Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

Bài tập số đếm tiếng Anh có đáp án

Số thứ tự và số đếm trong tiếng Anh tưởng chừng rất đơn giản. Tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp các bé còn nhầm lẫn giữa số thứ tự và số đếm. Hãy cùng VnDoc.com làm bài tập về số thứ tự, số đếm để tránh những sai lầm không đáng có thế nhé! Chúc các bé học tốt.

Bộ bài tập tiếng Anh về số đếm có đáp án bao gồm 8 bài tập tiếng Anh khác nhau về các số từ 1 - 100 giúp các em học sinh tiểu học ôn tập tại nhà về chủ đề số - Number tại nhà hiệu quả.

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: Famous people

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: There is/ There are

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: Body Parts

EX1.

Tiếng Anh trẻ em

EX2.

Tiếng Anh trẻ em theo chủ đề

EX3.

Từ vựng tiếng Anh trẻ em

EX4.

Tiếng Anh trẻ em theo chủ đề

EX5.

Bài tập tiếng Anh cho trẻ em

EX6.

Bài tập tiếng Anh cho trẻ em có đáp án

EX7.

Từ vựng tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề

EX8.

English Study for Kids

ĐÁP ÁN

Ex 1:

Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

The message: I LOVE ENGLISH - EM YÊU TIẾNG ANH

Ex2:

Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

Ex3.

Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

Ex 4.

Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

Ex5.

Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

Ex6.

ONE - SIXTEEN

TWO - SEVENTEEN

FOUR - EIGHTEEN

FIVE - NINETEEN

SIX -TWENTY

SEVEN - TWENTY ONE

EIGHT - TWENTY TWO

NINE - TWENTY THREE

TEN - TWENTY FOUR

ELEVEN - TWENTY FIVE

TWELVE - TWENTY SIX

THIRTEEN - TWENTY SEVEN

FOURTEEN - TWENTY EIGHT

FIFTEEN - TWENTY NINE

THIRTY

 Ex7. 

Fill in the missing blanks.

5 five

11 eleven

3 three

13 fourteen

0 zero

12 twelve

8 eight

7 seven

19 nineteen

15 fifteen

13 thirteen

20 twenty

30 thirty

40 forty

50 fifty

60 sixty

70 seventy

80 eighty

90 ninety

100 one hundred

Write the answer

1 = seven

2 = seven

3 = seventeen

4 = twenty

5 = thirty two

6 = eighteen

7 = ten

8 = sixty

9 = one hundred

10 = twenty

Write the numbers in letters

22 = twenty two

34 = thirty four

41 = forty one

56 = fifty six

63 = sixty three

75 = seventy five

88 = eighty eight

99 = ninety nine

Answer the question

1 - 25

2 - 1

3 - 21

4 - 6

5 - 2

Ex8. 

Bài tập tiếng Anh trẻ em: Number có đáp án

Trên đây là Bài tập về số đếm, số thứ tự trong tiếng Anh có đáp án. Ngoài ra VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh theo chủ đề khác nhau như:

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: Body Parts

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: Sports

Bài tập Tiếng Anh trẻ em: Family

Đánh giá bài viết
16 40.942
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm