Bài tập A An lớp 5 có đáp án

Bài tập A/ An tiếng Anh lớp 5 có đáp án

Nằm trong bộ bài tập Ngữ pháp tiếng Anh lớp 5 theo chuyên đề, Bài tập điền A hay An lớp 5 có đáp án dưới đây tổng hợp nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 5 khác nhau giúp các em học sinh lớp 5 nắm được cách dùng A/ An trong tiếng Anh hiệu quả.

I. Fill in the blank space with a or an.

1._____ apple

2. _____ tiger

3. _____ elephant

4. _____ pencil

5. _____ bag

6. _____ cat

7. _____ door

8. _____ phone

9. _____ eraser

10. _____ hamburger

11. _____ clock

12. _____ table

13. _____ teacher

14. _____ elevator

15. _____ T-shirt

II. Write the words below in the correct column under a or an.

WordAAn
apple
hamburger
book
crayon
pencil
hot dog
monkey
xylophone
elephant
English
banana
eraser
penguin
elevator
bottle
spoon
egg
shirt
mouse

ĐÁP ÁN

I. Fill in the blank space with a or an.

1._ an _ apple

2. __ a ___ tiger

3. _ an _ elephant

4. _ a _ pencil

5. _ a _ bag

6. _ a _ cat

7. _ a _ door

8. _ a _ phone

9. _ an _ eraser

10. _ a _ hamburger

11. _ a _ clock

12. _ a _ table

13. _ a _ teacher

14. _ an _ elevator

15. _ a _ T-shirt

II. Write the words below in the correct column under a or an.

WordAAn
appleApple
hamburgerhamburger
bookbook
crayoncrayon
pencilpencil
hot doghot dog
monkeymonkey
xylophonexylophone
elephantelephant
EnglishEnglish
bananabanana
erasereraser
penguinpenguin
elevatorelevator
bottlebottle
spoonspoon
eggegg
shirtshirt
mousemouse

Trên đây là Bài tập tiếng Anh về A/ An lớp 5 có đáp án. Ngoài ra, VnDoc.com đã đăng tải rất nhiều tài liệu Bài tập tiếng Anh lớp 5 theo chuyên đề khác nhau như:

Bài tập tìm từ khác loại tiếng Anh lớp 5

Giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh lớp 5

Bài tập Chọn đáp án đúng tiếng Anh lớp 5

Bài tập Điền từ tiếng Anh lớp 5

Đánh giá bài viết
1 119
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm