Write a paragraph about how people in your family share housework

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit, Writing Unit 1 Family Life lớp 10 có đáp án được VnDoc.com đăng tải bao gồm TOP 4 đoạn văn tiếng Anh về Topic Household chore share lớp 10 giúp các em học sinh ôn tập Skills Unit 1 lớp 10 Family Life hiệu quả.

4. Make your family chore chart. Then, using the ideas in the chart, write a paragraph about how people in your family share housework. You can use the questions in 3 as cues for your writing. Làm bảng việc nhà của gia đình bạn. Rồi sử dụng những ý tưởng trong bảng, viết một đoạn văn về việc làm thế nào các thành viên trong gia đình bạn chia sẻ việc nhà. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi ở bài 3 như các gợi ý cho bài viết.

Write a paragraph about the share of household chores in your family - bài viết số 1

There are four people in my family: my dad, my mum, my older sister and I. We are all very busy. Therefore, household chores are divided equally among the members of my family. My dad does the heavy lifting around our house, sometimes prepares dinner. My mum does most of the cooking and groceries shopping. My older sister helps my mum cook lunch and dinner, do the laundry. I am responsible for taking out the rubbish. I love sharing the household chores with all members of my family. Everyone can reduce the burden and have some time to relax.

Hướng dẫn dịch

Có bốn người trong gia đình tôi: bố tôi, mẹ tôi, chị gái tôi và tôi. Tất cả chúng tôi đều rất bận rộn. Vì vậy, công việc gia đình tôi được chia đều cho các thành viên trong gia đình. Bố tôi làm những công việc nặng nhọc quanh nhà, đôi khi chuẩn bị bữa tối. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu nướng và mua sắm hàng tạp hóa. Chị gái tôi giúp mẹ nấu bữa trưa và bữa tối, giặt giũ. Tôi chịu trách nhiệm dọn rác. Tôi thích chia sẻ công việc gia đình với tất cả các thành viên trong gia đình. Mọi người có thể giảm bớt gánh nặng và có chút thời gian để thư giãn.

How people in the family share housework - bài viết số 2

Nowadays when society develop day by day, people have no time in doing housework, especially women. Not only do they have full-time of job, but they also take care of children and do the housework. In my opinion, family members should share housework together. One reason is that sharing housework can connect family members. Adult members do labors like laundry and cooking, children just do simple chores like watering garden or making their bed. Sharing housework makes us feel less tired and equal. Another reason is that doing housework brings knowledge organization of things, especially children. They will know how to keep their belongings tidied and everything kept clean as well. In addiction, we will feel responsible for our family. In conclusion, we should share housework to improve family life.

Nội dung dịch

Ngày nay khi xã hội phát triển từng ngày, con người không còn thời gian để làm việc nhà, đặc biệt là phụ nữ. Họ không chỉ có toàn thời gian làm việc mà còn chăm sóc con cái và làm việc nhà. Theo tôi, các thành viên trong gia đình nên chia sẻ việc nhà với nhau. Một lý do là chia sẻ công việc nhà có thể kết nối các thành viên trong gia đình. Các thành viên người lớn làm những công việc lao động như giặt giũ và nấu nướng, trẻ em chỉ làm những công việc đơn giản như tưới vườn hoặc dọn giường. Cùng nhau chia sẻ công việc nhà khiến chúng tôi bớt mệt mỏi và bình đẳng hơn. Một lý do khác là làm việc nhà mang lại kiến ​​thức tổ chức mọi thứ, đặc biệt là trẻ em. Chúng sẽ biết cách giữ cho đồ đạc của chúng được ngăn nắp và mọi thứ cũng được giữ sạch sẽ. Trong cơn nghiện, chúng ta sẽ cảm thấy có trách nhiệm với gia đình của mình. Kết luận, chúng ta nên chia sẻ việc nhà để cải thiện cuộc sống gia đình.

Đoạn văn tiếng Anh về chia sẻ việc nhà - bài viết số 3

Family plays an important role in people's lives. It's a place to protect, share happy moments or a place to relieve suffering is a place to protect, share happy moments or a place to relieve suffering. My small family always has the best for each other, the happiest thing is ho housework together. My Father always does the heaviest things, he fixes broken things, carries heavy things, ... Although it is difficult, he never laments. My mother is a housewife, she cook the meals , take care us when sick, ect. For me, my mother is a hero in my family . My grandma love gardening , thanks to  my family is able to enjoy clean, delicious and nutritious vegetables. My sister and my clean the house, look after baby. Finally is Baby , she always sleep ! After a busy day , My family watches TV programmes together. It's sweetest moment!

Bản dịch

Gia đình có vai trò quan trọng trong cuộc sống của con người. Là nơi đùm bọc, sẻ chia những giây phút hạnh phúc hay là nơi giải tỏa đau khổ là nơi che chở, sẻ chia những giây phút hạnh phúc hay là nơi giải tỏa những đau khổ. Gia đình nhỏ của mình luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau, hạnh phúc nhất là cùng nhau làm việc nhà. Cha tôi luôn làm những việc nặng nhất, sửa chữa những thứ hỏng hóc, khiêng những thứ nặng nhọc, ... Dù khó khăn nhưng Cha không bao giờ than thở. Mẹ tôi là một người nội trợ, bà nấu ăn, chăm sóc chúng tôi khi ốm đau, vv. Với tôi, mẹ là người hùng trong gia đình. Bà tôi rất thích làm vườn, nhờ vậy mà gia đình tôi được thưởng thức những loại rau sạch, ngon và bổ dưỡng. Em gái tôi và tôi dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc em bé. Cuối cùng là Baby, cô ấy luôn ngủ! Sau một ngày bận rộn, gia đình tôi cùng nhau xem các chương trình truyền hình. Đó là khoảnh khắc ngọt ngào nhất!

Đoạn văn về chia sẻ công việc nhà trong gia đình bằng tiếng Anh - bài viết số 4

I live in a family of five: my grandpa, my parents, my younger brother Phuc and I. We are all very busy: my dad works, my younger brother and I spend most of our time at school, so we share the household chores equally. My dad is the breadwinner, who is responsible for household finances. He also does the heavy lifting. My mum does most of the cooking, grocery shopping and doing the laundry. Being the elder child in the family, I take out the rubbish, sweep the house and water the houseplants twice a week. Phuc's responsibilities include laying the table for meals and feeding the chicken. Everybody in my family shares housework willingly so we can have free time to relax together.

Nội dung bài dịch

Tôi sống trong một gia đình 5 người: ông nội, bố mẹ, em trai Phúc và tôi. Bố tôi là trụ cột gia đình, người chịu trách nhiệm về tài chính trong gia đình. Anh ấy cũng nâng vật nặng. Mẹ tôi làm hầu hết các công việc nấu nướng, đi chợ và giặt giũ. Là con lớn trong gia đình, tôi dọn rác, quét nhà và tưới cây hai lần một tuần. Trách nhiệm của Phúc bao gồm dọn bàn ăn và cho gà ăn. Mọi người trong gia đình tôi sẵn sàng chia sẻ công việc nhà để chúng tôi có thời gian rảnh rỗi để thư giãn cùng nhau.

Trên đây TOP 4 đoạn văn tiếng Anh 10 Unit 1 về Family life hay nhất. Bên cạnh đó VnDoc.com đã đăng tải nhiều tài liệu tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family life bổ ích khác như:

Từ vựng Unit 1 lớp 10 Family Life

Ngữ pháp unit 1 lớp 10 Family life

Bài tập Unit 1 lớp 10 Family life có đáp án

Bài tập tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family life nâng cao

Đánh giá bài viết
1 23.042
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm