Write about your leisure activities

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo chủ đề, Tổng hợp bài viết tiếng Anh Topic Talk About Your Favorite Ieisure Activity dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. TOP 3 đoạn văn tiếng Anh về hoạt động giải trí của em bao gồm nhiều Từ vựng - Cấu trúc tiếng Anh quan trọng khi nói về chủ đề Leisure Activities giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Xem thêm: Talk about your favorite leisure activity

Talk about your leisure activities reading books - bài viết số 1

My leisure activity is reading. I like reading because it is a hobby that is useful and interesting: useful because you can find a lot of knowledge of all areas that you need; interesting because the books can give you the joy and help you relax after a hard working day etc…

Especially, when you join the forum, you can meet a lot of people who have interests similar to yours, comment on the books or novels that interest you.

My love for books started at the age of ten years old. I was awarded “The Scarlet Sails” of Alexandre Green by my grandfather. It is the first book that I have seen. I do not know how many times I read it (Up to now, I still love it and occasionally read it again). I always hope that I will have my own library in the future. I love books very much and perhaps, I couldn’t live without them.

Bản dịch

Hoạt động giải trí yêu thích của tôi là đọc sách. Tôi thích đọc sách vì đó là một sở thích hữu ích và thú vị: hữu ích bởi vì bạn có thể tìm thấy rất nhiều kiến ​​thức về tất cả các lĩnh vực mà bạn mong muốn; thú vị vì những quyển sách có thể đem lại cho bạn niềm vui và giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc vất vả …

Đặc biệt, khi bạn tham gia diễn đàn, bạn có thể gặp rất nhiều người có sở thích giống bạn, bình luận về sách hoặc tiểu thuyết mà bạn quan tâm.

Tình yêu đối với những cuốn sách bắt đầu khi tôi được 10 tuổi. Tôi được ông nội của tôi tặng “The Scarlet Sails” của Alexandre Green. Đây là cuốn sách đầu tiên của tôi. Tôi đọc nó không biết bao nhiêu lần (Cho đến bây giờ, tôi vẫn thích nó và đôi khi đọc nó lần nữa). Tôi luôn luôn hy vọng rằng tôi sẽ có thư viện của mình trong tương lai của tôi. Tôi yêu sách rất nhiều và có lẽ, tôi không thể sống thiếu chúng.

Write a paragraph about your leisure activities 8 10 sentences - bài viết số 2

You know, I go to school during the weekdays, so I have little leisure time. Therefore, I usually watch films on the weekend. I really enjoy watching many types of films, but my favourite is drama. I usually go to the cinema twice a week. I have more experience in life through the films I have watched because they could help me reduce stresses after days of hard studying and feel more self-confident. Thanks to the those films, I could broaden my knowledge and learn new things.

Bản dịch

Bạn biết đấy, tôi đi học vào các ngày trong tuần, vì vậy tôi có rất ít thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, tôi thường xem phim vào cuối tuần. Tôi thực sự thích xem nhiều thể loại phim, nhưng tôi thích nhất là phim truyền hình. Tôi thường đến rạp chiếu phim hai lần một tuần. Tôi có thêm kinh nghiệm trong cuộc sống qua những bộ phim đã xem vì chúng có thể giúp tôi giảm bớt căng thẳng sau những ngày học tập vất vả và tự tin hơn. Nhờ những bộ phim đó, tôi có thể mở mang kiến ​​thức và học hỏi nhiều điều mới.

Write a paragraph about your leisure activities listening to music - bài viết số 3

In my free time, I love to relax myself by listening to music and watching my favorite films. I study all day, so after 7 PM is the only time that I can use for myself. I have a smartphone, so I can download a lot of songs from the Internet for free, and I usually listen to them with my headphones. If noone is at home, I will turn on the loudspeakers to have the best experience with music, but most of the time I only listen to music with headphones.

Besides music, movies are my second biggest love. When I am not listening to the songs, I turn on my computer and watch some of the latest movies on the websites. My parents want me to read books to learn even in my free time, but I think I should do what I actually love to make myself comfortable.

Hướng dẫn dịch

Trong thời gian rảnh rỗi, tôi thích thư giãn bằng cách nghe nhạc và xem những bộ phim yêu thích. Tôi học cả ngày, vậy nên sau 7 giờ tối là thời gian duy nhất tôi dành cho bản thân.

Tôi có một chiếc điện thoại, vậy nên tôi có thể tải về nhiều bài hát miễn phí từ mạng Internet, và tôi thường nghe bằng tai nghe. Đôi khi không có ai ở nhà, tôi mở loa để có trải nghiệm tốt nhất với âm nhạc, nhưng hầu hết thời gian tôi chỉ sử dụng tai nghe.

Bên cạnh nhạc, phim ảnh là tình yêu lớn nhất của tôi. Khi tôi không nghe những bài hát, tôi mở vi tính và xem một vài bộ phim mới nhất trên những trang web. Bố mẹ tôi muốn tôi đọc sách để có thể học kể cả khi rảnh rỗi, nhưng tôi nghĩ tôi nên làm những gì tôi thích để khiến bản thân thoải mái.

Trên đây là Luyện viết tiếng Anh về Hoạt động giải trí yêu thích ngắn gọn. Ngoài ra, VnDoc.com mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu luyện viết tiếng Anh theo chủ đề khác như:

Write about your best friend

Talk about your daily activities

Miêu tả ngôi nhà bằng Tiếng Anh

21 Đoạn văn viết về Sở thích bằng tiếng Anh

Đánh giá bài viết
1 604
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm