Bài tập Ôn tập về khái niệm về phân số lớp 5

Bài tập Toán lớp 5: Ôn tập khái niệm về phân số được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập và củng cố về các dạng bài tập liên quan đến các khái niệm cơ bản về phân số.

1. Lý thuyết cần nhớ về khái niệm phân số

1. Định nghĩa

+ Các số \frac{3}{4};\frac{5}{6};\frac{7}{{10}};\frac{9}{2};... là các phân số, các số 3, 5, 7, 9,… được gọi là tử số và 4, 6, 10, 2,… được gọi là mẫu số

+ Mẫu số phải khác 0

2. Cách đọc phân số

+ Phân số \frac{9}{{12}} được đọc là chín phần mười hai

+ Phân số \frac{4}{3} được đọc là bốn phần ba

3. Một số lưu ý:

+ Có thể dùng phân số để ghi kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0. Phân số đo cũng được gọi là thương của phép chia đã cho

+ Mọi số tự nhiên đều có thể viết thành phân số có mẫu số là 1

+ Số 1 có thể viết thành phân số có tử số và mẫu số bằng nhau

+ Số 0 có thể viết thành phân số có tử số là 0 và mẫu số khác 0

>> Chi tiết: Lý thuyết Ôn tập khái niệm về phân số

2. Bài tập vận dụng về ôn tập khái niệm phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Trong các phân số dưới đây, cách viết nào sai?

A. \frac{7}{0}B. \frac{9}{{15}}C. \frac{3}{8}D. \frac{4}{{12}}

Câu 2: Thương của phép chia 7 : 3 được viết dưới dạng phân số là:

A. \frac{7}{3}B. \frac{3}{7}C. 3D. 7

Câu 3: Phân số \frac{5}{6} được đọc là:

A. Sáu phần nămB. Năm phần năm
C. Năm phần sáuD. Sáu phần sáu

Câu 4: Cách đọc “Mười lăm phần hai” chỉ phân số:

A. \frac{9}{4}B. \frac{3}{{12}}C. \frac{{15}}{2}D. \frac{{15}}{6}

Câu 5: Chữ số thích hợp điền vào chỗ chấm 1 = \frac{8}{{...}} là:

A. 9B. 8C. 7D. 6

II. Bài tập tự luận

Bài 1: Đọc các phân số: \frac{6}{3};\frac{9}{7};\frac{5}{{12}};\frac{4}{{15}};\frac{8}{{10}}. Nêu tử số và mẫu số của từng phân số trên.

Bài 2: Viết các thương sau dưới dạng phân số:

4 : 35 : 27 : 46 : 3

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

1 = \frac{7}{{....}}0 = \frac{{....}}{3}\frac{{12}}{{12}} = ....\frac{0}{6} = ....

Bài 4: Viết các số tự nhiên dưới đây dưới dạng phân số có mẫu số là 1: 13; 3; 7; 8

3. Lời giải bài tập về ôn tập khái niệm về phân số

I. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
AACDB

II. Bài tập tự luận

Bài 1:

Phân số \frac{6}{3} được đọc là sáu phần ba, có tử số bằng 6 và mẫu số bằng 3

Phân số \frac{9}{7} được đọc là chín phần bảy, có tử số bằng 9 và mẫu số bằng 7

Phân số \frac{5}{{12}} được đọc là năm phần mười hai, có tử số bằng 5 và mẫu số bằng 12

Phân số \frac{4}{{15}} được đọc là bốn phần mười lăm, có tử số bằng 4 và mẫu số bằng 15

Phân số \frac{8}{{10}} được đọc là tám phần mười, có tử số bằng 8 và mẫu số bằng 10

Bài 2: \frac{4}{3};\frac{5}{2};\frac{7}{4};\frac{6}{3}

Bài 3:

1 = \frac{7}{7}0 = \frac{0}{3}\frac{{12}}{{12}} = 1\frac{0}{6} = 0

Bài 4: \frac{{13}}{{13}};\frac{3}{3};\frac{7}{7};\frac{8}{8}

----------------------

Qua các bài tập này giúp các em học sinh ôn tập, củng cố thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán lớp 5, Mời các em học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo chi tiết.

4. Giải SGK, VBT Ôn tập về khái niệm về phân số

5. Trắc nghiệm Ôn tập về khái niệm về phân số

Trên đây VnDoc đã tổng hợp các dạng bài tập Toán lớp 5, các bài trắc nghiệm và bài tập tự luyện về phân số. Các kiến thức và bài tập cơ bản, bài tập trắc nghiệm để các em có thể luyện tập.

Trong quá trình học môn Toán lớp 5, các em học sinh chắc hẳn sẽ gặp những bài toán khó, phải tìm cách giải quyết. Hiểu được điều này, VnDoc quyết tâm cùng em học Toán lớp 5 giỏi hơn khi cung cấp lời Giải bài tập Toán lớp 5giải SBT Toán lớp 5 để cùng các em học tốt hơn.

Đánh giá bài viết
43 14.201
Sắp xếp theo

    Bài tập Toán lớp 5

    Xem thêm