Bài tập Toán lớp 5: Cộng số đo thời gian

Bài tập Toán lớp 5: Cộng số đo thời gian bao gồm các dạng bài tập đặt tính và toán có lời văn cộng số đo thời gian cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng tính cộng số đo thời gian. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Bài tập Cộng số đo thời gian lớp 5

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

9 ngày 5 giờ + 7 ngày 10 giờ

2 giờ 18 phút + 5 giờ 36 phút

27 phút 42 giây + 8 phút 58 giây

4 năm 6 tháng + 5 năm 7 tháng

1 thế kỉ 76 năm + 85 năm

45 phút + 8 giờ 50 phút

2 tuần 5 ngày + 3 tuần 6 ngày

11 ngày 16 giờ + 7 ngày 8 giờ

9 tháng + 9 năm 9 tháng

6 giờ 38 phút + 17 giờ 22 phút

10 giờ 15 phút + 6 giờ 32 phút

Câu 2. Đặt tính rồi tính:

37 phút 48 giây + 15 phút 37 giây

9 năm 7 tháng + 4 năm 8 tháng

12 giờ 45 phút + 7 giờ 30 phút

6 phút 27 giây + 38 phút

7 ngày 16 giờ + 11 ngày 17 giờ

15 phút 47 giây + 58 giây

78 năm + 15 thế kỉ 49 năm

8 giờ 43 phút + 3 giờ 9 phút

14 phút 36 giây + 38 phút 44 giây

Câu 3/ Một người đi xe đạp đi từ A lúc 7 giờ 15 phút và đi hết 1 giờ 27 phút thì đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ?

Câu 4/ Mẹ bắt đầu đi chợ lúc 8 giờ 45 phút, mẹ đi đường mất 20 phút, mua sắm mất 1 giờ 10 phút. Hỏi mẹ về đến nhà lúc mấy giờ?

Câu 5/ Ba mở vòi nước lúc 11 giờ 20 phút, sau 1 giờ 40 phút thì bể đầy. Hỏi bể đầy nước lúc mấy giờ?

Câu 6/ Một người đi từ A lúc 7 giờ 45 phút, sau khi đi hết 2 giờ 50 phút thì đến B. Hỏi người đó đến B lúc mấy giờ, biết trên đường họ đã dừng lại nghỉ 25 phút

Câu 7/ Long đi từ nhà đến bến xe hết 37 phút, sau đó đi xe máy đến Thảo Cầm Viên hết 1 giờ 33 phút. Hỏi Long đi từ nhà đến Thảo Cầm Viên hết bao nhiêu thời gian, biết trên đường Long đã dừng lại 15 phút để uống nước mía.

Câu 8/ Đan khởi hành từ nhà lúc 5 giờ 40 phút để đến Vũng Tàu, xe đi hết 3 giờ 15 phút thì đến Vũng Tàu. Hỏi xe đến Vũng Tàu lúc mấy giờ, biết trên đường đi xe đã dừng lại cho mọi người ăn sáng hết 30 phút.

Bình đi học lúc 6 giờ 20 phút và đi hết 35 phút thì đến trường. Hỏi Bình đến trường có kịp không? Biết trường đánh trống vào học lúc 7 giờ.

Câu 9/ Chú Tư đi làm từ nhà lúc 6 giờ 45 phút, đi được 15 phút chú quên mang theo giấy tờ nên trở về nhà lấy và đi ngay, đi được 50 phút thì đến công ty. Hỏi chú Tư đến công ty sớm hay trễ, biết giờ làm việc bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Muốn tìm thời gian đến, ta lấy:

t (khởi hành) + t (đi) + t (nghỉ) nếu có

Luyện tập Cộng số đo thời gian Toán lớp 5

Câu 1. 2 năm 5 tháng + 4 năm 3 tháng = ?

A. 6 năm

B. 6 năm 8 tháng

C. 24 năm 8 tháng

D. 68 năm

Câu 2. 1 năm 5 tháng + 11 năm 9 tháng = ?

A. 12 năm 4 tháng

B. 13 năm 4 tháng

C. 12 năm 2 tháng

D. 13 năm 2 tháng

Câu 3. 1 phút 8 giây + 3 phút 27 giây = ?

A. 4 phút 50 giây

B. 4 phút 35 giây

C. 5 phút

D. 4 phút 37 giây

Câu 4. 3 phút 46 giây + 4 phút 54 giây = ?

A. 7 phút 40 giây

B. 8 phút 40 giây

C. 9 phút 40 giây

D. 5 phút 40 giây

Câu 5. 1 giờ 43 phút + 0,25 giờ bằng bao nhiêu phút?

A. 103 phút

B. 123 phút

C. 133 phút

D. 118 phút

Câu 6. 5 giờ 23 phút + 8 giờ 12 phút = ?

A. 12 giờ 30 phút

B. 12 giờ 25 phút

C. 12 giờ 35 phút

D. 12 giờ 35 phút

Câu 7. 5 giờ 25 phút + 8 giờ 34 phút = ?

A. 14 giờ

B. 13 giờ 49 phút

C. 13 giờ 59 phút

D. 12 giờ 58 phút

Câu 8. 7 giờ 28 phút + 9 giờ 16 phút = ?

A. 16 giờ 44 phút

B. 16 giờ 45 phút

C. 17 giờ 45 phút

D. 17 giờ 21 phút

Giải bài tập Cộng số đo thời gian

Trắc nghiệm Cộng số đo thời gian

 

Đánh giá bài viết
111 20.979
Sắp xếp theo

Bài tập Toán lớp 5

Xem thêm