Trắc nghiệm thì hiện tại đơn lớp 6

Bài tập về thì hiện tại đơn lớp 6

VnDoc.com xin giới thiệu đến các bạn Bài tập tiếng Anh lớp 6 Thì hiện tại đơn có đáp án được sưu tầm và đăng tải sẽ là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn ôn luyện và củng cố kiến thức lý thuyết đã được các bạn tìm hiểu trước đó. Sau đây mời các bạn vào tham khảo.

Ex 1: Choose the best answer.

1) It ............ a lot in Britain.

a. rain

b. rains

c. is rain

2) I ........ pizza very much.

a. like

b. likes

c. is like

3) I ............. English very well.

a. no speak

b. not speak

c. don't speak

4) My sister ............. to the cinema very often.

a. don't go

b. doesn't go

c. goes not

5) They always ............. TV in the evening.

a. are watch

b. watches

c. watch

6) I .............. married.

a. 'm not

b. don't

c. isn't

7) English people ............. animals.

a. likes

b. like

c.is like

8) The banks ............. on Sundays.

a. doesn't open

b. don't open

c.is open

d. do open

9) My sister ........... in London.

a. lives

b. live

c. is live

10) Your brother .............. tennis very well.

a. play

b. is play

c. plays

11) They .................... the answer.

a. don't know

b. doesn't know

c. aren't know

12) I ............... understand.

a. no

b. not

c. don't

13. I _______ know the correct answer.

a. am not

b. not

c. don`t

d. doesn`t

14. They _______ agree with my opinion.

a. are

b. don't

c. aren't

d. do

15. Kathy usually __________ in front of the window during the class.

a. sits

b. sitting

c. sit

d. is sit

16. What does this word ________?

a. means

b. meaning

c. mean

d. is mean

Còn tiếp ...

Trên đây là Trắc nghiệm tiếng Anh thì hiện tại đơn lớp 6 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 6 khác nhau như: Để học tốt Tiếng Anh 6, Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 6, Đề thi học kì 1 lớp 6, Đề thi học kì 2 lớp 6,.... Mời thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo, download.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 6 cũng như tiếng Anh lớp 7 - 8 - 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Đánh giá bài viết
27 6.976
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh phổ thông Xem thêm