Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán phân số về phép cộng trừ, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 1:

Tính:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 2:

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 3:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Số thích hợp để viết vào ô trống là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 5:

Một chai đựng nước mắm cân nặng 5/6 kg. Vỏ chai cân nặng 1/4 kg.

Hỏi:

Lượng nước trong chai cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 6:

Bạn Hà ngày đầu đọc được 2/3 quyển sách, ngày thứ hai đọc được 1/3 quyển sách.

Hỏi:

Còn bao nhiêu phần quyển sách bạn Hà chưa đọc?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 1:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 2:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 3

Vì:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

nên số thích hợp để viết vào ô trống là 1.

Vậy phải khoanh vào A.

Câu 4:

Khoanh vào B

Câu 5:

HD:

Lượng nước trong chai cân nặng là:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Câu 6:

HD:

Cả hai ngày bạn Hà đọc được là:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Phân số chỉ phần quyển sách bạn Hà chưa đọc là:

Phép cộng và phép trừ hai phân số

Đánh giá bài viết
127 42.981
Sắp xếp theo
    Bài tập Toán lớp 5 Xem thêm