Talk about your favorite music

Nằm trong bộ đề Luyện viết tiếng Anh theo chủ đề, bài văn tiếng Anh viết/ nói về thể loại nhạc yêu thích dưới đây tổng hợp Từ vựng tiếng Anh về chủ đề Describe your favorite music và nhiều đoạn văn tiếng Anh mẫu khác nhau viết về chủ đề Thể loại nhạc yêu thích giúp các em chuẩn bị bài hiệu quả.

Từ vựng hay Chủ đề Talk about your favorite music lớp 10

A big fan of : Rất thích

Instrumental songs: Nhạc không lời

Jazz: Nhạc Jazz

Pop: Nhạc Pop

Hip hop: Nhạc Hiphop

EDM: Nhạc điện tử

Tempo: Tốc độ

Listen on repeat: Nghe đi nghe lại

Energetic: Năng động

To put it simply: Một cách dễ hiểu hơn

MP3 player: Máy nghe nhạc

Kpop: Nhạc pop Hàn Quốc

Got exposed to many cultures: Gặp được nhiều nền văn hóa

Concerts: Buổi diễn

Settle for: Chấp nhận với

Acoustic performance : Diễn acoustic

Cover artists: Các nghệ sĩ hát lại nhạc của ca sĩ khác

Amazing: Tuyệt vời

Choir: Dàn hợp xướng

Musical instruments: Nhạc cụ

Every corner of this city: Mọi ngóc ngách của thành phố

Describe your favorite music - Bài viết số 1

My favorite music is pop. Actually, I like all kinds of music. But the most favorite part is pop. That is because most people listen to music. Pop music is the most common music around us. It has a good point, we can listen to it easily, and we find it simple. Those reasons make me interested, so I like pop music. My favorite pop musician is Justin Bieber. He is one of the most famous soloist single. His songs are dance music but I like his voice and dance. I support the idea that a singer's voice is an important point in pop music. When I choose a song, I focus on the singer's voice style. also in my iPOD I have lots of songs; nearly all lists are pop music, but most of them are Korean pop music.

Hướng dẫn dịch

Nhạc yêu thích của tôi là nhạc pop. Thực ra, tôi thích tất cả các loại nhạc. Nhưng phần yêu thích nhất là pop. Đó là bởi vì hầu hết mọi người đều nghe nhạc. Nhạc pop là loại nhạc phổ biến nhất xung quanh chúng ta. Nó có một điểm hay, chúng ta có thể nghe dễ hiểu và thấy nó đơn giản. Những lý do đó khiến tôi thích thú, vì vậy tôi thích nhạc pop. Nhạc sĩ nhạc pop yêu thích của tôi là Justin Bieber. Anh ấy là một trong những ca sĩ solo nổi tiếng nhất hiện nay. Các bài hát của anh ấy là nhạc dance nhưng tôi thích giọng hát và vũ đạo của anh ấy. Tôi ủng hộ ý kiến ​​cho rằng giọng hát của một ca sĩ là một điểm quan trọng trong nhạc pop. Khi tôi chọn một bài hát, tôi tập trung vào chất giọng của ca sĩ. Cũng trong iPOD của tôi, tôi có rất nhiều bài hát; gần như tất cả danh sách đều là nhạc pop, nhưng hầu hết trong số đó là nhạc pop Hàn Quốc.

Talk about your favorite kind of music - Bài viết số 2

There are many kinds of music in the word but my favourite is country music. First, this type of music is traditional and very popular in Vietnam. People can listen to it on radio, TV, CDs or on the Internet. Second, country music helps me relax. For example, when I feel stressed or tired, I always listen to my favourite songs. It makes me feel more comfortable. Third, country music can connect people together. In a party, especially in the countryside, people often get together and sing a popular song of this type. Generally, I think more and more people will like listening to country music in the future.

Hướng dẫn dịch

Có nhiều loại nhạc trong từ nhưng yêu thích của tôi là nhạc đồng quê. Đầu tiên, loại này âm nhạc là truyền thống và rất phổ biến ở Việt Nam. Mọi người có thể nghe nó trên radio, TV, CD hoặc trên Internet. Thứ hai, nhạc đồng quê giúp tôi thư giãn. Ví dụ, khi tôi cảm thấy căng thẳng hoặc mệt mỏi, tôi luôn luôn nghe những bài hát yêu thích của tôi Nó làm cho tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thứ ba, nhạc đồng quê có thể kết nối mọi người lại với nhau Trong một bữa tiệc, đặc biệt là ở nông thôn, mọi người thường tụ tập và hát một bài hát nổi tiếng thuộc thể loại này. Nói chung, tôi nghĩ ngày càng nhiều người sẽ thích nghe nhạc đồng quê trong tương lai.

Describe your favorite kind of music - Đề số 3

Pop is my favorite music, and I like it for some reasons. Firstly, it relieves stress. Whenever I feel down or tired, I usually listen to pop music to relax or fall asleep. Then, my feelings actually become better. Secondly, music helps me to make friends. In my university, I have found many new friends who have the same passion for music. When we have free time, we usually talk about a song and sing it together. As a result, the number of my friends is increasing significantly. Finally, music also helps me to work more effectively. It is true that I am very lazy of cleaning my room, but when I listen to a pop song, I do very well and fast. In brief, music is an important part of my life. It brings many changes to me, so I see music as a friend of me.

Hướng dẫn dịch

Pop là thể loại nhạc yêu thích của tôi, và tôi thích nó vì một số lý do. Thứ nhất, nó làm giảm căng thẳng. Bất cứ khi nào tôi cảm thấy chán nản hoặc mệt mỏi, tôi thường nghe nhạc pop để thư giãn hoặc chìm vào giấc ngủ. Sau đó, cảm xúc của tôi thực sự trở nên tốt hơn. Thứ hai, âm nhạc giúp tôi kết bạn. Ở trường đại học của mình, tôi đã tìm được nhiều người bạn mới có cùng niềm đam mê với âm nhạc. Khi rảnh rỗi, chúng tôi thường nói về một bài hát và hát cùng nhau. Kết quả là số lượng bạn bè của tôi ngày càng tăng lên đáng kể. Cuối cùng, âm nhạc cũng giúp tôi làm việc hiệu quả hơn. Đúng là tôi rất lười dọn phòng, nhưng khi tôi nghe một bản nhạc pop, tôi làm rất tốt và nhanh. Tóm lại, âm nhạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi. Nó mang lại nhiều thay đổi cho tôi, vì vậy tôi xem âm nhạc như một người bạn của mình.

Trên đây là Viết 1 đoạn văn ngắn về thể loại nhạc mà em thích bằng tiếng Anh. Để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn và bài luận của mình, mời các bạn tham khảo thêm kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc.com, ngoài ra, nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 13.171
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm