Tiếng Anh lớp 5

Để học tốt Tiếng Anh 5 - Lời giải hay tiếng Anh 5 - Soạn tiếng Anh 5 - Giải bài tập Tiếng Anh 5

Chuyên mục môn Tiếng Anh lớp 5 bao gồm các đề thi tiếng Anh lớp 5, bài kiểm tra 1 tiết, 15 phút môn Tiếng Anh cho các bạn học sinh lớp 5 tham khảo và thực hành. Ngoài ra, VnDoc còn cung cấp lời giải hay bài tập Tiếng Anh 5, nhằm giúp các bạn giải tiếng anh lớp 5 các unit thật nhanh chóng và hiểu bài. Cụ thể, qua chuyên mục này các bạn sẽ nhận được hướng dẫn giải bài tập, trắc nghiệm và từ vựng các unit:

1. Tiếng Anh lớp 5 unit 1: What's your address? 2. Tiếng Anh lớp 5 unit 2: I always get up early. How about you?
3. Tiếng Anh lớp 5 unit 3: Where did you go on holiday 4. Tiếng Anh lớp 5 unit 4: Did you go to the party?
5. Tiếng Anh lớp 5 unit 5: Where will you be this weekend? 6. Tiếng Anh lớp 5 unit 6: How many lessons do you have today?
7. Tiếng Anh lớp 5 unit 7: How do you learn English? 8. Tiếng Anh lớp 5 unit 8: What are you reading?
9. Tiếng Anh lớp 5 unit 9: What did you see at the zoo? 10. Tiếng Anh lớp 5 unit 10: When will Sports Day be?
11. Tiếng Anh lớp 5 unit 11: What's the matter with you? 12. Tiếng Anh lớp 5 unit 12: Don't ride your bike too fast!
13. Tiếng Anh lớp 5 unit 13: What do you do in your free time? 14. Tiếng Anh lớp 5 unit 14: What happened in the story?
15. Tiếng Anh lớp 5 unit 15: What would you like to be in the future? 16. Tiếng Anh lớp 5 unit 16: Where's the post office?
17. Tiếng Anh lớp 5 unit 17: What would you like to eat? 18. Tiếng Anh lớp 5 unit 18: What will the weather be like tomorrow?
19. Tiếng Anh lớp 5 unit 19: Which place would you like to visit? 20. Tiếng Anh lớp 5 unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside?

Mời các bạn kích vào tên từng Unit phía dưới đây để xem hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh lớp 5 mà chúng tôi cung cấp.