Write about your best friend

Nối tiếp chuyên đề luyện viết Tiếng Anh theo chủ đề, tài liệu tiếng Anh topic Write/ Talk about your best friend dưới đây do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu luyện viết kỹ năng gồm 5 đoạn văn tiếng Anh khác nhau giúp bạn đọc học được cách viết bài hiệu quả.

Bài viết số 1: Talk about your best friend

I have a lot of friends but my best friend is Anh. She is one of the classmates. We have known each other since we were 6 years old. She has a short black hair and it is straight. Her lips is small but it's very beautiful. Her eyes is very affectionately. She is tall and thin. She is very kind and and generous. She spends her free time doing volunteer work at a local orphanage but she is a hard working student who always gets good grades. Unlike me, she likes sports very much. She plays badminton very good. I am very pleased to have such a kind and understanding friend like here. I wish our friendship will last forever.
Dịch :
Tôi có rất nhiều bạn bè nhưng người bạn tốt nhất của tôi là Anh. Cô là một trong những bạn cùng lớp. Chúng tôi đã biết nhau từ khi chúng tôi đã 6 tuổi. Cô có một mái tóc đen ngắn và thẳng. Đôi môi của cô là nhỏ nhưng nó rất đẹp. Đôi mắt cô rất trìu mến. Cô ấy cao và gầy. Cô ấy rất tốt bụng và hào phóng và. Cô dành thời gian rảnh của mình làm công việc tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi địa phương nhưng cô là một sinh viên làm việc chăm chỉ những người luôn luôn được điểm tốt. Không giống như tôi, cô ấy thích môn thể thao rất nhiều. Cô chơi cầu lông rất tốt. Tôi rất vui vì có một loại và một người bạn hiểu biết như ở đây. Tôi mong tình bạn của chúng tôi sẽ kéo dài mãi mãi.

Bài viết số 2: Describe your best friend

The name of my best friend is Linh. She is my good friend and cares for me a lot. She behaves me well and helps always. I met her in class 6 and became best friend. She is my true friend because she understands me very well and cares for my every need. I like her very much. I never had any friend like her ever before. She comes to my home and I too go to her home. Our parents respects us very much and like our friendship. She is so precious for me and I never want to lose her. Whenever I get absent in the classroom, she helps me in doing all the left home works and class works.

She is much similar to me in many aspects. She never argues me and describes me well anything which I get stuck. She is an open minded girl and never feels bad for my misbehave. She is very entertaining in nature and makes me laugh through her interesting jokes and talks in the spare time. She is very cute and attractive, attracts everyone through her smile and nice way of talk. She promotes me always to do better in the classroom and exams. We are good in sports and academic activities. She takes my opinions in her every tough work to do in the right way. We manage to share things in our difficult times. We always perform better in the class tests and main exams.

Bài viết số 3: Viết đoạn văn về người bạn thân bằng tiếng Anh có dịch

I have many friends but Ankur is my best friend. He studies in my class. We go to school together. We also sit together to do our home work. He is good at studies and helps the students who are weak in studies.

Ankur is the monitor of our class. He obeys and respects his teachers and parents. He is good at games. He has won many prizes for our school. He comes from a middle-class family. His father is a teacher and his mother, a housewife.

He wears clean clothes. He leads a simple life. He is always regular. He wants to become a doctor. All the teachers of our school love Ankur. I am proud of him.

Dịch:

Tôi có nhiều bạn bè nhưng Ankur là người bạn thân nhất của tôi. Anh ấy học cùng lớp với tôi. Chúng tôi đi học cùng nhau. Chúng tôi cũng ngồi với nhau để làm bài tập về nhà của chúng tôi. Anh ấy học giỏi và giúp đỡ những sinh viên yếu kém trong học tập.

Ankur là lớp trưởng của lớp chúng tôi. Anh ấy vâng lời và tôn trọng giáo viên và cha mẹ của mình. Anh ấy giỏi trò chơi. Anh ấy đã giành được nhiều giải thưởng cho trường của chúng tôi. Anh ấy xuất thân từ một gia đình trung lưu. Cha anh là một giáo viên và mẹ anh ấy là một bà nội trợ.

Anh mặc quần áo sạch. Anh sống một cuộc sống đơn giản. Anh ấy luôn luôn đúng giờ. Anh ấy muốn trở thành một bác sĩ. Tất cả các giáo viên ở trường chúng tôi đều yêu quý Ankur. Tôi tự hào về anh ấy.

Bài viết số 4: Viết đoạn văn tả bạn thân trong tiếng Anh

My best friend is my classmate at school. She and I have been studying together since we entered school in kindergarten. We have studied together all these years. We also travel by the school bus together because we stay close to each other. Her home is only a ten minute walk from my place.

My friend is kindly and sweet-natured. We are always happy to be with each other. We enjoy studying, playing and eating together. If I am sad she will do all she can to make me smile and feel happy.

She has always been kind and helpful to me. When I miss school because I am unwell she comes to my place to share with me all that has been done at school. When she misses school I too help her with all that has been covered at school. We also play badminton together in the evenings.

Dịch

Người bạn tốt nhất của tôi là bạn cùng lớp ở trường. Cô ấy và tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Chúng tôi đã học cùng nhau trong suốt những năm đó. Chúng tôi cũng đi học bằng xe buýt của trường học với nhau vì chúng tôi ở gần nhau. Nhà cô ấy chỉ cách nhà tôi mười phút đi bộ.

Cô ấy là một người tốt bụng và ngọt ngào. Chúng tôi luôn vui vẻ khi ở bên nhau. Chúng tôi thích học, chơi và ăn cùng nhau. Nếu tôi buồn cô ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để khiến tôi mỉm cười và cảm thấy hạnh phúc.

Cô ấy luôn tốt bụng và giúp đỡ tôi. Khi tôi nghỉ học vì ốm, cô ấy đến nhà tôi để chia sẻ với tôi tất cả những gì đã làm ở trường. Khi cô ấy nghỉ học, tôi cũng giúp cô ấy với tất cả những gì đã được học ở trường. Chúng tôi cũng chơi cầu lông cùng nhau vào buổi tối.

Bài viết số 5: Đoạn văn tiếng Anh tả bạn thân có dịch

Everyone of us has at least one best friend to share happiness and sadness in our life. I am too. My best friend is Lan. Her house is next to mine. So we grew up together and became best friend.

Lan also was my desk-mate at primary school. One day, I forgot to bring my umbrella. That afternoon, it rained cats and dogs. The way from my house to school is just about half of kilometer, but my parents was busy at company. Therefore, they could not pick up me. I stood on in front of school’ gate. I didn’t know what to do. Lan realised that i couldn’t home because of not having umbrella. She just have a raincoat and she wanted to share it with me. When we go to home, both of us were soaking wet. Because of that, she caught cold. That made me moving. That was our first memory, also date worth remembering with me.

Lan is good - looking with the long hair and bid bright eyes. She has got an oval face with a high nose and a small mouth. The dimples on chubby cheeks make her cute, especially when she smiles. She is quite tall and slim. Not only she have a pretty appearance but also has good character. She is caring, down-to-earth, understanding. She help everyone as she can. When i have trouble or be in bad mood, she always beside me, encourage me. I feel relief after confiding to her. She is too. We always exchange confidences and share weal and woe in life.

Lan is a smart girl. She excels at every subject that makes me admire her very much. I have ever seen her discouragement. She keep calm in any situation. Perhaps she is solid moral support for me. Lan is a good example to me.

For me, true friendship is one of the best precious thing in the world. I am proud to say that I have such a loyal friendship. I realise that Lan play an important part in my life. She is one in million. I strongly believe that our relationship is lasting forever.

Dịch:

Mỗi người trong chúng ta đều có ít nhất một người bạn để chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Tôi cũng vậy. Bạn thân của tôi là Lan. Nhà cô ấy ở cạnh nhà tôi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau và trở thành bạn thân.

Lan cũng là bạn cùng bàn với tôi ở tiểu học. Một ngày, tôi quên mang ô. Chiều hôm ấy, trời mưa rất to. Đường từ nhà tôi đến trường chỉ khoảng nửa kilomet nhưng bố mẹ tôi bận việc ở công ty. Vì vậy họ không thể đón tôi. Tôi đứng trước cổng trường. Tôi không biết phải làm gì. Lan nhận ra rằng là tôi không thể về nhà vì không có ô. Cô ấy chỉ có một cái áo mưa nhưng cô ấy muốn chia sẻ nó với tôi. Khi chúng tôi về đến nhà, cả hai đều ướt sũng. Vì thế mà cô ấy đã bị cảm lạnh. Điều đó khiến tôi cảm động. Đó là kỷ niệm đầu tiên của chúng tôi, cũng là ngày đáng nhớ đối với tôi.

Lan nhìn đẹp với mái tóc dài và đôi mắt sáng. Cô ấy có khuôn mặt hình trái xoan với cái mũi cao và miệng nhỏ. Đôi má lúm đồng tiền khiến cho cô ấy dễ thương, đặc biệt là khi cười. Cô ấy khá cao và mảnh. Cô ấy không chỉ có ngoại hình dễ thương mà còn có tính cách tốt. Cô ấy biết quan tâm, thân thiện và biết thấu hiểu. Cô ấy luôn giúp đỡ mọi người nếu có thể. Khi tôi gặp khó khăn hay buồn phiền, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cảm thấy nhẹ lòng sau khi tâm sự với cô ấy. Cô ấy cũng vậy. Chúng tôi luôn tâm sự với nhau và chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống.

Lan là một cô gái thông minh. Cô ấy giỏi ở tất cả các môn học làm cho tôi khâm phục rất nhiều. Tôi chưa bao giờ thấy sự nản lòng ở cô ấy. Cô ấy bình tĩnh trong mọi tình huống. Có lẽ cô ấy là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho tôi. Lan là tấm gương cho tôi noi theo.

Với tôi, tình bạn chân chính là một trong số những thứ quý giá trên thế giới này. Tôi tự hào khi nói rằng tôi cũng có một tình bạn chân thành như thế. Tôi nhận ra rằng Lan đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi. Cô ấy là duy nhất. Tôi tin chắc rằng mối quan hệ của tôi sẽ trường tồn mãi mãi.

Bài viết số 6. Write a paragraph to describe your best friend

The best friend I would like to talk about is Kevin who has been my best friend since we were 8. We studied at the same primary school and grew up together since.

Our friendship started when we both had a Superman action figure. We talked about Superman and other superheroes for a long while after our classes. We went to different colleges from different countries but we always keep in touch. Now we both have a job in the same city and although we are very busy with work, we always spend time together when having a chance.

Kevin is a driven and ambitious person who always work hard to strive for success. However, he’s also a down-to-Earth guy and a kind soul. When it comes to family and friends, he is always willing to help without asking anything in return. Whenever we meet up, we often exchange our thoughts about books and politics and other social topics.

I enjoy spending time with Kevin because we share so many common interests. I never feel bored spending time with him. Since we are friends for a long time, we understand each other very well. We studies together and do a lot of fun activities together. Good friendship, understanding and common interests make us best friends.

Trên đây là Đoạn văn tiếng Anh mẫu về bạn thân. Mời các bạn tham khảo thêm kỹ năng Luyện viết Tiếng Anh trên VnDoc.com, ngoài ra nhiều tài liệu Ôn tập kỹ năng Tiếng Anh khác như: Luyện nghe Tiếng Anh, Luyện đọc Tiếng Anh, Luyện nói Tiếng Anh,.... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.com, mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
81 49.784
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện viết tiếng Anh Xem thêm