Giải Lịch sử 5 | Giải bài tập Lịch sử 5

Để học tốt môn Lịch sử lớp 5, ngoài việc hỗ trợ giải bài tập Toán 5, giải bài tập tiếng Việt 5, VnDoc còn cung cấp lời giải hay bài tập lịch sử 5 để các bạn tham khảo.

HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ (1858 -1945)

Bài 1: "Bình Tây Đại nguyên soái" Trương Định

Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước

Bài 3: Cuộc phản công ở kinh thành Huế

Bài 4: Xã hội Việt Nam cuối thể kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Bài 5: Phan Bội Châu và phong trào Đông du

Bài 6: Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

Bài 7: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời

Bài 8: Xô viết Nghệ - Tĩnh

Bài 9: Cách mạng mùa thu

Bài 10: Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập

Bài 11: Ôn tập: Hơn 80 năm chống Pháp xâm lược và đô hộ (1858 - 1945)

BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ, TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954)

Bài 12: Vượt qua tình thế hiểm nghèo

Bài 13: Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước

Bài 14: Thu - Đông 1947, Việt Bắc "mồ chôn giặc Pháp"

Bài 15: Chiến thắng Biên giới thu - đông 1950

Bài 16: Hậu phương những năm sau chiến dịch Biên giới

Bài 17: Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 - 1954)

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (1954 – 1975)

Bài 19: Nước nhà bị chia cắt

Bài 20. Bến Tre đồng khởi

Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta

Bài 22. Đường Trường Sơn

Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa

Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”

Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri

Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC (TỪ NĂM 1975 ĐẾN NAY)

Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước

Bài 28. Xây dựng nhà máy thủy điện Hòa Bình

Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Ngoài ra các bạn luyện giải bài tập SGK Tiếng Việt 5 hay SGK môn Toán lớp 5 được VnDoc sưu tầm, chọn lọc. Đồng thời các dạng đề thi học kì 1 lớp 5, đề thi học kì 2 lớp 5 theo Thông tư 22 mới nhất được cập nhật. Mời các em học sinh, các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo đề thi, bài tập mới nhất.

Giải bài tập Lịch Sử 5