Write about your best friend

Nối tiếp chuyên đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề, tài liệu tiếng Anh topic Write/ Talk about your best friend dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện viết kỹ năng gồm 10 đoạn văn tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc học được cách viết bài hiệu quả.

Talk about your best friend - Bài viết số 1

I have a lot of friends but my best friend is Anh. She is one of the classmates. We have known each other since we were 6 years old. She has a short black hair and it is straight. Her lips is small but it's very beautiful. Her eyes is very affectionately. She is tall and thin. She is very kind and and generous. She spends her free time doing volunteer work at a local orphanage but she is a hard working student who always gets good grades. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased to have such a kind and understanding friend like here. I wish our friendship will last forever.

Dịch

Tôi có rất nhiều bạn bè nhưng người bạn tốt nhất của tôi là Anh. Cô là một trong những bạn cùng lớp. Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi đã 6 tuổi. Cô có một mái tóc đen ngắn và thẳng. Đôi môi của cô là nhỏ nhưng nó rất đẹp. Đôi mắt cô rất trìu mến. Cô ấy cao và gầy. Cô ấy rất tốt bụng và hào phóng và. Cô dành thời gian rảnh của mình làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi địa phương nhưng cô là một sinh viên làm việc chăm chỉ những người luôn luôn được điểm tốt. Không giống như tôi, cô ấy thích môn thể thao rất nhiều. Cô chơi cầu lông rất tốt. Tôi rất vui vì có một loại và một người bạn hiểu biết như ở đây. Tôi mong tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.

Describe your best friend - Bài viết số 2

The name of my best friend is Linh. She is my good friend and cares for me a lot. She behaves me well and helps always. I met her in class 6 and became best friend. She is my true friend because she understands me very well and cares for my every need. I like her very much. I never had any friend like her ever before. She comes to my home and I too go to her home. Our parents respects us very much and like our friendship. She is so precious for me and I never want to lose her. Whenever I get absent in the classroom, she helps me in doing all the left home works and class works.

She is much similar to me in many aspects. She never argues me and describes me well anything which I get stuck. She is an open minded girl and never feels bad for my misbehave. She is very entertaining in nature and makes me laugh through her interesting jokes and talks in the spare time. She is very cute and attractive, attracts everyone through her smile and nice way of talk. She promotes me always to do better in the classroom and exams. We are good in sports and academic activities. She takes my opinions in her every tough work to do in the right way. We manage to share things in our difficult times. We always perform better in the class tests and main exams.

Hướng dẫn dịch

Tên bạn thân của tôi là Linh. Cô ấy là bạn tốt của tôi và quan tâm đến tôi rất nhiều. Cô ấy đối xử tốt với tôi và luôn giúp đỡ tôi. Tôi gặp cô ấy khi học lớp 6 và trở thành bạn thân. Cô ấy là người bạn thực sự của tôi vì cô ấy rất hiểu tôi và quan tâm đến mọi nhu cầu của tôi. Tôi thích cô ấy rất nhiều. Tôi chưa từng có người bạn nào như cô ấy trước đây. Cô ấy đến nhà tôi và tôi cũng đến nhà cô ấy. Cha mẹ chúng tôi rất tôn trọng chúng tôi và thích tình bạn của chúng tôi. Cô ấy rất quý giá đối với tôi và tôi không bao giờ muốn mất cô ấy. Bất cứ khi nào tôi vắng mặt trong lớp, cô ấy sẽ giúp tôi làm tất cả các công việc còn lại ở nhà và các bài tập ở lớp.

Cô ấy và tôi có rất nhiều điểm tương đồng. Cô ấy không bao giờ tranh luận với tôi và mô tả tốt về tôi bất cứ điều gì mà tôi gặp khó khăn. Cô ấy là một cô gái cởi mở và không bao giờ cảm thấy tồi tệ vì hành vi sai trái của tôi. Bản chất cô ấy rất vui tính và khiến tôi bật cười qua những câu chuyện cười và trò chuyện thú vị của cô ấy vào những lúc rảnh rỗi. Cô ấy rất dễ thương và hấp dẫn, thu hút mọi người qua nụ cười và cách nói chuyện dễ thương. Cô ấy khuyến khích tôi luôn làm tốt hơn trong lớp học và các kỳ thi. Chúng tôi giỏi thể thao và các hoạt động học tập. Cô ấy tiếp thu ý kiến ​​của tôi trong mọi công việc khó khăn của cô ấy để làm theo cách đúng đắn. Chúng tôi quản lý để chia sẻ những điều trong thời gian khó khăn của chúng tôi. Chúng tôi luôn hoàn thành tốt hơn trong các bài kiểm tra trên lớp và các kỳ thi chính.

Talk about your close friend - Bài viết số 3

I think everybody at least has one close friend in their life. And so do I. I have one close friend, Chi. We aren't in the same class at primary but we study in the same class in secondary school. Chi is a beautiful girl with big black eyes and an oval rosy face. She is one of the most intelligent students in my class who always at the second top. She likes reading love story so she's very imaginative. Sometimes, her hyperactivity begin that she's more talkative than usual. She's also sociable and has a good sense of humor. Her jokes always make us laugh. I and her are inseparable every day. She always beside me when I sad or happy. I love her very much. I hope our friendship will never die.

Bài dịch

Tôi nghĩ rằng ai cũng ít nhất có một người bạn thân trong đời. Và tôi cũng vậy, tôi có một người bạn thân là Chi. Chúng tôi không học cùng lớp lúc tiểu học nhưng chúng tôi học cùng lớp ở trường trung học. Chi là một cô gái xinh đẹp với đôi mắt to đen láy và khuôn mặt trái xoan hồng hào. Cô ấy là một trong những học sinh thông minh nhất trong lớp của tôi, luôn đứng đầu thứ hai. Cô ấy thích đọc truyện ngôn tình nên rất giàu trí tưởng tượng. Đôi khi, sự tăng động của cô ấy bắt đầu khiến cô ấy nói nhiều hơn bình thường. Cô ấy cũng hòa đồng và có khiếu hài hước. Những câu chuyện cười của cô ấy luôn khiến chúng tôi bật cười. Tôi và cô ấy ngày nào không thể tách rời. Cô ấy luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn hay vui. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi hy vọng tình bạn của chúng tôi sẽ không bao giờ chết.

Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh có dịch - Bài viết số 4

I have many friends but Ankur is my best friend. He studies in my class. We go to school together. We also sit together to do our home work. He is good at studies and helps the students who are weak in studies.

Ankur is the monitor of our class. He obeys and respects his teachers and parents. He is good at games. He has won many prizes for our school. He comes from a middle-class family. His father is a teacher and his mother, a housewife.

He wears clean clothes. He leads a simple life. He is always regular. He wants to become a doctor. All the teachers of our school love Ankur. I am proud of him.

Dịch:

Tôi có nhiều bạn bè nhưng Ankur là người bạn thân nhất của tôi. Anh ấy học cùng lớp với tôi. Chúng tôi đi học cùng nhau. Chúng tôi cũng ngồi với nhau để làm bài tập về nhà của chúng tôi. Anh ấy học giỏi và giúp đỡ những sinh viên yếu kém trong học tập.

Ankur là lớp trưởng của lớp chúng tôi. Anh ấy vâng lời và tôn trọng giáo viên và cha mẹ của mình. Anh ấy giỏi trò chơi. Anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng cho trường của chúng tôi. Anh ấy xuất thân từ một gia đình trung lưu. Cha anh là một giáo viên và mẹ anh ấy là một bà nội trợ.

Anh mặc quần áo sạch. Anh sống một cuộc sống đơn giản. Anh ấy luôn luôn đúng giờ. Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ. Tất cả các giáo viên ở trường chúng tôi đều yêu quý Ankur. Tôi tự hào về anh ấy.

Viết đoạn văn tả bạn thân trong tiếng Anh - Bài viết số 5

My best friend is my classmate at school. She and I have been studying together since we entered school in kindergarten. We have studied together all these years. We also travel by the school bus together because we stay close to each other. Her home is only a ten minute walk from my place.

My friend is kindly and sweet-natured. We are always happy to be with each other. We enjoy studying, playing and eating together. If I am sad she will do all she can to make me smile and feel happy.

She has always been kind and helpful to me. When I miss school because I am unwell she comes to my place to share with me all that has been done at school. When she misses school I too help her with all that has been covered at school. We also play badminton together in the evenings.

Dịch

Người bạn tốt nhất của tôi là bạn cùng lớp ở trường. Cô ấy và tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Chúng tôi đã học cùng nhau trong suốt những năm đó. Chúng tôi cũng đi học bằng xe buýt của trường học với nhau vì chúng tôi ở gần nhau. Nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi mười phút đi bộ.

Cô ấy là một người tốt bụng và ngọt ngào. Chúng tôi luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Chúng tôi thích học, chơi và ăn cùng nhau. Nếu tôi buồn cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến tôi mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc.

Cô ấy luôn tốt bụng và giúp đỡ tôi. Khi tôi nghỉ học vì ốm, cô ấy đến nhà tôi để chia sẻ với tôi tất cả những gì đã làm ở trường. Khi cô ấy nghỉ học, tôi cũng giúp cô ấy với tất cả những gì đã được học ở trường. Chúng tôi cũng chơi cầu lông cùng nhau vào buổi tối.

Đoạn văn tiếng Anh tả bạn thân có dịch - Bài viết số 6

Everyone of us has at least one best friend to share happiness and sadness in our life. I am too. My best friend is Lan. Her house is next to mine. So we grew up together and became best friend.

Lan also was my desk-mate at primary school. One day, I forgot to bring my umbrella. That afternoon, it rained cats and dogs. The way from my house to school is just about half of kilometer, but my parents was busy at company. Therefore, they could not pick up me. I stood on in front of school’ gate. I didn’t know what to do. Lan realised that i couldn’t home because of not having umbrella. She just have a raincoat and she wanted to share it with me. When we go to home, both of us were soaking wet. Because of that, she caught cold. That made me moving. That was our first memory, also date worth remembering with me.

Lan is good - looking with the long hair and bid bright eyes. She has got an oval face with a high nose and a small mouth. The dimples on chubby cheeks make her cute, especially when she smiles. She is quite tall and slim. Not only she have a pretty appearance but also has good character. She is caring, down-to-earth, understanding. She help everyone as she can. When i have trouble or be in bad mood, she always beside me, encourage me. I feel relief after confiding to her. She is too. We always exchange confidences and share weal and woe in life.

Lan is a smart girl. She excels at every subject that makes me admire her very much. I have ever seen her discouragement. She keep calm in any situation. Perhaps she is solid moral support for me. Lan is a good example to me.

For me, true friendship is one of the best precious thing in the world. I am proud to say that I have such a loyal friendship. I realise that Lan play an important part in my life. She is one in million. I strongly believe that our relationship is lasting forever.

Dịch:

Mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất một người bạn để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng vậy. Bạn thân của tôi là Lan. Nhà cô ấy ở cạnh nhà tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và trở thành bạn thân.

Lan cũng là bạn cùng bàn với tôi ở tiểu học. Một ngày, tôi quên mang ô. Chiều hôm ấy, trời mưa rất to. Đường từ nhà tôi đến trường chỉ khoảng nửa kilomet nhưng bố mẹ tôi bận việc ở công ty. Vì vậy họ không thể đón tôi. Tôi đứng trước cổng trường. Tôi không biết phải làm gì. Lan nhận ra rằng là tôi không thể về nhà vì không có ô. Cô ấy chỉ có một cái áo mưa nhưng cô ấy muốn chia sẻ nó với tôi. Khi chúng tôi về đến nhà, cả hai đều ướt sũng. Vì thế mà cô ấy đã bị cảm lạnh. Điều đó khiến tôi cảm động. Đó là kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi, cũng là ngày đáng nhớ đối với tôi.

Lan nhìn đẹp với mái tóc dài và đôi mắt sáng. Cô ấy có khuôn mặt hình trái xoan với cái mũi cao và miệng nhỏ. Đôi má lúm đồng tiền khiến cho cô ấy dễ thương, đặc biệt là khi cười. Cô ấy khá cao và mảnh. Cô ấy không chỉ có ngoại hình dễ thương mà còn có tính cách tốt. Cô ấy biết quan tâm, thân thiện và biết thấu hiểu. Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người nếu có thể. Khi tôi gặp khó khăn hay buồn phiền, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng sau khi tâm sự với cô ấy. Cô ấy cũng vậy. Chúng tôi luôn tâm sự với nhau và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Lan là một cô gái thông minh. Cô ấy giỏi ở tất cả các môn học làm cho tôi khâm phục rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy sự nản lòng ở cô ấy. Cô ấy bình tĩnh trong mọi tình huống. Có lẽ cô ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Lan là tấm gương cho tôi noi theo.

Với tôi, tình bạn chân chính là một trong số những thứ quý giá trên thế giới này. Tôi tự hào khi nói rằng tôi cũng có một tình bạn chân thành như thế. Tôi nhận ra rằng Lan đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cô ấy là duy nhất. Tôi tin chắc rằng mối quan hệ của tôi sẽ trường tồn mãi mãi.

Write a paragraph to describe your best friend - Bài viết số 7

The best friend I would like to talk about is Kevin who has been my best friend since we were 8. We studied at the same primary school and grew up together since.

Our friendship started when we both had a Superman action figure. We talked about Superman and other superheroes for a long while after our classes. We went to different colleges from different countries but we always keep in touch. Now we both have a job in the same city and although we are very busy with work, we always spend time together when having a chance.

Kevin is a driven and ambitious person who always work hard to strive for success. However, he’s also a down-to-Earth guy and a kind soul. When it comes to family and friends, he is always willing to help without asking anything in return. Whenever we meet up, we often exchange our thoughts about books and politics and other social topics.

I enjoy spending time with Kevin because we share so many common interests. I never feel bored spending time with him. Since we are friends for a long time, we understand each other very well. We studies together and do a lot of fun activities together. Good friendship, understanding and common interests make us best friends.

Nội dung dịch

Người bạn tốt nhất mà tôi muốn nói đến là Kevin, người bạn thân nhất của tôi từ khi chúng tôi lên 8. Chúng tôi học cùng một trường tiểu học và lớn lên cùng nhau kể từ đó.

Tình bạn của chúng tôi bắt đầu khi cả hai đều có nhân vật Siêu nhân hành động. Chúng tôi đã nói về Siêu nhân và các siêu anh hùng khác trong một thời gian dài sau giờ học của chúng tôi. Chúng tôi đã đến các trường đại học khác nhau từ các quốc gia khác nhau nhưng chúng tôi luôn giữ liên lạc. Hiện tại cả hai chúng tôi đều có công việc ở cùng một thành phố và dù rất bận rộn với công việc nhưng chúng tôi luôn dành thời gian cho nhau khi có cơ hội.

Kevin là một người có chí hướng và tham vọng, luôn làm việc chăm chỉ để đạt được thành công. Tuy nhiên, anh ấy cũng là một người bình thường và có một tâm hồn nhân hậu. Khi nói đến gia đình và bạn bè, anh ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ mà không đòi hỏi bất cứ điều gì đáp lại. Bất cứ khi nào chúng tôi gặp nhau, chúng tôi thường trao đổi những suy nghĩ của mình về sách, chính trị và các chủ đề xã hội khác.

Tôi thích dành thời gian với Kevin vì chúng tôi có rất nhiều sở thích chung. Tôi không bao giờ cảm thấy chán khi dành thời gian cho anh ấy. Vì là bạn bè lâu năm nên chúng tôi rất hiểu nhau. Chúng tôi học cùng nhau và thực hiện rất nhiều hoạt động vui vẻ cùng nhau. Tình bạn tốt, sự thấu hiểu và chung sở thích khiến chúng tôi trở thành những người bạn tốt nhất.

Write a paragraph about your best friend - bài viết số 8

I have a close friend. She is Ngoc Anh. We have played together for almost 10 years. She is a good personality. Although she doesn't beautiful, she learned very well and she always humble. Anyone, who was trouble with her is always helping. The sad things and the happy things she always shares for me. She is a good friend and so I need to cherish for a lifetime. and i hope our friendship never changes.

Bài dịch

Tôi có một người bạn thân. Cô ấy là Ngọc Anh. Chúng tôi đã chơi với nhau gần 10 năm. Cô ấy là một nhân cách tốt. Tuy không xinh nhưng cô ấy học rất giỏi và luôn khiêm tốn. Bất cứ ai gặp rắc rối với cô ấy đều luôn giúp đỡ. Những chuyện vui buồn cô ấy luôn chia sẻ cho tôi. Cô ấy là một người bạn tốt và vì vậy tôi cần phải trân trọng suốt đời. và tôi hy vọng tình bạn của chúng tôi không bao giờ thay đổi.

Talk about your close friend - bài viết số 9

My best friend is Lan. We have known each other since we were 10 years old. However we became best friends when we were at grade 7. At that time I was very bad at English and it was who helped me improve my English. Now she lives with her parents in Nguyen Trai street.

If I were to describe how she looks I would say she is very pretty. She has long black hair a straight nose and a small pointed chin. She is quite slim. She doesn t like to dress up so I usually see her wearing jeans and a T - shirt. She has a very nice personality and a wonderful sense of humour but she can also get a little depressed from time to time. I can always count on her to be honest and to give me the best advice.

What I like about Lan is that she has same hobbies with me. We both enjoy singing karaoke reading comic books and going shopping. We like going to the cinema but sometimes can t agree on which movie to see. In addition since I am better in Maths and Chemistry and she is better in English and languages we can always help each other if we get confused about a difficult homework assignment. We are so lucky that we get along so well. I hope that our friendship can last long.

Lời dịch

Bạn thân nhất của tôi là Lan. Chúng tôi quen nhau từ năm 10 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi đã trở thành bạn thân khi chúng tôi học lớp 7. Lúc đó tôi rất kém tiếng Anh và đó là người đã giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình. Hiện cô sống cùng bố mẹ ở đường Nguyễn Trãi.

Nếu tôi mô tả cô ấy trông như thế nào, tôi sẽ nói rằng cô ấy rất xinh. Cô ấy có mái tóc đen dài, mũi thẳng và cằm nhọn nhỏ. Cô ấy khá mảnh mai. Cô ấy không thích ăn mặc nên tôi thường thấy cô ấy mặc quần jean và áo phông. Cô ấy có một tính cách rất tốt và một khiếu hài hước tuyệt vời nhưng đôi khi cô ấy cũng có thể hơi chán nản. Tôi luôn có thể tin tưởng vào cô ấy là người trung thực và cho tôi lời khuyên tốt nhất.

Điều tôi thích ở Lan là cô ấy có cùng sở thích với tôi. Cả hai chúng tôi thích hát karaoke, đọc truyện tranh và đi mua sắm. Chúng tôi thích đến rạp chiếu phim nhưng đôi khi không thể thống nhất xem nên xem bộ phim nào. Ngoài ra, vì tôi giỏi Toán và Hóa hơn còn cô ấy giỏi tiếng Anh và ngôn ngữ hơn nên chúng tôi luôn có thể giúp đỡ nhau nếu chúng tôi bối rối về một bài tập khó về nhà. Chúng tôi rất may mắn vì chúng tôi rất hợp nhau. Tôi hy vọng rằng tình bạn của chúng tôi có thể tồn tại lâu dài.

Topic talk about your best friend ngắn gọn - bài viết số 10

Of all my friends, I like Anna the most. We've studied together since grade 1 and now we are both eleven. She is tall. She has long black hair. With round wide eyes and white teeth, Anna looks like an angle. Her smiling face is the thing I like most about her. She is a person who is always understanding, caring and helpful. Anna is very humorous. Anywhere, anytime she can tell jokes to me. In short, Anna is my closed friend, and I believe that nothing is going to change my love for her.

Bài dịch

Trong tất cả những người bạn của tôi, tôi thích Anna nhất. Chúng tôi đã học cùng nhau từ năm lớp 1 và bây giờ chúng tôi đã mười một tuổi. Cô ấy cao. Cô ấy có mái tóc đen dài. Với đôi mắt to tròn và hàm răng trắng đều, Anna trông như không góc chết. Khuôn mặt tươi cười của cô ấy là điều tôi thích nhất ở cô ấy. Cô ấy là một người luôn thấu hiểu, quan tâm và giúp đỡ mọi người. Anna rất hài hước. Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào cô ấy có thể kể chuyện cười cho tôi. Tóm lại, Anna là bạn thân của tôi, và tôi tin rằng sẽ không có gì thay đổi được tình yêu của tôi dành cho cô ấy.

Trên đây là Đoạn văn tiếng Anh mẫu về bạn thân. Mời các bạn tham khảo thêm kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc.com, ngoài ra nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
108 96.046
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm