Từ vựng Unit 1 lớp 10 Family Life

Từ vựng tiếng Anh (Vocabulary) đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình học tiếng Anh cơ bản cũng như Tiếng Anh nâng cao và tiếng Anh giao tiếp thông dụng. Song song với nắm chắc ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, việc mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh giúp bạn đọc phát triển câu và vận dụng vào giao tiếp tiếng Anh hàng ngày hiệu quả.

Từ vựng tiếng Anh 10 Unit 1 Family Life

Nằm trong tập tài liệu Từ vựng tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit năm 2021 - 2022, tài liệu Từ vựng tiếng Anh Unit 1 lớp 10 Family Life gồm toàn bộ từ mới Tiếng Anh quan trọng, kèm theo phiên âm chuẩn xác và định nghĩa tiếng Việt dễ hiểu là tài liệu học Từ vựng tiếng Anh lớp 10 theo Unit hiệu quả dành cho học sinh lớp 10. Mời Thầy cô, Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo!

* Xem chi tiết hướng dẫn học tiếng Anh 10 Unit 1 chương trình mới tại: Soạn tiếng Anh lớp 10 Unit 1 Family Life. FULL

VOCABULARY

1. benefit /ˈbenɪfɪt/ (n): lợi ích

2. breadwinner /ˈbredwɪnə(r)/ (n): người trụ cột đi làm nuôi cả gia đình

3. chore /tʃɔː(r)/ (n): công việc vặt trong nhà, việc nhà

4. contribute /kənˈtrɪbjuːt/ (v): đóng góp

5. critical /ˈkrɪtɪkl/ (a): hay phê phán, chỉ trích; khó tính

6. enormous /ɪˈnɔːməs/ (a): to lớn, khổng lồ

7. equally shared parenting /ˈiːkwəli - ʃeə(r)d - ˈpeərəntɪŋ/ (np): chia sẻ đều công việc nội trợ và chăm sóc con cái

8. extended family /ɪkˈstendɪd - ˈfæməli/ (np): gia đình lớn gồm nhiều thế hệ chung sống

9. (household) finances /ˈhaʊshəʊld - ˈfaɪnæns / (np): tài chính, tiền nong (của gia đình)

10. financial burden /faɪˈnænʃl - ˈbɜːdn/ (np): gánh nặng về tài chính, tiền bạc

11. gender convergence / ˈdʒendə(r) - kənˈvɜːdʒəns/(np): các giới tính trở nên có nhiều điểm chung

12. grocery /ˈɡrəʊsəri/ (n): thực phẩm và tạp hóa

13. heavy lifting /hevi ˈlɪftɪŋ/ (np): mang vác nặng

14. homemaker /ˈhəʊmmeɪkə(r)/ (n): người nội trợ

15. iron /ˈaɪən/ (v): là/ ủi (quần áo)

16. laundry /ˈlɔːndri/ (n): quần áo, đồ giặt là/ ủi

17. lay (the table for meals) /leɪ/ : dọn cơm

18. nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ (np): gia đình nhỏ chỉ gồm có bố mẹ và con cái chung sống

19. nurture /ˈnɜːtʃə(r)/ (v): nuôi dưỡng

20. responsibility /rɪˌspɒnsəˈbɪləti/ (n): trách nhiệm

21. do the cooking (v. phr.) nấu ăn

22. do the washing-up (v. phr.) rửa chén bát

23. do the shopping (v. phr.) đi mua sắm

24. bathe the baby (v. phr.) tắm cho em bé

25. clean the house (v. phr.) lau dọn nhà

26. do the heavy lifting (v. phr.) làm những việc nặng

27. do the laundry (v. phr.) giặt giũ

28. feed the baby (v. phr.) cho em bé ăn

29. fold the clothes (v. phr.) gấp quần áo

30. lay the table (v. phr.) bày bàn ăn

31. set the table (v. phr.) bày bàn ăn

32. mop (v.) lau nhà (bằng cây lau nhà)

33. mow the lawn (v. phr.) cắt cỏ (bằng máy)

34. prepare dinner (v. phr.) nấu cơm tối

35. put away the clothes (v. phr.) cất quần áo

36. sweep the house (v. phr.) quét nhà

37. take out the rubbish (v. phr.) đổ rác

38. tidy up the house (v. phr.) dọn dẹp nhà cửa

39. water the houseplants (v. phr.) tưới cây cảnh (cây trồng trong nhà)

40. house husband (n. phr) người chồng ở nhà nội trợ (vợ đi làm)

41. homemaking (n.) công việc nội trợ

42. overworked (adj) làm việc quá tải

43. household chore (n. phr.) việc nhà

Đáp ứng nhu cầu học tốt tiếng Anh lớp 10 năm 2021 - 2022, VnDoc.com đăng tải rất nhiều tài liệu lý thuyết Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 cũng như bài tập, ôn tập tiếng Anh theo từng chuyên đề, theo từng bài học khác nhau trong chương trình mới và chương trình cũ của bộ GD-ĐT. VnDoc.com mong rằng đây sẽ là nguồn tài liệu ôn tập tiếng Anh lớp 10 cả năm hiệu quả.

* Xem thêm: Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 chương trình mới Unit 1: Family Life

* Nếu các em đang theo học chương trình sách cũ, tham khảo từ vựng tiếng Anh 10 Unit 1 tại: Từ vựng tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A Day in The Life of ...

Trên đây là toàn bộ Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh lớp 10 Family life sách mới. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Đánh giá bài viết
16 18.315
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm