi (Các dạng câu hỏi đuôi, lưu ý khi sử dụng câu hỏi đuôi) - Bài tập câu hỏi đuôi

Tuần 7

CÂU CHẺ

- Lý thuyết về câu chẻ (Thế nào là câu chẻ, cấu trúc câu chẻ nhấn mạnh các thành phần câu) - Bài tập câu chẻ

Tuần 8

ÔN TẬP CẤU TRÚC CÂU

Hoàn thành các bài tập tổng hợp cấu trúc câu của VnDoc

Bước 2: Các loại mệnh đề

Tuần 9

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

- Lý thuyết về mệnh đề quan hệ (Các loại mệnh đề quan hệ, đại từ quan hệ, lưu ý về mệnh đề quan hệ)
- Bài tập mệnh đề quan hệ (Phần này tương đối quan trọng)

Tuần 10

MỆNH ĐỀ TRẠNG NGỮ

- Các loại mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh (chỉ mục đích, nguyên nhân, chỉ sự trái ngược,....)
- Bài tập mệnh đề trạng ngữ

Tuần 11

MỆNH ĐỀ DANH TỪ

- Lý thuyết về mệnh đề danh từ
- Bài tập mệnh đề danh từ

Tuần 12

RÚT GỌN MỆNH ĐỀ

- Tuần này các bạn sẽ học cách để rút gọn mệnh đề quan hệ, mệnh đề trạng ngữ, và mệnh đề danh từ
- Bài tập rút gọn mệnh đề

Tuần 13

Ôn tập tổng hợp mệnh đề

Hoàn thành các bài tập mệnh đề tổng hợp của VnDoc

Tải trọn bộ nội dung tài liệu tại đây: Lộ trình học Ngữ pháp Tiếng Anh cho người mới bắt đầu. Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu ôn tập Tiếng Anh tổng hợp khác như: Tài liệu luyện kỹ năng Tiếng Anh cơ bản, Ôn tập Ngữ pháp Tiếng Anh, Luyện thi Tiếng Anh trực tuyến,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
15 15.600
Sắp xếp theo

    Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use

    Xem thêm