Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến chia số đo thời gian. Qua đó giúp các em học sinh ôn tập, củng cố và nâng cao thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 5, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập nâng cao Toán lớp 5: Chia số đo thời gian cho một số

A. Lý thuyết cần nhớ về chia số đo thời gian

+ Đặt tính và thực hiện tính như đối với phép chia các số tự nhiên

+ Chia từng số đo ở số bị chia cho số chia (theo thứ tự từ trái sang phải)

+ Khi tính sau mỗi kết quả phải ghi đơn vị đo tương ứng

B. Bài tập vận dụng về chia số đo thời gian

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Tính (4 giờ 36 phút + 18 phút) : 3 ta được kết quả:

A. 1 giờ 36 phút B. 1 giờ 38 phút

C. 1 giờ 35 phút D. 1 giờ 37 phút

Câu 2: Một người thợ làm xong 5 sản phẩm trong 18 giờ 35 phút. Hỏi người đó làm xong 8 sản phẩm như thế trong bao lâu?

A. 21 giờ 43 phút B. 29 giờ 44 phút

C. 24 giờ 44 phút D. 28 giờ 23 phút

Câu 3: Máy thứ nhất sản xuất ra 10 dụng cụ trong 1 giờ 20 phút. Máy thứ hai sản xuất ra 12 dụng cụ như thế trong 1,5 giờ. Hỏi máy nào sản xuất 1 dụng cụ nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu thời gian?

A. Máy thứ hai; 1 phút B.Máy thứ nhất; 1 phút

C. Máy thứ hai; 0,5 phút D.Máy thứ nhất; 0,5 phút

Câu 4: Kết quả phép tính 12 giờ 36 phút : 7 =

A. 1 giờ 48 phút B. 1 giờ 40 phút

C. 1 giờ 30 phút D. 1 giờ 15 phút

Câu 5: Một đu quay quay 5 vòng hết 6 phút 20 giây. Vậy đu quay đó quay 8 vòng hết bao nhiêu lâu?

A. 2 giờ 4 phút B. 2 giờ 5 phút

C. 2 giờ 6 phút D. 2 giờ 8 phút

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Tính

a, 6 phút 15 giây : 5

b, 19 giờ 18 phút : 3

c, 10,8 giờ : 4

Bài 2: Hai công nhân mỗi người được giao làm 5 sản phẩm. Người thứ nhất bắt đầu làm từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 15 phút thì xong, người thứ hai bắt đầu làm từ 13 giờ 45 phút đến 16 giờ thì xong. Hỏi người nào làm nhanh hơn và trung bình một sản phẩm làm nhanh hơn bao nhiêu phút?

Bài 3: Một người đem cưa một thanh sắt dài 50 cm thành từng đoạn nhỏ 5cm. Tổng thời gian người đó cưa xong thanh sắt là 2 giờ 30 phút. Tìm thời gian người đó cưa xong một đoạn

Hướng dẫn giải bài tập về chia số đo thời gian

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BBCDA

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

a, 6 phút 15 giây : 5 = 1 phút 13 giây

b, 19 giờ 18 phút : 3 = 3 giờ 26 phút

c, 10,8 giờ : 4 = 10 giờ 48 phút : 4 = 2 giờ 42 phút

Bài 2:

Thời gian người thứ nhất làm xong 5 sản phẩm là: 9 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 8 giờ 75 phút - 7 giờ 30 phút = 1 giờ 45 phút

Thời gian trung bình người thứ nhất làm xong 1 sản phẩm là 1 giờ 45 phút : 5 = 105 phút : 5 = 21 phút

Thời gian người thứ hai làm xong 5 sản phẩm là: 16 giờ - 12 giờ 45 phút = 15 giờ 60 phút - 12 giờ 45 phút = 3 giờ 15 phút

Thời gian trung bình người thứ hai làm xong 1 sản phẩm là: 3 giờ 15 phút : 5 = 195 phút : 5 = 39 phút

Vậy người thứ nhất làm nhanh hơn và trung bình một sản phẩm làm nhanh hơn: 39 phút - 21 phút = 18 phút

Đáp số: người thứ nhất làm nhanh hơn và nhanh hơn 18 phút

Bài 3:

Số đoạn sắt mà người đó cưa được là: 50 : 5 = 10cm

Thời gian người đó cưa xong một đoạn sắt là: 2 giờ 30 phút : 10 = 150 phút : 10 = 15 phút

Đáp số: 15 phút

C. Trắc nghiệm chia số đo thời gian cho một số

------------

Trong quá trình học môn Toán lớp 5, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 5 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 5giải SBT Toán lớp 5 để cùng các em học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
21 10.229
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm