Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 5 có đáp án

Với các câu hỏi trắc nghiệm lịch sử lớp 5 kèm theo đáp án dưới đây, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh học giỏi môn Lịch sử lớp 5 hơn. Chúc các em học tốt và làm tốt các bài tập trắc nghiệm Sử lớp 5 này