Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo độ dài

Bảng đơn vị đo độ dài lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo độ dài bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập cách giải toán quy đổi số đo độ dài, bài tập so sánh, củng cố kỹ năng giải Toán chương 1 Toán 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo độ dài

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 28 cm= …..mm

105 dm = ….cm

312m = ….dm

15 km =….m

b) 730 m = ….dam

4500m= ….hm

3000cm=….m

18 000m = ….km

c) 7m 25cm = ….cm

2km 58cm = ….m

d) 165 dm = …. m ….dm

2080 m = ….km ….m

Câu 2:

Điền dấu > < = thích hợp:

2 km 50 m …. 2500 m

\frac{1}{5} km …. 250 m

10m 6 dm …. 16 dm

\frac{1207}{100} m …. 12m 7cm

Câu 3:

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

20m 6cm >…. cm

Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là:

A. 206

B. 2006

C. 2060

D. 20006

Câu 4:

Núi Phan-xi-păng (ở Việt Nam) cao 3km 143 m. Núi Ê-vơ-rét (ở Nê-pan)

cao hơn núi Phan-xi-păng 5705 m. Hỏi núi Ê-vơ-rét cao bao nhiêu mét?

Đáp án Bài tập Toán lớp 5: Bảng đơn vị đo độ dài

Câu 1:

a) 28 cm= 280mm

105 dm = 1050cm

312m = 3210dm

15 km = 15000m

b) 730 m = 73dam

4500m = 45 hm

3000cm = 30m

18 000m = 18km

c) 7m 25cm = 725cm

2km 58cm = 2058m

d) 165 dm = 16 m 5dm

2080 m = 2km 80m

Câu 2:

2 km 50 m < 2500 m

\frac{1}{5} km < 250 m

10m 6 dm >16 dm

\frac{1207}{100} m = 12m 7cm

Câu 3:

Khoanh A

Câu 4:

HD:

3km 143m = 3143 m

Núi Ê- vơ-rét cao:

3143 + 5705 = 8848 (m)

Chia sẻ, đánh giá bài viết
66
Sắp xếp theo

    Gợi ý cho bạn

    Xem thêm

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm