Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

Đề cương ôn thi học kì 2 lớp 10 môn tiếng Anh

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Chu Văn An được VnDoc.com đăng tải, là tài liệu tổng hợp toàn bộ kiến thức ngữ pháp Tiếng Anh được dạy trong chương trình lớp 10 cơ bản, cùng bài tập và đáp án giúp bạn ôn tập Tiếng Anh hiệu quả.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Ngữ văn lớp 10

Đề cương ôn tập môn Hóa học lớp 10 học kì 2

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014 - 2015

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

I. Phonetics:

 • / iə /: here, dear … - / eə /: where, pair … - / uə /: sure, tour …- / θ /: think, mouth … - / δ /: they, then …
 • Pronunciation of –ED
  • / id /: t, d Ex: decided + / d /: b, g, h, n, l, z, v, m, r, i, y… Ex: learned, played
  • / t /: còn lại. Ex: stopped
 • Pronunciation of –S/ES
  • / iz /: s, x, z, ch, ge, ce, sh. Ex: boxes, watches …
  • / s /: p(h), t, k , f (th / θ /, gh / f /) Ex: books, laughs …
  • / z /: còn lại Ex: pens, pencils …

II. Grammar points

1. CÂU ĐIỀU KIỆN

TYPE 1: Điều kiện có thể xảy ra

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

EX: If it doesn’t rain, we will go to the beach.

If someone phones me, tell them to leave a message.

TYPE 2: Điều kiện không thật ở hiện tại

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

EX: If it didn’t rain now, we would go to the beach.(e.g It is now raining outside.)

If I were you, I wouldn’t buy that expensive bicycle.

TYPE 3: Điều kiện không thật ở quá khứ

Đề cương ôn thi học kỳ II môn Tiếng Anh lớp 10 THPT Chu Văn An

EX: If it hadn’t rained yesterday, we would have gone to the beach.(e.g It rained heavily yesterday.)

If I had known she was ill yesterday, I would have come to visit her.

Đánh giá bài viết
34 50.458
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm