Ngữ pháp Unit 6 lớp 10 Gender Equality

Với mong muốn giúp các em ôn tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit hiệu quả, mời các bạn vào tham khảo Ngữ pháp tiếng Anh lớp 10 Unit 6: Gender Equality do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải dưới đây trình bày nội dung ngữ pháp của bài 6 là Thể bị động của động từ khiếm khuyết rất quan trọng. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

I. Modal Verbs - Động từ khuyết thiếu trong tiếng Anh

Modals (Động từ khuyết thiếu)

Functions (Chức năng)

Examples (Ví dụ)

can, could (có thể)

ability (khả năng)

I can't work as hard as she does.

should, ought to (nên)

advice or duty (lời khuyên, bổn phận)

Boys should / ought to do housework.

We should / ought to meet more often.

must (phải)

duty (bổn phận)

Students must do their homework.

can, could, may (có thể)

 

permission (cho phép)

 

You can have a day off if you're tired.

May I go out?

may, might, can, could (có lẽ, có thể)

possibility(khả năng)

We can/could /may/ might / go out for dinner tonight.

can't, mustn't, may not (không thể không được, có lẽ không)

prohibition (cấm)

 

She can't go out in such cold weather. You mustn't cheat in the exams.

You may not wear slippers to school.

may, will, would

 

request (yêu cầu)

 

Would you mind if I sat here?

Will you please take a message?

II. Modal verbs in passive voice - Thể bị động của Động từ khuyết thiếu

Câu chủ động - Active

S + can/ may/ must/ have to/ used to/ ought to/ should + V

Câu bị động - Passive

S + can/ may/ must/ have to/ used to/ ought to/ should + be + Ved/3

Ex: The manager should sign these contracts today.

These contracts should be signed by the manager today.

Ex: Active: I can use this machine. Tôi có thể sử dụng cái máy này.

Passive: This machine can be used by me. Cái máy này có thể được dùng bởi tôi.

* Thể bị động được dùng khi:

a) Không biết hay không cần biết đến tác nhân thực hiện hành động.

Ex: This house can be built in 1999.

Ngôi nhà này có thể dược xây vào năm 1999.

b) Muốn nhấn mạnh người hoặc vật thực hiện hành động bởi một cụm từ bắt đầu với “by”.

Ex: A new bridge may be built by local people.

Cây cầu mới này có thể dược xây bởi người dân địa phương.

Trên đây là Cấu trúc Ngữ pháp tiếng Anh 10 Unit 6 Gender Equality chi tiết nhất. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 10 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 10, Đề thi học kì 1 lớp 10, Đề thi học kì 2 lớp 10, Bài tập Tiếng Anh lớp 10 theo từng Unit trực tuyến,.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu học tập lớp 10 THPT miễn phí trên Facebook: Tài liệu học tập lớp 10. Mời các bạn học sinh tham gia nhóm, để có thể nhận được những tài liệu đầy đủ các môn học mới nhất.

Đánh giá bài viết
4 6.447
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm